Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

Inár réimse sláinte, folláine agus cothromas a chur chun cinn, chonaic mé go leor straitéisí cuimsitheacha den scoth i stáit agus i réigiúin éagsúla san Eoraip. Ba cheart go mbeadh mórán mar thoradh ar na straitéisí seo, áfach.

Conas a fhorbraíonn gníomhaithe beartais agus sochaíocha spriocanna sláinte - Scéal rathúlachta

  Gudrun Braunegger-Kallinger

Le Gudrun Braunegger-Kallinger Is iad cosc ​​agus cur chun cinn sláinte príomhchúiseanna imní Fonds Gesundes Österreich (FGOe). Tá ár gcuid oibre treoraithe ag an gcoincheap iomlánaíoch sláinte a chuireann an WHO i bhfeidhm. …

Bearna os cionn 10 mbliana in ionchas saoil in Albain: Conas a thugann NHS Health Scotland aghaidh ar an dúshlán

  An Dr Pauline Craig

Meastar go bhfuil an córas sláinte in Albain ar cheann de na cinn is fearr san Eoraip, ach mar sin féin tá an tír i measc na bhfigiúirí ionchas saoil is ísle san AE. Tá fianaise ann freisin ...

Cothromas sláinte i gcroílár an chláir oibre um fhorbairt inbhuanaithe

  Ingrid Stegeman agus Elise Schabu

Tá cónaí orainn i ndomhan atá ag gluaiseacht go tapa agus tá tábhacht mhór le táirgiúlacht agus éifeachtúlacht. Cé go mbainimid go leor buntáistí as éachtaí teicniúla agus as fás eacnamaíoch, táimid tar éis tosú ag…

Mar a chuir an tSlóivéin aosú gníomhach agus sláintiúil chun cinn trí phróisis agus mhaoiniú an AE

  Ingrid Stegeman

Le Ingrid Stegeman Tá an tSlóivéin ar cheann de na hionchais saoil is airde san AE. Tá an daonra ag dul in aois go gasta: I 1995, bhí 12.5% ​​den daonra níos sine ná…

An t-ualach ar ghalair ainsealacha a laghdú: An féidir leis an gComhghníomhaíocht CHRODIS bacainní ar chur chun cinn na sláinte agus ar chosc galair a laghdú?

  Ann Pierson

Is iad galair ainsealacha na tinnis is forleithne san Eoraip go dtí seo agus bíonn tionchar acu ar thart ar 4 as 5 shaoránach Eorpach os cionn 65 bliana. Is ionann iad agus 86% den…