Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

  Rainer Christ agus Birgit Metzler

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Tá treoir tugtha ...

Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

  Luisella Gilardi agus Alison Maassen

Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar…

Ábhair le haghaidh afrontar el duelo agus tiempos de coronavirus san Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

Las situaciones de duelo en el contexto de la pandemia por COVID-19 han sido y siguen siendo momentos en los que las personas necesitan un apoyo especial. El trabajo realizado…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Tacaíocht áitiúil sláinte meabhrach sa tSlóivéin le linn COVID-19: línte cabhrach cúram sláinte príomhúil a bhunú

  Matej Vinko, MD, Saška Roškar, Cuidiú. An tOllamh, PhD, Tatjana Novak Šubara, PhD agus Alenka Tančič Grum, MA

Sa tSlóivéin, is iad ionaid chur chun cinn sláinte - atá leabaithe i ngach ionad cúraim phríomhúil - na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach. Go luath i ndiaidh na paindéime…

An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini agus Health Equity ISS (HEISS)

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Agus an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile faoi…

Úsáid Sláinte chun cumhacht a thabhairt d’othair smacht a fháil ar a diaibéiteas

  Plamen Dimitrov agus Mirela Strandzheva

Rinneadh staidéar píolótach chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le Sláinte Sláinte daoine a chumasú cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais chun a ngalar a bhainistiú. Saineolaithe ó Náisiúnta na Bulgáire…

Conas comhairleoireacht caidrimh idirphearsanta agus cosc ​​andúile a sholáthar do thuismitheoirí agus do leanaí le linn paindéime

  Bardas Riga

Thosaigh Comhairle Cathrach Riga ag soláthar tacaíochta iargúlta síc-mhothúchánach do theaghlaigh agus do mhúinteoirí den chéad uair le linn paindéime COVID-19, chun iarracht a dhéanamh cuid de na héifeachtaí a bhaineann le…

Lámhleabhar chun oifigí baile a chuireann sláinte chun cinn a chruthú

  Kathrin Hofer-Fischanger agus Gert Lang

De réir mar a bhíonn obair ón mbaile mar ghnáthnós do go leor, conas is féidir tacaíocht a thabhairt d’fhostaithe chun oifigí baile a chuireann sláinte chun cinn a fhorbairt? Tá lámhleabhar cruthaithe ag saineolaithe ón Ostair, a mhínítear anseo. Scríofa …

Cur chun cinn sláinte san ionad oibre atá íogair ó thaobh inscne: cén fáth go bhfuil sé tábhachtach agus conas is féidir é a chur i bhfeidhm go praiticiúil

  Sylvia Gaiswinkler

Is deitéarmanaint thábhachtacha sláinte iad gnéas agus inscne, ach is minic nach mbíonn critéir againn maidir le cur chun cinn éifeachtach sláinte san ionad oibre atá íogair ó thaobh inscne de. Tá foireann ag Ciste Cothaithe Sláinte na hOstaire ag obair…

Tacaíocht shíceolaíoch éifeachtach a sholáthar trí chomhthuiscint

  Inge Missmahl

Dearadh Comhairleoireacht Luachbhunaithe mar thacaíocht ghearrthéarmach shíceolaíoch i gcásanna éigeandála nuair nach raibh seirbhísí eile ar fáil. Sa lá atá inniu ann, is é an modh atá aige cúlraí agus eispéiris chultúrtha chomhroinnte a úsáid i measc comhairleoirí…

Cláir chúnaimh bhia agus chothaithe shláintiúil i scoileanna: cad a oibríonn?

  Foireann Taighde Cláir DIATROFI

Cad é an bealach is fearr chun neamhshlándáil bia agus murtall i scoileanna a laghdú? Sin ceann de na príomhcheisteanna a ndearna an clár DIATROFI staidéar air. Ó 2012 i leith tá níos mó ná 110,000 mac léinn…