Tionscnamh Riga: Comhoibriú trasteorann do stíleanna maireachtála níos sláintiúla agus turasóireacht shláintiúil

  Nikola Tilgale - Platace

Le Nikola Tilgale-Platace. Tá saineolaithe sláinte poiblí ó riarachán cathrach Riga ag obair ar an tionscadal comhair trasteorann ‘Tionscnamh Riga’ ó dheireadh 2015. Ag obair i gcomhar le réigiúin chomharsanachta,…

Conas a fhorbraíonn gníomhaithe beartais agus sochaíocha spriocanna sláinte - Scéal rathúlachta

  Gudrun Braunegger-Kallinger

Le Gudrun Braunegger-Kallinger Is iad cosc ​​agus cur chun cinn sláinte príomhchúiseanna imní Fonds Gesundes Österreich (FGOe). Tá ár gcuid oibre treoraithe ag an gcoincheap iomlánaíoch sláinte a chuireann an WHO i bhfeidhm. …

An t-ualach ar ghalair ainsealacha a laghdú: An féidir leis an gComhghníomhaíocht CHRODIS bacainní ar chur chun cinn na sláinte agus ar chosc galair a laghdú?

  Ann Pierson

Is iad galair ainsealacha na tinnis is forleithne san Eoraip go dtí seo agus bíonn tionchar acu ar thart ar 4 as 5 shaoránach Eorpach os cionn 65 bliana. Is ionann iad agus 86% den…

An Ungáir - An Institiúid Náisiúnta um Fhorbairt Sláinte (OEFI) - Oifigí um Chur Chun Cinn Sláinte

  Peadar Bezzegh

Is gníomhaireacht rialtasbhunaithe í an Institiúid Náisiúnta um Fhorbairt Sláinte (Országos Egészségfejlesztési Intézet - OEFI) atá ag pleanáil, ag comhordú, ag monatóireacht agus ag meas sláinte poiblí agus cur chun cinn sláinte ar leibhéal náisiúnta. OEFI…

Poblacht na Seice - Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (SZU) - Cothú na sláinte i bPoblacht na Seice - Ó fheachtais ar fud na tíre go comhairleacht aonair

  Jitka Sosnovkova

Rinne an Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí i bPrág ceiliúradh ar 90 bliain i mbliana. Is eagraíocht cúraim sláinte í a ndéanann an Aireacht Sláinte maoirseacht uirthi. Tá níos mó ná…

Irohla - Córais Sláinte Inbhuanaithe trí - Treoirlínte fianaise-bhunaithe ar Litearthacht Sláinte a Fheabhsú

  Karoline Noworyta

Is sócmhainn ríthábhachtach í litearthacht sláinte chun daoine a chumhachtú, chun cinntí a chumasú chun sláinte a chothabháil nó chun í a aisghabháil. Feabhsaíonn sé cumarsáid idir othair agus gairmithe sláinte agus cuireann sé feabhas ar bhainistíocht…

An Clár Náisiúnta um Shláinte do Dhaoine Scothaosta - Aosú gníomhach agus sláintiúil a chur chun cinn sa Phortaingéil

  M. Luisa Lima agus Carla Moleiro

Le Luisa Lima & Carla Moleiro Ba é an cur chuige is nuálaí a raibh sé mar aidhm aige sláinte daoine scothaosta a chur chun cinn sa Phortaingéil an Clár Náisiúnta um Shláinte do Dhaoine Scothaosta…