Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige: Tionchair ar cheachtanna ar COVID-19 ar neamhionannais

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone agus foireann WHESRi

Forbraíonn agus cuireann Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine faisnéis i bhfeidhm maidir le conas infheistíocht a dhéanamh chun sláinte agus folláine a fheabhsú, agus éagothroime a laghdú. Le Sláinte Phoiblí…

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner agus Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exklud. Nuálaíonn Ein BGF-Projekt…

Cothú sláinte san ionad oibre d’fhostaithe faoi mhíchumas: ‘Health Inclusive’ a thabhairt isteach

  Karina Lattner agus Gert Lang

Tá dálaí maireachtála agus oibre daoine faoi mhíchumas nasctha le neamhionannais sláinte, ach is minic a eisiatar na daoine céanna ó ghníomhaíochtaí agus modhanna chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre. An…

Ról na hearnála deonaí agus pobail maidir le aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte sa Bhreatain Bheag

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones agus Alice Willatt

Tiománaithe atá ag Teacht Chun Cinn Leochaileachta i leith Éagothroime Sláinte i gComhthéacs COVID-19: Peirspictíochtaí agus freagra ón Earnáil Dheonach agus Pobail sa Bhreatain Bheag Tuarascáil nua, arna maoiniú ag Sláinte Poiblí…

Taobh amuigh de COVID-19, an féidir leis an domhan aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le galair thógálacha agus neamhionannais óige?

  Elodie Besnier

In ainneoin dul chun cinn ollmhór le fiche nó tríocha bliain anuas, tá galair thógálacha fós ina mbagairt mhór do shaol agus do shláinte leanaí óga i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim. Bíonn tionchar míchothrom ag an ualach seo ar leanaí, le…

Sláinte béil agus sláinte poiblí: éifeachtaí agus costais Periodontitis

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos agus Gil Alcoforado

Tá periodontitis, riocht guma a bhaineann le plaic, ar cheann de na riochtaí sláinte is forleithne ar domhan - cé gurb iad grúpaí ioncaim níos ísle is mó a fhulaingíonn. Bíonn tionchar aige ar an gcorp ar fad, agus…

Múnla de chúram sláinte a dhearadh d’oibrithe talmhaíochta imirceacha

  Giovanni Gorgoni, Marco Marsano, Giuseppe Memola agus Ettore Attolini

I ndeisceart te agus tuaithe na hIodáile, tá imircigh ag obair ar an talamh. A stádas sóisialta, eacnamaíoch agus dlíthiúil - in éineacht le heaspa tuisceana ar shláinte agus rochtain uirthi…

Maireachtáil, obair, agus COVID-19: an chaoi ar athraigh saol na mban agus na ndaoine óga

  Anna Gallinat

 Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá Eurofound ag déanamh taighde ar an gcaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Anseo déanann siad achoimre ar chuid dá bhfionnachtana ar éagothroime inscne…

An chaoi a bhfuil glantóirí uirbeacha ag glacadh úinéireachta ar chultúr sláinte agus sábháilteachta

  Pania Karnaki agus Aikaterini Kandyliari

Is post riachtanach a d’fhéadfadh a bheith guaiseach ár gcathracha a choinneáil glan. Má dhéantar é go mícheart, féadfaidh sé drochthionchar a imirt ar shláinte glantóirí, chomh maith leis na pobail a…

Tumadh isteach i sonraí: Forbairtí i dtaighde ar éagothroime sláinte domhanda

  Katharina Yacoub

Cén chaoi a bhfuil taighde ag athrú taighde ar éagothroime sláinte, agus conas a idirghníomhaíonn sé le beartas? Thug an Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) ceannairí smaoinimh domhanda le chéile chun iad seo a phlé…

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Imircigh a óstáil i ngéarchéim: rochtain ar sheirbhísí cúraim sláinte COVID-19 d’imircigh agus do dhídeanaithe sa Ghréig

  Pania Karnaki

Tá an Ghréig ag óstáil go leor de na himircigh tríú tír san Eoraip. Ag an am céanna déileálann sé leis an dara tonn de COVID 19 agus tionchair blianta…

Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

  Rainer Christ agus Birgit Metzler

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Tá treoir tugtha ...

Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

  Luisella Gilardi agus Alison Maassen

Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar…