Múnla de chúram sláinte a dhearadh d’oibrithe talmhaíochta imirceacha

Clinic sláinte soghluaiste i Puglia

I ndeisceart te agus tuaithe na hIodáile, tá imircigh ag obair ar an talamh. Cuireann a stádas sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil - in éineacht le heaspa tuisceana agus rochtain ar an gcóras cúraim sláinte - iad i mbaol. Ach i Puglia, tá an ghníomhaireacht sláinte agus sóisialta áitiúil ag obair le tionscadal chun samhlacha a fhorbairt le cuidiú. Tá bealaí á bhfáil acu chun dul i ngleic le saothrú agus cúram sláinte a sholáthar d’oibrithe imirceacha.

le Giovanni Gorgoni, Marco Marsano agus Giuseppe Memola

Am measta léitheoireachta: 5 nóiméad

San Iodáil, déanann an stát beartas inimirce a chomhordú agus a dhearadh. Is iad na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a bhainistíonn agus a chuireann na beartais i bhfeidhm, áfach. Mar thoradh ar an gcur chuige seo rinneadh turgnaimh áitiúla éagsúla. Ar thaobh amháin, bhí idirghabhálacha nuálacha mar thoradh ar na turgnaimh seo. Ar an taobh eile, leag siad béim ar fhadhbanna ar nós easpa comhordaithe idir gníomhaithe, agus easpa fís choitinn agus tuiscint ar imirce - agus conas déileáil leis.

Saothrú a shárú agus córais sláinte a fhorbairt d’oibrithe imirceacha

Sa deisceart, tá tionscadal ar bun chun cabhrú le cuid de na fadhbanna seo a shárú. ‘Su.Pr. Eme Italia ' Tá plean gníomhaíochta comhtháite á chur i bhfeidhm chun gach cineál saothraithe saothair, imeallú agus leochaileacht oibrithe imirceacha a shárú. Thairg sí Gníomhaireacht Réigiúnach Puglian um Shláinte agus Shóisialta (A.Re.SS) an deis a 'Múnla sláinte agus cúraim shóisialta sna lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla, ar a dtugtar freisin ghettos '. Trí oibriú i gcúig réigiún i ndeisceart na hIodáile, Su.Pr. Tá Eme Italia ag nascadh réimsí éagsúla agus ag cabhrú le héagothroime réigiúnacha san Iodáil a laghdú.

Cuspóir an tsamhail

Tá dhá aidhm ag samhail sláinte Puglia. Ar dtús, cosaint na n-imirceach a chónaíonn i lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla a fheabhsú agus sa dara háit, seirbhísí sláinte d’oibrithe imirceacha a neartú. Chuige sin, caithfimid rialachas nuálaíoch réigiúnach agus idir-réigiúnach a chothú. Caithfidh an rialachas seo tacú le samhlacha rathúla idirghabhála poiblí ar féidir leo dul i ngleic le castacht shóisialta agus nádúr casta na himirce.

Go praiticiúil, is é an sprioc nósanna imeachta soiléire furasta a chur i bhfeidhm do gach duine a bhfuil baint acu le cúram na n-imirceach a chónaíonn i lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla a bhfuil leochaileacht ard agus imeallú sóisialta orthu. Ba cheart go mbeadh siad ag teacht le reachtaíocht ar leibhéal náisiúnta chomh maith leis na dea-chleachtais atá ann cheana.

Cúram Sláinte a Sheachadadh d’oibrithe imirceacha i lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla

Rinne A.Re.SS idirghabhálacha míochaine a chomhordú roimhe seo i lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla. Úsáideadh torthaí na hoibre sin chun samhail Puglia a fhorbairt. Ó mhí an Mhárta 2020, tá A.Re.SS ag déanamh tuilleadh idirghabhálacha sláinte agus sóisialta a thugann aghaidh ar éagothroime sláinte a théann i bhfeidhm ar imircigh i lonnaíochtaí neamhfhoirmiúla i gCúige Foggia.

Tacaíonn na gníomhaíochtaí go sonrach le daoine atá ag dul ar imirce ó thíortha i mbéal forbartha. Go sonrach, iad siúd atá fostaithe mar oibrithe talmhaíochta séasúracha faoin tuath. Ar an drochuair, tá na daoine seo faoi réir obair mhídhleathach agus saothrú saothair. ‘Su.Pr. Tá Eme Italia 'ag iarraidh dul i ngleic le gnéithe coiriúla - deitéarmanant sláinte tábhachtach a bhfuil éifeacht an-dochar aige ar thorthaí sláinte daoine ar an daonra imirceach.

Leigheas fireann a sholáthraíonn cúram sláinte d’oibrithe imirceacha i Puglia

Tionchar na paindéimeMonatóireacht ar bhrú fola i socrú neamhfhoirmiúil

Comhtharlú, thosaigh cur i bhfeidhm an tsamhail Puglia le linn na chéad chéime den phaindéim COVID-19. Roimh an ngéarchéim, bhí imircigh ag fulaingt cheana féin mar gheall ar a stádas socheacnamaíoch agus dlíthiúil, mar aon le tuiscint theoranta ar sheirbhísí sláinte agus rochtain orthu. Mhéadaigh paindéim COVID-19 na fadhbanna atá ann dóibh féin agus do ghrúpaí leochaileacha eile.

Bhí an córas sláinte ag treorú a chuid acmhainní chun tionchar an víris a sheasamh. Cuireadh a oibríochtaí, agus rochtain ar an gcóras sláinte i gcontúirt. Mar gheall ar saturation an chórais de réir a chéile b’éigean é a atheagrú. Bhí ról le himirt ag an tionscadal ‘Su.Pr.Eme Italia’ freisin i dtacú le hatheagrú tapa agus tráthúil seirbhísí, ag neartú leigheas áitiúil in ‘éigeandáil i gcás éigeandála’.

Dhírigh gníomhartha i réigiún Pulglia ar chosaint agus rochtain ar shláinte do dhaoine leochaileacha agus deacair a bhaint amach. Ba é an toradh a bhí air seo ná 'seirbhís sláinte cothromais gar' a chruthú. Ar bhonn laethúil, déanann Aonad Othar Seachtrach Othar arna chomhordú ag A.Re.SS roinnt idirghabhálacha. Díríonn sé ar chosc, monatóireacht ar stádas sláinte, agus cúram imirceach. Go deimhin, is gnách go mbíonn sé deacair na pócaí seo den daonra a nascadh le córas sláinte na hIodáile. Tá sé seo toisc go gcónaíonn siad i gcomhthéacsanna ar imeallú sóisialta ard. Mar shampla grúpaí beaga imirceach a bhfuil cónaí orthu i dtithe feirme iargúlta agus tréigthe i gceantar Foggia.

Cothromas sláinte agus folláine do chách

An tSamhail a d’fhorbair A.Re.SS agus le tacaíocht ó “Su.Pr.Eme an Iodáil”Cosnaíonn sé sláinte imirceach agus na ndaoine is leochailí. D'fhorbair sé cáipéisí beartais phoiblí freisin. Déanann siad a ndícheall aghaidh a thabhairt ar na neamhionannais i rochtain ar chóireálacha míochaine a bhíonn ag daonraí imeallaithe san Iodáil. Tá idirghabhálacha den sórt sin ríthábhachtach chun cothromas agus folláine sláinte a ráthú do chách - rud a thuairiscítear i mBunreacht na hIodáile - chomh maith le beartais éifeachtacha sláinte poiblí a chur i bhfeidhm a chosnaíonn an pobal ar fad.

 
Giovanni Gorgoni
+ poist

Is eacnamaí é Giovanni Gorgoni le céimeanna in Eacnamaíocht Ghnó, Bainistíocht Cúram Sláinte, agus Bainistíocht Saoráidí.

Ó mhí na Nollag 2016 bhí sé ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale Puglia), gníomhaireacht rialtais Apulia maidir le pleanáil straitéiseach i mbeartais sláinte agus sóisialta agus le haghaidh taiscéalaíochta i bpróisis agus teicneolaíocht cúram sláinte. Sa ról seo tá ceithre líonra cliniciúla deartha aige (ailse, stróc, croí agus tráma), chuir sé trí shaotharlann bunaithe ar luach i bhfeidhm don Chóras Sláinte Apulian (cúram sláinte lean, maoiniú bunaithe ar ghníomhaíochtaí, conairí cliniciúla comhtháite) agus chuir sé tús leis an tionscadal réigiúnach do cúram ainsealach (Care Puglia 3.0).

Marco Marsano
+ poist

 

Meabhrán Giuseppe
+ poist
Ettore Attolini
Príomhoifigeach Míochaine um Nuálaíocht Córais agus Cáilíocht Cúraim Sláinte ag AReSS | + poist

 

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar