Éiríonn go maith le hionaid oibre trí aire a thabhairt dá bpearsanra: Taispeánann Foireann Uirlisí CHRODIS PLUS do shláinte na bhfostaithe conas

Daoine ag an obair ag bualadh le chéile agus ag croitheadh ​​a lámha

Am measta léitheoireachta: 6 nóiméad

Tá níos mó ná duine as gach ceathrar fostaí Eorpach ag fulaingt le breoiteacht nó riocht sláinte le fada an lá [1], agus tá cion níos mó fós i mbaol fadhbanna sláinte a fhorbairt sa todhchaí. Tá na saincheisteanna seo ag bagairt costais neamhláithreachta agus cúram sláinte a mhéadú, agus teorainn a chur le cumas na bhfostaithe a gcúraimí laethúla a dhéanamh. Is é an réiteach ná seasamh réamhghníomhach a ghlacadh agus bearta a ghlacadh a chothaíonn folláine agus sláinte na bhfostaithe. Mar thoradh ar chomhoibriú pan-Eorpach, tá na huirlisí ag teastáil ó ionaid oibre anois chun a bhuíochas le foireann uirlisí saor in aisce d’ionaid oibre do shláinte, folláine agus rannpháirtíocht na bhfostaithe.

le Eeva Rantala, Jaana Lindström agus Lina Papartyte

Is gnó gach duine an folláine ag an obair

Tá bunús a lán riochtaí sláinte ainsealacha ar an mbealach a mairimid, agus tá an bealach ina mairimid múnlaithe ag na timpeallachtaí ina mairimid. Caitheann mórchuid na ndaoine fásta cuid mhaith d’uaireanta Airdeallach ag an obair - mar sin is suíomh den scoth iad na hionaid oibre chun grúpaí móra daoine a bhaint amach agus sláinte a chur chun cinn. Téann folláine foirne chun leasa fostaithe, fostóirí agus sochaithe níos leithne ar go leor bealaí [2][3][4]

Grafach ag taispeáint na buntáistí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i sláinte, folláine fostaithe, agus rannpháirtíocht d’fhostaithe, d’fhostóirí agus don tsochaí
Fíor 1. Buntáistí a bhaineann le hinfheistíocht a dhéanamh i bhfolláine fostaí, i sláinte agus i rannpháirtíocht san obair.

Tá freagracht roinnte ar fhostóirí agus ar fhostaithe as folláine na foirne. Ba cheart d’fhostaithe aire a thabhairt dóibh féin trí roghanna a dhéanamh agus gníomhú ar bhealaí a thacaíonn le sláinte pearsanta agus a gcumas oibriú. Is féidir fostóirí, ar a seal, a fheiceáil mar chumasóirí. Tá sé de fhreagracht orthu fostaithe a spreagadh agus treoir a sholáthar, agus ionaid oibre agus dálaí oibre a chruthú a éascaíonn glacadh agus cothabháil saol sláintiúil agus patrúin oibre. Le chéile, ba cheart d’fhostóirí agus d’fhostaithe réitigh a lorg a chuirfidh ar chumas fostaithe oibriú i gcónaí agus a n-acmhainn is airde a bhaint amach maidir le dea-shláinte, is cuma cén cás atá acu.

120 bealach chun folláine na bhfostaithe a chur chun cinn

Lógó institiúid sláinte agus leasa na Fionlainne

D’fhorbair Institiúid Sláinte agus Leasa na Fionlainne (THL) agus 16 eagraíocht chomhpháirtíochta as 11 bhallstát den AE an Foireann Uirlisí CHRODIS PLUS d’Ionaid Oibre chun sláinte, folláine agus rannpháirtíocht na bhfostaithe a chothú, ag tógáil ar fhianaise agus ar eispéiris eolaíochta sa réimse. Tá an fhoireann uirlisí mar chuid de Bosca Oibre CHRODIS PLUS ar Choinníollacha Fostaíochta agus Ainsealaí, ina bhfuil freisin Uirlis Oiliúna do Bhainisteoirí. Cuireann an uirlis seo cuimsiú, comhtháthú, cumas oibre agus filleadh ar obair fostaithe le riochtaí ainsealacha chun cinn. Forbraíodh an bosca oibre laistigh den bhosca atá maoinithe ag an AE Comhghníomhaíocht CHRODIS PLUS (2017 – 2020). 

Cad atá taobh istigh den fhoireann uirlisí

Cuimsíonn an Foireann Uirlisí d’ionaid oibre 127 bealach nithiúla chun folláine, sláinte agus rannpháirtíocht oibre gach fostaí a chothú, beag beann ar a gcumas oibre agus a stádas sláinte reatha. Áirítear leis seo bealaí chun forbairt agus géarú fadhbanna sláinte ainsealacha a chosc, mar shampla galair cardashoithíoch, diaibéiteas cineál 2, neamhoird mhatánchnámharlaigh, dúlagar, agus galair scamhóg.

Clúdaíonn an fhoireann uirlisí seacht n-ionad oibre seacht bhfearann:

lógó de chomhghníomhaíocht Chrodis Plus
Grafach ag taispeáint struchtúr an fhoireann uirlisí do shláinte na bhfostaithe
 • cothaithe
 • Gníomhaíocht fhisiciúil.
 • Eirgeanamaíocht.
 • Sláinte agus folláine mheabhrach.
 • Aisghabháil ón obair.
 • Spiorad agus atmaisféar an phobail.
 • Scoir ó chaitheamh tobac agus ró-thomhaltas alcóil a laghdú.

Laistigh de gach fearann, déantar na hacmhainní a ghrúpáil ina cheithre chur chuige:

 • Eolas agus scileanna
 • Timpeallacht oibre
 • Polasaithe eagraíochta
 • Dreasachtaí

Chomh maith leis na fearainn, na cineálacha cur chuige agus na modhanna, tá trí aguisín úsáideacha sa Fhoireann Uirlisí do shláinte, folláine agus rannpháirtíocht na bhfostaithe:

 • Seicliosta chun an staid bhunlíne san ionad oibre a mhapáil agus chun modhanna ábhartha le haghaidh cur chun feidhme a roghnú.
 • Treoir maidir le cur chun feidhme rathúil modhanna roghnaithe a dhearadh.
 • Múnla chun fadhbanna sláinte féideartha fostaithe a aithint agus a aimsiú go luath.

Foireann uirlisí sláinte empoyee amháin do go leor áiteanna oibre agus riachtanais éagsúla

Tá go leor cineálacha éagsúla ionad oibre ann, le riachtanais agus cumais éagsúla chun gníomhú agus athrú. Ar an ábhar sin, tá sé mar aidhm ag an bhFoireann Uirlisí do shláinte, folláine agus rannpháirtíocht na bhfostaithe cuidiú le gach ionad oibre an rud is ábhartha dóibh a aithint.

Laistigh de thionscadal CHRODIS PLUS, rinne deich n-ionad oibre as sé thír Eorpacha athbhreithniú agus píolótú ar an bhFoireann Uirlisí. Fuair ​​siad go léir réimsí gníomhaíochta, agus dúirt siad go raibh sé úsáideach agus dea-thógtha, ag tabhairt le tuiscint go bhfuil an fhoireann uirlisí inoiriúnaithe go deimhin d’ionaid oibre éagsúla agus le húsáid go neamhspleách [5].

Is féidir le heagraíochtaí a bhfuil buiséid bheaga agus daingean acu an fhoireann uirlisí a úsáid freisin, mar is féidir go leor beart a thabhairt isteach le hacmhainní teoranta. Féadann fiú bearta beaga tionchar mór a imirt ar fholláine an fhostaí, ar shásamh poist agus ar a dtiomantas don obair. Sa chluiche seo, tá gach rud tábhachtach.

Molaimid an Foireann Uirlisí do gach gníomhaí a bhfuil baint acu le folláine cheirde agus sláinte a chur chun cinn, lena n-áirítear bainisteoirí, acmhainní daonna, cúram sláinte ceirde, seirbhísí lónadóireachta, agus lucht déanta beartas.

Tá an Foireann Uirlisí ar fáil saor in aisce i ndeich dteanga:

english Fraincis
Gearmáinis italian
Spainnis Ollainnis
Ungáiris Gaeilge
Danmhairgis Fionlainnis

An Suíomh Gréasáin an bhosca oibre ligeann duit ábhar an Fhoireann Uirlisí agus an Uirlis Oiliúna a iniúchadh ar líne.

Is féidir le hionaid oibre sláintiúla cabhrú le gnóthais agus le fostaithe téarnamh ón bpaindéim

Sa domhan iar-COVID, beidh sé níos tábhachtaí ná riamh díriú ar fholláine an lucht saothair. Thug an paindéim dúshlán sláinte mheabhrach agus choirp. Neartaíonn stíleanna maireachtála sláintiúla agus patrúin oibre ár n-athléimneacht agus ár bhfriotaíocht, ní hamháin maidir le tinnis ainsealacha neamh-iniompartha ach le galair thógálacha freisin.

Is féidir le fostóirí timpeallachtaí oibre agus oibre a athdhearadh ionas go mbeidh sé deacair, iomasach, faofa go sóisialta agus tarraingteach do gach fostaí roghanna sláintiúla a dhéanamh i rith an lae oibre. Nuair a dhéantar arís agus arís eile iad, iompraíonn gníomhartha beaga sláintiúla ina nósanna, agus féadann nósanna a ghlactar san ionad oibre a dhoirteadh go ham fóillíochta freisin. Mar sin, is féidir le hionaid oibre cuidiú lena bhfoireann - agus a ngnólachtaí dá bharr - teacht amach as an ngéarchéim níos láidre ná mar a bhí siad roimhe seo.

