Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

  Teastaíonn tacaíocht speisialta chun déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19. Le linn na n-amanna deacra seo, tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann Aireacht Sláinte na Spáinne an tacaíocht sin a sholáthar. …

Tumadh isteach i sonraí: Forbairtí i dtaighde ar éagothroime sláinte domhanda

  Katharina Yacoub

Cén chaoi a bhfuil taighde ag athrú taighde ar éagothroime sláinte, agus conas a idirghníomhaíonn sé le beartas? Thug an Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) ceannairí smaoinimh domhanda le chéile chun iad seo a phlé…

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Pobail a Chothaíonn Sláinte agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Ailíniú: eispéireas na hÍoslainne

  Gígja Gunnarsdóttir agus Ingrid Stegeman

Tá go leor de na tosca a théann i bhfeidhm ar ár sláinte lasmuigh de scóip na hearnála sláinte. Mar sin tá ról tábhachtach ag córais sláinte maidir le tionchar a imirt ar earnálacha eile chun iad a chosaint agus…

An daonra atá ag dul in aois a choinneáil gníomhach - ról na ngairmithe cúram sláinte

  An tOllamh Roger O'Sullivan agus an Dr. Conor Cunningham

Tá an daonra ag dul in aois, agus cé go gcoinníonn muid gníomhach go fisiciúil sinn, is gnách go laghdaíonn ár leibhéal gníomhaíochta de réir mar a théann muid in aois. Aithnítear gníomhaíocht choirp mar an ‘ceannach is fearr’ do…

Ábhair le haghaidh afrontar el duelo agus tiempos de coronavirus san Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

Las situaciones de duelo en el contexto de la pandemia por COVID-19 han sido y siguen siendo momentos en los que las personas necesitan un apoyo especial. El trabajo realizado…

Ag foghlaim ceachtanna an ama a chuaigh thart chun sláinte an náisiúin a athbhunú agus éagothroime sláinte a leathnú tar éis COVID-19

  Rita Ranmal agus Tim Elwell-Sutton

Tá daonra sláintiúil ar cheann de na sócmhainní is tábhachtaí atá ag náisiún ar bith. Tá a fhios againn le fada nach bhfuil an deis chéanna ag gach duine rochtain a fháil ar na rudaí a dhéanann siad…

An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini agus Health Equity ISS (HEISS)

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Agus an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile faoi…

Dhá chur chuige maidir le haistí bia sláintiúla a chur chun cinn i measc leanaí san Ostair

  Mag. Melanie Bruckmüller agus Mag. Rita Kichler

Tá róthrom agus murtall ina fadhb níos mó agus níos mó do leanaí ar fud na hEorpa, agus ní haon eisceacht í an Ostair. Tá dhá thionscnamh curtha ar bun chun iarracht a dhéanamh an treocht a laghdú. …

Cur chuige ar fud an chórais chun torthaí a fheabhsú sa Chéad 1000 Lá

  Angela Jones

I bpobal Breatnach a bhíodh á thiomáint ag tionscal trom, leanann saoránaigh Cwm Taf de bheith ag fulaingt leibhéil arda díothachta agus drochthorthaí sláinte. Seo scéal arís agus arís eile…

An tIdirghabháil Tuismitheoireachta Dearfach sa Spáinn

  Alberto Martín- Pérez Rodriguez agus Pilar Campos Esteban

Comhcheanglaíonn Straitéis um Chothú agus Chosc Sláinte na Spáinne (HPPS) [1], a seoladh in 2013, cur chun cinn sláinte, ‘tuismitheoireacht dhearfach’, agus cuir chuige cúrsa saoil. Ag baint úsáide as eilimintí ó sheirbhísí sláinte, sóisialta agus oideachais, tá an straitéis…

Tá Cosc ar Chúram: fócas ar idirghabhálacha um Fhorbairt Luath-Leanaí

  Paola Capra, Mariella Di Pilato, Luisella Gilardi, Marta Grosini, Sonia Scarponi, thar ceann ghrúpa oibre DORS ar éagothroime sláinte agus idirghabhálacha luath-óige

Cad iad na héifeachtaí a bhíonn ag idirghabhálacha éagsúla ar leanaí agus ar chúramóirí ag tréimhsí réamhbhreithe agus iarbhreithe? Conas a thacaíonn siad le cothromas sláinte? Ar mhaithe le forbairt mhaith fhisiciúil, shóisialta agus mhothúchánach, déanann leanaí…

Tosaíonn an todhchaí go luath. Tá sé in am infheistíocht a dhéanamh i bhfolláine leanaí

  Réka Tunyogi agus Dorota Sienkiewicz

Tá a fhios againn go bhfuil toradh ard ar idirghabhálacha luath-óige ar infheistíocht agus ar bhuntáistí fadtéarmacha sochaíocha. Cén fáth ansin nach dtugann muid tosaíocht d’idirghabhálacha luath-óige? Breathnaímid anseo ar an…