An bhfuil muid ar an mbóthar le SDG 3 a bhaint amach chun NCDanna a laghdú san Eoraip?

  Caroline Costongs

Déanann Caroline Costongs, Stiúrthóir EuroHealthNet, athbhreithniú ar an bhfianaise is déanaí maidir le cibé an bhfuil tíortha Eorpacha in ann spriocanna a bhaint amach maidir le hualach na ngalar neamhtheagmhálacha (NCDanna) a laghdú. Cé go bhfuil an AE…

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner agus Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exklud. Nuálaíonn Ein BGF-Projekt…

Cothú sláinte san ionad oibre d’fhostaithe faoi mhíchumas: ‘Health Inclusive’ a thabhairt isteach

  Karina Lattner agus Gert Lang

Tá dálaí maireachtála agus oibre daoine faoi mhíchumas nasctha le neamhionannais sláinte, ach is minic a eisiatar na daoine céanna ó ghníomhaíochtaí agus modhanna chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre. An…

Sláinte béil agus sláinte poiblí: éifeachtaí agus costais Periodontitis

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos agus Gil Alcoforado

Tá periodontitis, riocht guma a bhaineann le plaic, ar cheann de na riochtaí sláinte is forleithne ar domhan - cé gurb iad grúpaí ioncaim níos ísle is mó a fhulaingíonn. Bíonn tionchar aige ar an gcorp ar fad, agus…

Coinníollacha oibre, galair ainsealacha, agus neamhionannais: an méid a insíonn an taighde dúinn

  An Dr Courtney L. McNamara

Cuireann drochfhostaíocht agus drochchoinníollacha oibre go mór le héagothroime i ngalar ainsealach ar fud na hEorpa. Míníonn an Dr Courtney McNamara ón Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda an fhianaise is déanaí. …

Éiríonn go maith le hionaid oibre trí aire a thabhairt dá bpearsanra: Taispeánann Foireann Uirlisí CHRODIS PLUS do shláinte na bhfostaithe conas

  Eeva Rantala, Jaana Lindström agus Lina Papartyte

Tá níos mó ná duine as gach ceathrar fostaí Eorpach ag fulaingt le breoiteacht nó riocht sláinte le fada an lá [1], agus tá cion níos mó fós i mbaol fadhbanna sláinte a fhorbairt sa…

Dea-chleachtais i gcur chun cinn sláinte san ionad oibre agus conas iad a aistriú chuig suíomhanna nua

  Francisco Ruiz agus Lina Papartyte

Conas is féidir linn sláinte a chur chun cinn san ionad oibre? Tá réigiún na Spáinne in Andalucía tar éis triail a bhaint as samhail um chur chun cinn sláinte san ionad oibre a forbraíodh den chéad uair sa Lombaird, san Iodáil agus ar éirigh go hiontach leis. An fhorbairt …

Tumadh isteach i sonraí: Forbairtí i dtaighde ar éagothroime sláinte domhanda

  Katharina Yacoub

Cén chaoi a bhfuil taighde ag athrú taighde ar éagothroime sláinte, agus conas a idirghníomhaíonn sé le beartas? Thug an Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) ceannairí smaoinimh domhanda le chéile chun iad seo a phlé…

Pobail a Chothaíonn Sláinte agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Ailíniú: eispéireas na hÍoslainne

  Gígja Gunnarsdóttir agus Ingrid Stegeman

Tá go leor de na tosca a théann i bhfeidhm ar ár sláinte lasmuigh de scóip na hearnála sláinte. Mar sin tá ról tábhachtach ag córais sláinte maidir le tionchar a imirt ar earnálacha eile chun iad a chosaint agus…

An daonra atá ag dul in aois a choinneáil gníomhach - ról na ngairmithe cúram sláinte

  An tOllamh Roger O'Sullivan agus an Dr. Conor Cunningham

Tá an daonra ag dul in aois, agus cé go gcoinníonn muid gníomhach go fisiciúil sinn, is gnách go laghdaíonn ár leibhéal gníomhaíochta de réir mar a théann muid in aois. Aithnítear gníomhaíocht choirp mar an ‘ceannach is fearr’ do…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Úsáid Sláinte chun cumhacht a thabhairt d’othair smacht a fháil ar a diaibéiteas

  Plamen Dimitrov agus Mirela Strandzheva

Rinneadh staidéar píolótach chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le Sláinte Sláinte daoine a chumasú cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais chun a ngalar a bhainistiú. Saineolaithe ó Náisiúnta na Bulgáire…

Gníomhaíocht choirp ar oideas: 20 bliain d’eispéireas na Sualainne a easpórtáil

  Lena Hansson

Tá fianaise láidir ann maidir le gníomhaíocht choirp a úsáid chun galair neamh-theagmhálacha a chosc agus a chóireáil. Fiche bliain ó shin, thug an tSualainn modh nua isteach chun gníomhaíocht choirp a chur chun cinn laistigh de chúram sláinte:…