Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Pobail a Chothaíonn Sláinte agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Ailíniú: eispéireas na hÍoslainne

  Gígja Gunnarsdóttir agus Ingrid Stegeman

Tá go leor de na tosca a théann i bhfeidhm ar ár sláinte lasmuigh de scóip na hearnála sláinte. Mar sin tá ról tábhachtach ag córais sláinte maidir le tionchar a imirt ar earnálacha eile chun iad a chosaint agus…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Ag caint “áit” - comhrá sláinte poiblí do gach duine?

  John Howie

Is uirlis é an Caighdeán Áit chun comhrá éifeachtach a éascú idir eagraíochtaí, gnóthais agus pobail chun sócmhainní áite a aithint, agus réimsí a mheastar a bheith mar thosaíocht le haghaidh feabhsúcháin. Sé…

Cur chuige ar fud an chórais chun torthaí a fheabhsú sa Chéad 1000 Lá

  Angela Jones

I bpobal Breatnach a bhíodh á thiomáint ag tionscal trom, leanann saoránaigh Cwm Taf de bheith ag fulaingt leibhéil arda díothachta agus drochthorthaí sláinte. Seo scéal arís agus arís eile…

An tionchar atá ag an éilliú comhthimpeallach eoraip agus el desarrollo del cerebro infantil

  Kam Sripada

Foto de JW Vein, Pixabay. Durante el embarazo y la infancia, los contaminantes químicos ambientales tienen una influencia más fuerte en el cuerpo humano que en cualquier otro momento. …

Sláinte, inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus cothromas a fheabhsú ar an leibhéal áitiúil trí fhócas ar chórais bhia

  Ingrid Stegeman agus Marjolijn Vos

Is tionscnamh taighde é INHERIT arna chomhordú ag EuroHealthNet a bhfuil sé mar aidhm aige beartais agus cleachtais a shainaithint a fheabhsaíonn sláinte ag an am céanna, a laghdaíonn éagothroime agus a chuireann le hinbhuanaitheacht chomhshaoil ​​- agus atá…

Teipeanna Scoile a Laghdú - bealach chun sláinte agus forbairt réigiúnach inbhuanaithe

  Elisabeth Bengtsson

Tar éis nasc soiléir a dhéanamh idir oideachas, sláinte, folláine agus inbhuanaitheacht, tá Réigiún Västra Götaland - atá freagrach as bearta sláinte réigiúnacha ach ní an córas scoile áitiúil - i gceannas ar iarrachtaí…