Tuilleadh faisnéise ar Fhoireann Uirlisí CHRODIS PLUS d’Ionaid Oibre:

Réamhrá ar an bhfoireann uirlisí d’ionaid oibre do shláinte agus folláine fostaithe

Tá an físeán seo ar fáil i Ollainnis - Ungáiris - Fionlainnis - Fraincis

tagairtí

[1] Staitisticí Eurostat Mínithe 2020. Staitisticí sláinte féin-bhraite. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Self-perceived_health_statistics. Rochtainte 7 Lúnasa 2021.

[2] Grimani A, Aboagye E, Kwak L. Éifeachtacht idirghabhálacha cothaithe san ionad oibre agus gníomhaíocht choirp maidir le táirgiúlacht, feidhmíocht oibre agus cumas oibre a fheabhsú: athbhreithniú córasach. BMC Sláinte Poiblí 2019; 19: 1676. https://doi.org/10.1186/s12889-019-8033-1

[3] Krekel C, Ward G, De Neve JE. Folláine Fostaithe, Táirgiúlacht, agus Feidhmíocht Ghnólachta (3 Márta, 2019). Scoil Ghnó Saïd WP 2019-04. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3356581

[4] WHO & Fóram Eacnamaíoch Domhanda. Galair neamh-iniompartha san ionad oibre a chosc trí aiste bia agus gníomhaíocht choirp: tuairisc WHO / Fóram Eacnamaíoch Domhanda ar chomhimeacht. An Ghinéiv: An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte / Fóram Eacnamaíoch Domhanda 2008. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43825.

[5] Rantala E, Lindström J. D8.2. Foireann uirlisí d’ionaid oibre chun sláinte a chur chun cinn, fadhbanna sláinte ainsealacha a chosc, agus rannpháirtíocht oibre daoine aonair a bhfuil galair ainsealacha orthu a chothú: Seachadta 8.2 de Chomhghníomhaíocht an AE CHRODIS PLUS 2017−2020. An Coimisiún Eorpach CE: Meán Fómhair 2020. http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2021/01/chrodis-plus-d8.2-toolkit-for-workplaces-1.pdf

Eeva Rantala
Taighdeoir at Institiúid Sláinte agus Leasa na Fionlainne (THL) | + poist

Máistir na nEolaíochtaí Sláinte, Cothaitheoir údaraithe, oibríonn sé mar taighdein Institiúid Sláinte agus Leasa na Fionlainne (THL) agus VTT Technical Ionad Taighde na Fionlainne, agus stiúrann sí í PhD sa Institiúid Sláinte Poiblí agus Cothú Cliniciúil, Ollscoil Oirthear na FionlainneI measc a cuid tionscadal le déanaí tá Is fearr-ReMaPCHRODIS PLUS, agus StopDia, agus díríonn leasanna taighde ar chothú, iompar itheacháin, ailtireacht rogha, agus ag gobadh.

Jaana Lindström
Bainisteoir taighde, ceannaire foirne at Institiúid Sláinte agus Leasa na Fionlainne (THL) | + poist

PhD, Ollamh Comhghafach, Oibríonn Máistir Eolaíochtaí Bia, mar Bhainisteoir Taighde agus ceannaire foirne in Institiúid Sláinte agus Leasa na Fionlainne (THL) san Fhionlainn. I measc na dtionscadal a rinne sí le déanaí tá JA-CHRODIS, áit ar ghlac sí páirt san obair a bhaineann le diaibéiteas cineál 2, agus CHRODIS-PLUS, áit a ndearna sí led ceann de na píolótaí tíre (diaibéiteas cineál 2 a chosc i measc inimircigh a bhfuil cúlra Somáilis acu san Fhionlainn) agus bhí sé ina chomhcheannaire ar an bpacáiste oibre ar ghalair ainsealacha agus ar fhostaíocht. Faoi láthair, tá sí i gceannas ar an meastóireacht ar an gComhghníomhaíocht Is fearr-ReMaP. 

portráid de Lina Papartyte
Lina Papartyte
Comhordaitheoir Tionscadail at EuroHealthNet | + poist

Oibríonn Lina go príomha ar an ardán cleachtais ina ndéanann sí comhordú ar Chuairteanna Malartú Tíre EuroHealthNet idir saineolaithe náisiúnta agus iad ag iarraidh a chinntiú go ndéantar beartais agus cleachtais de na cineálacha cur chuige agus an fhianaise is fearr chun sláinte agus cothromas a fheabhsú. Rannchuidíonn sí freisin le tionscadal RIVER-EU (“Éagothroime a Laghdú ar Ghlacadh Vacsaín sa Réigiún Eorpach – Engaging Underserved Communities”) ina bhfuil EuroHealthNet mar cheannaire ar an bPacáiste Oibre Cumarsáide agus Scaipthe.

Le déanaí, bhí baint aici le hobair EuroHealthNet ar chur chun cinn na sláinte agus ar chosc galair i gcomhthéacs Ghníomhaíocht Chomhpháirteach an AE CHHRODIS PLUS agus ríomhTreoir a fhorbairt chun seirbhísí cothaithe sláinte a mhaoiniú.

Leave a Reply

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú.

Ionad Tosaíochta Príobháideachta

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar