Múnla de chúram sláinte a dhearadh d’oibrithe talmhaíochta imirceacha

  Giovanni Gorgoni, Marco Marsano, Giuseppe Memola agus Ettore Attolini

I ndeisceart te agus tuaithe na hIodáile, tá imircigh ag obair ar an talamh. A stádas sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil - in éineacht le heaspa tuisceana ar shláinte agus rochtain uirthi…

An chaoi a bhfuil glantóirí uirbeacha ag glacadh úinéireachta ar chultúr sláinte agus sábháilteachta

  Pania Karnaki agus Aikaterini Kandyliari

Is post riachtanach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach ár gcathracha a choinneáil glan. Má dhéantar é go mícheart, féadfaidh sé drochthionchar a imirt ar shláinte glantóirí, chomh maith leis na pobail a…

Dea-chleachtais i gcur chun cinn sláinte san ionad oibre agus conas iad a aistriú chuig suíomhanna nua

  Francisco Ruiz agus Lina Papartyte

Conas is féidir linn sláinte a chur chun cinn san ionad oibre? Tá réigiún na Spáinne in Andalucía tar éis triail a bhaint as samhail um chur chun cinn sláinte san ionad oibre a forbraíodh den chéad uair sa Lombaird, san Iodáil agus ar éirigh go hiontach leis. An fhorbairt …

Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

  Teastaíonn tacaíocht speisialta chun déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19. Le linn na n-amanna deacra seo, tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann Aireacht Sláinte na Spáinne an tacaíocht sin a sholáthar. …

Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

  Daniela Volpi

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun idirphearsanta a chosc agus a chóireáil…

Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

  Rainer Christ agus Birgit Metzler

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Tá treoir tugtha ...

Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

  Luisella Gilardi agus Alison Maassen

Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar…

Ábhair le haghaidh afrontar el duelo agus tiempos de coronavirus san Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

Las situaciones de duelo en el contexto de la pandemia por COVID-19 han sido y siguen siendo momentos en los que las personas necesitan un apoyo especial. El trabajo realizado…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Tacaíocht áitiúil sláinte meabhrach sa tSlóivéin le linn COVID-19: línte cabhrach cúram sláinte príomhúil a bhunú

  Matej Vinko, MD, Saška Roškar, Cuidiú. An tOllamh, PhD, Tatjana Novak Šubara, PhD agus Alenka Tančič Grum, MA

Sa tSlóivéin, is iad ionaid chur chun cinn sláinte - atá leabaithe i ngach ionad cúraim phríomhúil - na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach. Go luath i ndiaidh na paindéime…

An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini agus Health Equity ISS (HEISS)

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Agus an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile faoi…

Úsáid Sláinte chun cumhacht a thabhairt d’othair smacht a fháil ar a diaibéiteas

  Plamen Dimitrov agus Mirela Strandzheva

Rinneadh staidéar píolótach chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le Sláinte Sláinte daoine a chumasú cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais chun a ngalar a bhainistiú. Saineolaithe ó Náisiúnta na Bulgáire…

Conas comhairleoireacht caidrimh idirphearsanta agus cosc ​​andúile a sholáthar do thuismitheoirí agus do leanaí le linn paindéime

  Bardas Riga

Thosaigh Comhairle Cathrach Riga ag soláthar tacaíochta iargúlta síc-mhothúchánach do theaghlaigh agus do mhúinteoirí den chéad uair le linn paindéime COVID-19, chun iarracht a dhéanamh cuid de na héifeachtaí a bhaineann le…