Eagarfhocal: Tacaigh le leanaí agus teaghlaigh anois chun sláinte daoine fásta a chosaint amárach

  Caroline Costongs

I gcás gach céim síos an dréimire socheacnamaíoch, bíonn leibhéal níos airde fadhbanna sláinte coirp agus meabhrach ag leanaí agus daoine óga a rachaidh i bhfeidhm ar a ndeiseanna sláinte agus saoil sa todhchaí. …

An t-aistriú chuig cosc ​​agus cur chun cinn a dhéanamh

  Caroline Costongs

Scríobhaim an eagarthóireacht seo tar éis filleadh ó chruinniú ag meitheal smaointe eacnamaíocht. Bhí áthas orm argóintí a chloisteáil maidir le tuilleadh infheistíochtaí i gcur chun cinn na sláinte agus i gcoinne galair a chosc…

Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

Inár réimse sláinte, folláine agus cothromas a chur chun cinn, chonaic mé go leor straitéisí cuimsitheacha den scoth i stáit agus i réigiúin éagsúla san Eoraip. Ba cheart go mbeadh mórán mar thoradh ar na straitéisí seo, áfach.

Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

D’aontaigh ceannairí domhanda le déanaí ar chlár oibre uaillmhianach don chúig bliana déag amach romhainn. Ghlac siad 17 gcuspóir maidir le forbairt inbhuanaithe (SDGanna). Gach tír - agus áirítear leis seo gach tír san Eoraip…

Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

Is cúis mhór áthais dom an cúigiú heagrán den Iris EuroHealthNet ar líne a chur i láthair. Tá sé mar aidhm aige an sár-obair atá á déanamh ag náisiúnta agus réigiúnach a thaispeáint…