Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige: Tionchair ar cheachtanna ar COVID-19 ar neamhionannais

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone agus foireann WHESRi

Forbraíonn agus cuireann Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine faisnéis i bhfeidhm maidir le conas infheistíocht a dhéanamh chun sláinte agus folláine a fheabhsú, agus éagothroime a laghdú. Le Sláinte Phoiblí…

Ról na hearnála deonaí agus pobail maidir le aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte sa Bhreatain Bheag

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones agus Alice Willatt

Tiománaithe atá ag Teacht Chun Cinn Leochaileachta i leith Éagothroime Sláinte i gComhthéacs COVID-19: Peirspictíochtaí agus freagra ón Earnáil Dheonach agus Pobail sa Bhreatain Bheag Tuarascáil nua, arna maoiniú ag Sláinte Poiblí…

Fostaíocht ardchaighdeáin agus slándáil airgeadais a chur i gcroílár na straitéise téarnaimh

  Martin Taulbut, Donna Burnett agus Chantal Verdonschot

    Ó thús na paindéime, tá Sláinte Poiblí na hAlban ag tacú le bearta a dhíríonn ar fhostaíocht agus ar shlándáil airgeadais. Cuireann sé i bhfáth go láidir go bhféadfadh sé seo torthaí sláinte atá ag laghdú a chosc…

Múnla de chúram sláinte a dhearadh d’oibrithe talmhaíochta imirceacha

  Giovanni Gorgoni, Marco Marsano, Giuseppe Memola agus Ettore Attolini

I ndeisceart te agus tuaithe na hIodáile, tá imircigh ag obair ar an talamh. A stádas sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil - in éineacht le heaspa tuisceana ar shláinte agus rochtain uirthi…

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Imircigh a óstáil i ngéarchéim: rochtain ar sheirbhísí cúraim sláinte COVID-19 d’imircigh agus do dhídeanaithe sa Ghréig

  Pania Karnaki

Tá an Ghréig ag óstáil go leor de na himircigh tríú tír san Eoraip. Ag an am céanna déileálann sé leis an dara tonn de COVID 19 agus tionchair blianta…

Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

  Daniela Volpi

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun idirphearsanta a chosc agus a chóireáil…

Pobail a Chothaíonn Sláinte agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Ailíniú: eispéireas na hÍoslainne

  Gígja Gunnarsdóttir agus Ingrid Stegeman

Tá go leor de na tosca a théann i bhfeidhm ar ár sláinte lasmuigh de scóip na hearnála sláinte. Mar sin tá ról tábhachtach ag córais sláinte maidir le tionchar a imirt ar earnálacha eile chun iad a chosaint agus…

Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

  Rainer Christ agus Birgit Metzler

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Tá treoir tugtha ...

Ag foghlaim ceachtanna an ama a chuaigh thart chun sláinte an náisiúin a athbhunú agus éagothroime sláinte a leathnú tar éis COVID-19

  Rita Ranmal agus Tim Elwell-Sutton

Tá daonra sláintiúil ar cheann de na sócmhainní is tábhachtaí atá ag náisiún ar bith. Tá a fhios againn le fada nach bhfuil an deis chéanna ag gach duine rochtain a fháil ar na rudaí a dhéanann siad…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Tacaíocht áitiúil sláinte meabhrach sa tSlóivéin le linn COVID-19: línte cabhrach cúram sláinte príomhúil a bhunú

  Matej Vinko, MD, Saška Roškar, Cuidiú. An tOllamh, PhD, Tatjana Novak Šubara, PhD agus Alenka Tančič Grum, MA

Sa tSlóivéin, is iad ionaid chur chun cinn sláinte - atá leabaithe i ngach ionad cúraim phríomhúil - na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach. Go luath i ndiaidh na paindéime…

Sláinte mheabhrach dhaonra na Fraince le linn paindéime COVID-19: torthaí shuirbhé CoviPrev

  Enguerrand du Roscoät

Cén tionchar a bhí ag glas-ghlasanna ar shláinte mheabhrach? Roinneann gníomhaireacht sláinte poiblí na Fraince torthaí a gcuid staidéir, na ceachtanna is féidir a fhoghlaim, agus na naisc le cosaint shóisialta agus eacnamaíoch…