CHAIN ​​- ionad nua don staidéar idirnáisiúnta ar éagothroime socheacnamaíocha sa tsláinte

Seoladh ionad taighde nua a dhíríonn ar éagothroime sláinte domhanda in Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hIorua (NTNU) an 23 Deireadh Fómhair 2017. Is é cuspóir an Lárionaid um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) claochlú domhanda a chruthú i sláinte inghníomhaithe. taighde ar éagothroime. Ag tabhairt scoláirí mór le rá agus eagraíochtaí idirnáisiúnta le chéile agus ag gníomhú mar ghníomhaire athraithe, déanfaidh sé monatóireacht, míniú agus laghdú ar éagothroime sláinte sa Tuaisceart agus sa Deisceart domhanda.

Le Terje A. Eikemo & Mirza Balaj

CHAIN ​​- Treoirphrionsabail

Tá neamhionannais shocheacnamaíocha sa tsláinte i ngach cearn den domhan. Téann siad salach ar luachanna inghlactha chearta an duine agus léiríonn siad iad féin ó bhreith. Tá éagothroime sláinte mar thoradh ar bhealaí éagsúla do chumainn éagsúla agus do ghrúpaí éagsúla laistigh de na cumainn sin. Shainigh tuiscint ar éagsúlacht na dtiománaithe sóisialta i leith éagothroime sláinte i gcomhthéacsanna éagsúla roinnt príomhphrionsabal a d’fhormhuinigh CHAIN ​​maidir le bailiú, úsáid agus léirmhíniú sonraí sláinte.

Tosaíonn éagothroime sláinte á léiriú féin ón luath-óige. Dá bhrí sin, leanaí Is pointe fócasach an Ionaid iad. Srathaítear bailiú sonraí agus torthaí taighde san aoisghrúpa 0-18 agus baileofar iad fós ó bhreith go seanaois, d’fhonn ról na gcinntithigh luath-saoil a thuiscint maidir le héagothroime sláinte a mhíniú agus a laghdú ag aoiseanna níos déanaí. Trí mheán ár bhfócas ar thrasnaíl, Treoróidh CHAIN ​​bailiú sonraí agus scrúdú ar éagothroime sláinte de réir bearta éagsúla maidir le seasamh sóisialta (ie inscne, eitneachas, oideachas, aicme agus ioncam). Tabharfaidh an cur chuige seo léargas a bhfuil géarghá leis ar éifeachtaí an teaglaim de thréithe buntáisteacha nó míbhuntáisteacha éagsúla atá ag na ‘haiseanna éagothroime’ seo ar shláinte. Ár sainordú domhanda cinnteoidh sé go ndíreoidh bailiú sonraí agus aschuir eolaíochta ar gach réigiún domhanda (an Eoraip, Meiriceá Thuaidh, Meiriceá Theas, an Afraic, an Áise agus an tAigéan Ciúin).

CHAIN ​​- Úrscéal Modheolaíoch

Cuirfidh CHAIN ​​staid reatha na monatóireachta, na míniú agus na neamhionannas sláinte chun cinn. Maidir le monatóireacht a dhéanamh ar, Tógfaidh CHAIN ​​a Ualach Domhanda Éagothroime Sláinte stór sonraí le aonair sonraí leibhéal ar éagothroime i sláinte de réir seasamh socheacnamaíoch agus a gcinntithigh. Comhlánófar é seo le Bunachar Sonraí um Dhálaí Institiúideacha Domhanda featuring comhthéacsúil sonraí leibhéal na bhforbairtí sóisialta, eacnamaíocha agus eipidéimeolaíocha, dálaí polaitiúla, agus táscairí beartais institiúideacha agus phoiblí ar fud an domhain. Mar sin beidh CHAIN ​​in ann míniú a thabhairt ar éagothroime sláinte ar leibhéal aonair, náisiúnta agus domhanda. Maidir le a laghdú éagothroime sláinte, cruthóidh CHAIN ​​peirspictíocht chomparáideach idirnáisiúnta a thabharfaidh léargas nua ó eipidéimeolaíocht, turgnaimh ar bheartas nádúrtha, athbhreithnithe córasacha agus teicnící anailíse beartais ar conas an nasc idir stádas socheacnamaíoch agus sláinte a laghdú. Déanfaidh CHAIN ​​measúnú ní amháin Cad oibríonn sé i dtéarmaí ionstraimí beartais agus idirghabhálacha chun éagothroime sláinte a laghdú, ach freisin cé dó oibríonn siad, Sa chás go oibríonn siad, agus conas a oibríonn siad.

CHAIN ​​- Comhtháthú Eolais agus Gníomhaíochta

Ceann de phríomhaidhmeanna an Ionaid ná an fad idir taighde, beartas agus cleachtas athraithe a ghiorrú. Príomh-nuálaíocht is ea go gcinnfear clár oibre CHAIN ​​in éineacht lenár gcomhpháirtithe beartais agus cleachtais. Cinnteoidh sé seo go mbeidh luach agus tionchar láithreach ag taighde bunaithe ar fhianaise ar idirghabhálacha sa réimse ar féidir leo folláine leanaí agus a dteaghlach a fheabhsú. Bainfear é seo amach trí dhlúthchomhar idir scoláirí mór le rá CHAIN ​​mar Terje Andreas Eikemo (ceannaire CHAIN), Clare Bambra, agus Johan Mackenbach, príomhpháirtí UNICEF agus roinnt eagraíochtaí comhpháirtíochta: Civita, MSF, EAT Foundation, EuroHealthNet, The Vacsaín Alliance (GAVI), Cumann Ailse na hIorua, Institiúid Sláinte Poiblí na hIorua, an Cumann Náisiúnta um Shláinte Phoiblí, agus an Chrois Dhearg. Tá sé mar aidhm againn le chéile cláir agus beartais thras-earnálacha a théann i bhfeidhm ar éagothroime sláinte a aithint, a dhearadh, a fhorbairt agus a mheas.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil  www.ntnu.edu/chain

Mirza Balaj
+ poist

Chuir Mirza tús lena cuid staidéir PhD i Socheolaíocht Sláinte in Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hIorua (NTNU) in 2015. Tá sí ina ball de thionscadal NORFACE ‘Neamhionannais sláinte i stáit leasa Eorpacha (HiNEWS)’ ag fiosrú an méid a chuireann deitéarmanaint shóisialta le sláinte. éagothroime. Tá a cúlra oideachais ar Bheartas Sóisialta agus Bainistíocht Phoiblí agus chríochnaigh sí a hard-staidéir in Ollscoil Leuven.

Sean Andreas Eikemo
+ poist

Is ollamh le socheolaíocht é Terje in Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hIorua (NTNU). Ba é a phríomhfhócas taighde ná difríochtaí i sláinte mheabhrach agus choirp, galair ainsealacha agus básmhaireacht laistigh de agus i dtíortha i roinnt réigiún den domhan a mhíniú. Tá Eikemo i gceannas ar roinnt tionscadal idirnáisiúnta a bhaineann le héagothroime sláinte, amhail an modúl rothlach ar chinntithigh shóisialta na sláinte i Suirbhé Sóisialta na hEorpa (2014). Is é Eikemo ceannaire CHAIN ​​agus tá sé ina Phríomh-Eagarthóir ar an Iris Scandinavian um Shláinte Phoiblí.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar