Monatóireacht a dhéanamh ar Chlár Náisiúnta um Chosc na hÍsiltíre

  An Dr Cathy Rompelberg agus an Dr Matthijs van den Berg

Tá ‘gluaiseacht sláinte’ faoi stiúir an phobail ag fás san Ísiltír, arna spreagadh ag comhoibriú idir rialtais, gnóthais agus an tsochaí shibhialta. Cuireann an ‘Clár Náisiúnta um Chosc’ béim ar chur chun cinn sláinte i gcúram sláinte, sa bhaile,…

Tionscadal HiNEWS: Éagothroime Sláinte i Stáit Leasa na hEorpa.

  An tOllamh Clare Bambra

An chaoi a bhfuil na sonraí atá ar fáil le déanaí ag cur solais ar éagothroime sláinte san Eoraip. Conas agus cén fáth a bhfuil difríochtaí idir éagothroime sóisialta i sláinte agus galair neamh-theagmhálacha (NCDnna) ar fud stáit leasa na hEorpa? Seo…

Stadia Spóirt Gan Deatach: Cás-staidéar ar bhearta cosanta a chur i bhfeidhm in éagmais reachtaíochta.

  An Dr Matthew Philpott PhD agus Michael Viggars

Freastalaíonn os cionn 20 milliún duine ar chluichí peile gairmiúla ar fud na hEorpa gach seachtain, a bhíonn ar siúl de ghnáth in ionaid leath-iata nach gclúdaíonn an reachtaíocht saor ó thobac i gcónaí. Stadia Sláintiúil…

Taithí na Sualainne ar straitéis náisiúnta sláinte meabhrach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, agus iarrachtaí chun féinmharú a chosc.

  EuroHealthNet

Tá straitéis náisiúnta nua sláinte meabhrach tugtha isteach ag rialtas na Sualainne do 2016-2020. Pléann Gníomhaireacht Sláinte Poiblí na Sualainne an tábhacht a bhaineann le sonraí a anailísiú agus a scaipeadh lena gcur chun cinn…

Neamhshábháilteacht bia a chomhrac agus Cothú Sláintiúil a Chur Chun Cinn i scoileanna i gceantair faoi mhíbhuntáiste ar fud na Gréige: An Clár DIATROFI

  Foireann Taighde Cláir DIATROFI

Agus é ag tabhairt aghaidh ar líon ard leanaí atá i mbaol bochtaineachta agus eipidéim murtallach i measc leanaí, d’fhorbair Prolepsis sa Ghréig clár cuimsitheach um chúnamh bia agus cothú sláintiúil. Bunaithe ar …