Cothú agus Cosc Sláinte mar chuid de sheirbhísí cúraim phríomhúil san Ungáir

  EuroHealthNet

Ag Foireann Bainistíochta Gairmiúla an Chláir Shamhail. Faoi Chlár um Chomhar na hEilvéise-Ungáire, seoladh an 'Clár Múnla um Fhorbairt Cúraim Phríomhúil' atá dírithe ar Shláinte Phoiblí i mí Iúil 2012 agus…

An chaoi a bhfuil an Ísiltír agus PHAROS ag laghdú éagothroime sláinte agus ag feabhsú litearthachta sláinte

  Monica van Berkum

Le Monica van Berkum. Cosúil le tíortha Eorpacha eile, tá éagothroime sláinte socheacnamaíocha suntasacha roimh an Ísiltír. Ar an meán, maireann daoine a bhfuil leibhéal íseal oideachais acu san Ísiltír 7 mbliana…

An paradacsa díobhála alcóil - Nó an fáth go dtéann díobháil a bhaineann le halcól i bhfeidhm níos mó ar dhaoine bochta, cé go n-ólann siad níos lú

  Anna Gallinat

Le Anna Gallinat. Tá a fhios againn go léir go bhfuil neamhionannais sláinte ann agus go bhfanann siad ann. Tarlaíonn difríochtaí córasacha i sláinte daoine idir aicmí socheacnamaíocha nó ceantair gheografacha, cé go bhfuil neamhionannais eile ann, mar shampla…

Tionscnamh Riga: Comhoibriú trasteorann do stíleanna maireachtála níos sláintiúla agus turasóireacht shláintiúil

  Nikola Tilgale - Platace

Le Nikola Tilgale-Platace. Tá saineolaithe sláinte poiblí ó riarachán cathrach Riga ag obair ar an tionscadal comhair trasteorann ‘Tionscnamh Riga’ ó dheireadh 2015. Ag obair i gcomhar le réigiúin chomharsanachta,…

Cur chuige ildisciplíneach agus malartú eolais i leith cur chun cinn na sláinte ag Ionad DoRS, an Iodáil

  EuroHealthNet

Le Elena Barbera. Bunaithe i 1998 mar thionscnamh de chuid Roinn Sláinte Réigiún Piedmont agus lonnaithe i Grugliasco, in aice le Torino, an Iodáil, tógann Ionad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte DoRS i Réigiún Piedmont…

30 bliain tar éis Chairt Ottawa: An bhfuil sé Ábhartha fós i bhfianaise Dúshláin sa Todhchaí maidir le Cothú Sláinte?

  Matej Vinko, MD, Monika Robnik agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Tá 30 bliain caite ó cuireadh cairt Ottawa ar chur chun cinn na sláinte i láthair, ag athrú ár dtuisceana ar shláinte agus ag tabhairt isteach cineálacha cur chuige nua chun sláinte a chothabháil agus a chur chun cinn. Seo,…