Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner agus Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exklud. Nuálaíonn Ein BGF-Projekt…

Cothú sláinte san ionad oibre d’fhostaithe faoi mhíchumas: ‘Health Inclusive’ a thabhairt isteach

  Karina Lattner agus Gert Lang

Tá dálaí maireachtála agus oibre daoine faoi mhíchumas nasctha le neamhionannais sláinte, ach is minic a eisiatar na daoine céanna ó ghníomhaíochtaí agus modhanna chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre. An…

Fostaíocht ardchaighdeáin agus slándáil airgeadais a chur i gcroílár na straitéise téarnaimh

  Martin Taulbut, Donna Burnett agus Chantal Verdonschot

    Ó thús na paindéime, tá Sláinte Poiblí na hAlban ag tacú le bearta a dhíríonn ar fhostaíocht agus ar shlándáil airgeadais. Cuireann sé i bhfáth go láidir go bhféadfadh sé seo torthaí sláinte atá ag laghdú a chosc…

Coinníollacha oibre, galair ainsealacha, agus neamhionannais: an méid a insíonn an taighde dúinn

  An Dr Courtney L. McNamara

Cuireann drochfhostaíocht agus drochchoinníollacha oibre go mór le héagothroime i ngalar ainsealach ar fud na hEorpa. Míníonn an Dr Courtney McNamara ón Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda an fhianaise is déanaí. …

Múnla de chúram sláinte a dhearadh d’oibrithe talmhaíochta imirceacha

  Giovanni Gorgoni, Marco Marsano, Giuseppe Memola agus Ettore Attolini

I ndeisceart te agus tuaithe na hIodáile, tá imircigh ag obair ar an talamh. A stádas sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil - in éineacht le heaspa tuisceana ar shláinte agus rochtain uirthi…

Maireachtáil, obair, agus COVID-19: an chaoi ar athraigh saol na mban agus na ndaoine óga

  Anna Gallinat

 Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá Eurofound ag déanamh taighde ar an gcaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Anseo déanann siad achoimre ar chuid dá bhfionnachtana ar éagothroime inscne…

An chaoi a bhfuil glantóirí uirbeacha ag glacadh úinéireachta ar chultúr sláinte agus sábháilteachta

  Pania Karnaki agus Aikaterini Kandyliari

Is post riachtanach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach ár gcathracha a choinneáil glan. Má dhéantar é go mícheart, féadfaidh sé drochthionchar a imirt ar shláinte glantóirí, chomh maith leis na pobail a…

Éiríonn go maith le hionaid oibre trí aire a thabhairt dá bpearsanra: Taispeánann Foireann Uirlisí CHRODIS PLUS do shláinte na bhfostaithe conas

  Eeva Rantala, Jaana Lindström agus Lina Papartyte

Tá níos mó ná duine as gach ceathrar fostaí Eorpach ag fulaingt le breoiteacht nó riocht sláinte le fada an lá [1], agus tá cion níos mó fós i mbaol fadhbanna sláinte a fhorbairt sa…

Dea-chleachtais i gcur chun cinn sláinte san ionad oibre agus conas iad a aistriú chuig suíomhanna nua

  Francisco Ruiz agus Lina Papartyte

Conas is féidir linn sláinte a chur chun cinn san ionad oibre? Tá réigiún na Spáinne in Andalucía tar éis triail a bhaint as samhail um chur chun cinn sláinte san ionad oibre a forbraíodh den chéad uair sa Lombaird, san Iodáil agus ar éirigh go hiontach leis. An fhorbairt …

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Ag foghlaim ceachtanna an ama a chuaigh thart chun sláinte an náisiúin a athbhunú agus éagothroime sláinte a leathnú tar éis COVID-19

  Rita Ranmal agus Tim Elwell-Sutton

Tá daonra sláintiúil ar cheann de na sócmhainní is tábhachtaí atá ag náisiún ar bith. Tá a fhios againn le fada nach bhfuil an deis chéanna ag gach duine rochtain a fháil ar na rudaí a dhéanann siad…

Sláinte mheabhrach dhaonra na Fraince le linn paindéime COVID-19: torthaí shuirbhé CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Cén tionchar a bhí ag glas-ghlasanna ar shláinte mheabhrach? Roinneann gníomhaireacht sláinte poiblí na Fraince torthaí a gcuid staidéir, na ceachtanna is féidir a fhoghlaim, agus na naisc le cosaint shóisialta agus eacnamaíoch…

La santé mentale des Français pendant l'épidémie du COVID-19: résultats de l'enquête CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Quel a été l'impact du confinement sur la santé mentale? L'agence nationale de santé publique française partage les résultats et conclúidí de leur enquête, et réfléchit sur le rôle…