Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige: Tionchair ar cheachtanna ar COVID-19 ar neamhionannais

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone agus foireann WHESRi

Forbraíonn agus cuireann Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine faisnéis i bhfeidhm maidir le conas infheistíocht a dhéanamh chun sláinte agus folláine a fheabhsú, agus éagothroime a laghdú. Le Sláinte Phoiblí…

Ról na hearnála deonaí agus pobail maidir le aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte sa Bhreatain Bheag

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones agus Alice Willatt

Tiománaithe atá ag Teacht Chun Cinn Leochaileachta i leith Éagothroime Sláinte i gComhthéacs COVID-19: Peirspictíochtaí agus freagra ón Earnáil Dheonach agus Pobail sa Bhreatain Bheag Tuarascáil nua, arna maoiniú ag Sláinte Poiblí…

Coinníollacha oibre, galair ainsealacha, agus neamhionannais: an méid a insíonn an taighde dúinn

  An Dr Courtney L. McNamara

Cuireann drochfhostaíocht agus drochchoinníollacha oibre go mór le héagothroime i ngalar ainsealach ar fud na hEorpa. Míníonn an Dr Courtney McNamara ón Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda an fhianaise is déanaí. …

Maireachtáil, obair, agus COVID-19: an chaoi ar athraigh saol na mban agus na ndaoine óga

  Anna Gallinat

 Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá Eurofound ag déanamh taighde ar an gcaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Anseo déanann siad achoimre ar chuid dá bhfionnachtana ar éagothroime inscne…

Tumadh isteach i sonraí: Forbairtí i dtaighde ar éagothroime sláinte domhanda

  Katharina Yacoub

Cén chaoi a bhfuil taighde ag athrú taighde ar éagothroime sláinte, agus conas a idirghníomhaíonn sé le beartas? Thug an Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) ceannairí smaoinimh domhanda le chéile chun iad seo a phlé…

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

  Daniela Volpi

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun idirphearsanta a chosc agus a chóireáil…

An daonra atá ag dul in aois a choinneáil gníomhach - ról na ngairmithe cúram sláinte

  An tOllamh Roger O'Sullivan agus an Dr. Conor Cunningham

Tá an daonra ag dul in aois, agus cé go gcoinníonn muid gníomhach go fisiciúil sinn, is gnách go laghdaíonn ár leibhéal gníomhaíochta de réir mar a théann muid in aois. Aithnítear gníomhaíocht choirp mar an ‘ceannach is fearr’ do…

Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

  Luisella Gilardi agus Alison Maassen

Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar…

Sláinte mheabhrach dhaonra na Fraince le linn paindéime COVID-19: torthaí shuirbhé CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Cén tionchar a bhí ag glas-ghlasanna ar shláinte mheabhrach? Roinneann gníomhaireacht sláinte poiblí na Fraince torthaí a gcuid staidéir, na ceachtanna is féidir a fhoghlaim, agus na naisc le cosaint shóisialta agus eacnamaíoch…

La santé mentale des Français pendant l'épidémie du COVID-19: résultats de l'enquête CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Quel a été l'impact du confinement sur la santé mentale? L'agence nationale de santé publique française partage les résultats et conclúidí de leur enquête, et réfléchit sur le rôle…

An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini agus Health Equity ISS (HEISS)

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Agus an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile faoi…