Conas comhairleoireacht caidrimh idirphearsanta agus cosc ​​andúile a sholáthar do thuismitheoirí agus do leanaí le linn paindéime

Thosaigh Comhairle Cathrach Riga ag soláthar tacaíochta iargúlta síc-mhothúchánach do theaghlaigh agus do mhúinteoirí den chéad uair le linn na paindéime COVID-19, chun iarracht a dhéanamh cuid d’éifeachtaí strus breise a mhaolú. Insíonn siad dúinn faoina dtaithí.

Tá paindéim COVID-19 tar éis athrú a dhéanamh agus athstruchtúrú riachtanach sa saol laethúil a dhéanamh. Cé go gcuidíonn rialacha agus srianta leis an bpaindéim, bíonn tionchar acu freisin ar shláinte mheabhrach agus shí-mhothúchánach. Féadann míthuiscintí faoin scéal cur le strus, agus d’fhéadfadh mearbhall a bheith ann agus b’fhéidir gníomhartha nach féidir a thuar agus nach mbeadh ciallmhar, mar shampla éalú a lorg in úsáid alcóil nó substaintí. Le linn na tréimhse seo, caithfidh institiúidí ag gach leibhéal oibriú le chéile chun cuidiú leis an tsochaí a oiread agus is féidir, go háirithe iad siúd nach bhfuil cleachtaithe le cúnamh gairmiúil a lorg.

Tacaíocht do theaghlaigh a thairgeann Bardas Riga, an Laitvia

Breithnímid gurb iad na saincheisteanna síc-shóisialta is ábhartha agus is práinní le dul i ngleic leo le linn na tréimhse seo ná andúil ríomhaire, caidrimh idirphearsanta, réiteach coimhlinte, easpa spreagtha chun foghlama, fearg, greannaitheacht, traochta agus mothúcháin easpa cabhrach. Is ceist reatha do theaghlaigh í bainistíocht ama freisin, toisc go bhfuil deiseanna teoranta am a chaitheamh as baile. Tugtar faoi deara deacrachtaí ní amháin i dteaghlaigh a bhí ag déileáil le fadhbanna cheana féin roimh phaindéim COVID-19. Teastaíonn tacaíocht shíc-mhothúchánach bhreise freisin do theaghlaigh nach raibh fadhbanna acu roimhe seo.

Chun tacaíocht a sholáthar don daonra le linn na héigeandála COVID-19, nuair a bhíonn infhaighteacht seirbhísí teoranta, tá speisialtóirí sláinte poiblí na Roinne Leasa ag Comhairle Cathrach Riga tosaithe. tacaíocht chian-mhothúchánach iargúlta agus comhairliúcháin saor in aisce a sholáthar do leanaí scoile, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí. Is eispéireas uathúil agus nua é seo sa chathair.

Gnó mar (un) mar is gnách

Leanann na hinstitiúidí cathrach éagsúla a thacaíonn le sláinte agus folláine i measc leanaí agus daoine óga ag obair le chéile i Ríge le linn na paindéime COVID-19. Chuaigh siad i muinín cruinnithe iargúlta chun fadhbanna a phlé, acmhainní agus straitéisí a aithint chun dul i ngleic le saincheisteanna, agus chun an bealach chun tosaigh a chinneadh. Más gá, tugtar cuireadh do speisialtóirí ó réimsí eile cabhrú le saincheisteanna a réiteach nó chun comhairliúcháin agus tacaíocht shí-mhothúchánach a sholáthar do theaghlaigh. Tá príomhphointe teagmhála na dteaghlach i gceannas ar na cruinnithe seo, a chuireann tuismitheoirí agus leanaí ar an eolas go leanúnach faoi aon chinntí a dhéantar.

Ní amháin go dtairgtear tacaíocht do dhaoine óga agus do leanaí. Tugtar cúnamh do thuismitheoirí freisin sna hamanna deacra seo chun tacú lena bhfolláine agus chun comhoibriú a chinntiú ar mhaithe le folláine an linbh. Le linn comhairliúcháin, pléitear na deacrachtaí a bhíonn ag tuismitheoirí, mar shampla trioblóidí a chomhcheanglaíonn róil éagsúla, ualach oibre ard, cúinsí airgeadais, fadhbanna sláinte, agus réitigh atá ar fáil agus straitéisí chun déileáil.

 

Tacaíocht bhreise a thairiscint do dheacrachtaí a bhaineann le luí seoil

Taispeánann cásanna aonair go mbíonn fadhbanna idirphearsanta folaigh nach raibh réitithe roimhe seo níos suntasaí mar gheall ar dhúshláin a bhaineann le spás agus am pearsanta teoranta. Mar shampla, is féidir go mbeadh sé dúshlánach tiomantais laethúla scoile agus oibre baill teaghlaigh a eagrú a gcaithfidh obair sa seomra céanna agus an t-ualach breise a chuirtear ar thuismitheoirí leanaí a mhúineadh le linn uaireanta oibre. Méadaíonn an ghéarchéim na fadhbanna atá ann cheana, mar shampla coinbhleachtaí idir tuismitheoirí agus úsáid iomarcach nó míchuí alcóil, cé go bhféadfadh leanaí sólás a fháil i gcluichí ríomhaireachta agus iad ag iarraidh iad féin a scaradh ó chúinsí aimsir sa bhaile. Féadann deacrachtaí den sórt sin sa teaghlach ciorcal fí a chruthú den teannas atá ag fás i gcaidrimh theaghlaigh.

Agus é dírithe go sonrach ar thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga, tá bardas Riga tar éis cuntas ríomhphoist speisialta a bhunú ar féidir le daoine óga ceisteanna gan ainm a chur orthu faoi ábhair is díol spéise dóibh, mar andúil agus caidrimh.

Thugamar faoi deara freisin, le linn na paindéime COVID-19, go bhfuil méadú tagtha ar úsáid alcóil agus substaintí andúile eile. Chuir dúnadh ceasaíneonna agus hallaí cearrbhachais brú ar dhaoine chuig timpeallachtaí cearrbhachais ar líne agus deochanna alcólacha a cheannach ar an idirlíon, rud nach raibh indéanta roimhe seo. Mar thoradh ar an athrú seo tá cásanna tromchúiseacha de chearrbhachas agus andúil alcóil i measc daoine fásta agus leanaí. Dá bharr sin, chinn bhardas Riga tús a chur le comhairliúcháin iargúlta agus comhairleoireacht ar líne maidir le andúil le speisialtóirí um chosc ar andúil, chomh maith le comhairliúcháin a sholáthar do chomh-andúiligh, daoine atá i gcaidrimh andúile le andúiligh.

Chuir an tréimhse ghéarchéime seo béim ar an ngá atá leis an earnáil phoiblí athrú agus oiriúnú trí réitigh agus cuir chuige nua a chruthú maidir le sláinte a chur chun cinn agus galair a chosc. Éilíonn sé réitigh neamhchaighdeánacha chun aire a thabhairt do shláinte agus sábháilteacht an phobail. Trí oibriú le chéile, is féidir na réitigh seo a fháil. I Ríge, déanann gairmithe sláinte poiblí oiriúnú do dhúshláin nua agus cruthaíonn siad réitigh a oibríonn anois agus go fadtéarmach.

 

 

Bardas Riga
+ poist

Scríobh speisialtóirí na rannóige um Chur Chun Cinn agus Cosc Sláinte Poiblí de chuid Roinn Leasa Chomhairle Cathrach Riga an t-alt seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar