Ag fás go láidir in aimsir ghéarchéime – Infheistíocht a dhéanamh i gcothromas folláine agus sláinte do óg agus aosta

  Gabriella Sutton agus Alison Maassen

Tá a bpointe teannta bainte amach ag ár sochaithe. Tá tionchar diúltach ag athrú déimeagrafach, éagothroime atá ag dul i méid, an ghéarchéim aeráide, COVID-19, agus tionchair an chogaidh san Úcráin ar…

Taobh amuigh de COVID-19, an féidir leis an domhan aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le galair thógálacha agus neamhionannais óige?

  Elodie Besnier

In ainneoin dul chun cinn ollmhór le fiche nó tríocha bliain anuas, tá galair thógálacha fós ina mbagairt mhór do shaol agus do shláinte leanaí óga i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim. Bíonn tionchar míchothrom ag an ualach seo ar leanaí, le…

Ag foghlaim ceachtanna an ama a chuaigh thart chun sláinte an náisiúin a athbhunú agus éagothroime sláinte a leathnú tar éis COVID-19

  Rita Ranmal agus Tim Elwell-Sutton

Tá daonra sláintiúil ar cheann de na sócmhainní is tábhachtaí atá ag náisiún ar bith. Tá a fhios againn le fada nach bhfuil an deis chéanna ag gach duine rochtain a fháil ar na rudaí a dhéanann siad…

An scéal ón Iodáil: COVID-19 agus neamhionannas

  Anna Maria Giammarioli, Rita Maria Ferrelli, Loredana Falzano, Paola De Castro, Aldina Venerosi, Emanuela Medda, Benedetta Mattioli, PhD, Raffaella Bucciardini agus Health Equity ISS (HEISS)

Ba í an Iodáil an chéad tír Eorpach a bhuail paindéim COVID-19. Agus an chuid eile den domhan ag faire, bhí baill foirne in Institiúid Sláinte Náisiúnta na hIodáile faoi…

Eolaíocht iompraíochta a chur i bhfeidhm sa chath in aghaidh an coronavirus

  Leurs Mariken

Bhunaigh Institiúid Náisiúnta Sláinte agus Comhshaoil ​​na hÍsiltíre (RIVM) aonad iompraíochta corónach ar leith chun tacaíocht chomhordaithe eolaíoch iompraíochta a sholáthar do lucht déanta beartas agus don rialtas le linn na…

An cás a dhéanamh ar son infheistíochta inbhuanaithe i bhfolláine agus i gcothromas sláinte - Treoir phraiticiúil

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton agus Anna Stielke

Tá gá le gníomh práinneach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sláinte, éagothroime, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​atá ag dul i méid agus atá ag bagairt folláine na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Tá na beartais agus na cleachtais infheistíochta reatha neamh-inbhuanaithe ...

Tosaíonn an todhchaí go luath. Tá sé in am infheistíocht a dhéanamh i bhfolláine leanaí

  Réka Tunyogi agus Dorota Sienkiewicz

Tá a fhios againn go bhfuil toradh ard ar idirghabhálacha luath-óige ar infheistíocht agus ar bhuntáistí fadtéarmacha sochaíocha. Cén fáth ansin nach dtugann muid tosaíocht d’idirghabhálacha luath-óige? Breathnaímid anseo ar an…

Cad é an Seimeastar Eorpach agus conas is féidir leis cabhrú le comhlachtaí sláinte?

  Alexandra Latham

Is é an seimeastar Eorpach timthriall bliantúil an AE de chomhordú beartas eacnamaíoch agus sóisialta. Bíonn tionchar aige ar chúram sláinte, oideachas luath-óige, dífhostaíocht, agus córais aistrithe sóisialta agus pinsin. Is é an seimeastar ...

Na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha a úsáid chun Sláinte a Fheabhsú

  andrew Barnfield

Tacaíonn na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha le hinfheistíochtaí i dtionscadail náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a chuireann le cruthú post agus le geilleagar inbhuanaithe Eorpach. San alt seo, féachaimid ar…

Infheistíocht i Sláinte agus Folláine - Ionad Comhoibrithe Nua WHO sa Bhreatain Bheag

  An tOllamh Mark A Bellis agus Mariana Dyakova

D'ainmnigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) Stiúrthóireacht Bheartais, Taighde agus Forbartha Idirnáisiúnta (PRID) Sláinte Poiblí na Breataine Bige mar Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar 'Infheistíocht i Sláinte agus Folláine'. Thar…

An t-aistriú chuig cosc ​​agus cur chun cinn a dhéanamh

  Caroline Costongs

Scríobhaim an eagarthóireacht seo tar éis filleadh ó chruinniú ag meitheal smaointe eacnamaíocht. Bhí áthas orm argóintí a chloisteáil maidir le tuilleadh infheistíochtaí i gcur chun cinn na sláinte agus i gcoinne galair a chosc…