Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

D’aontaigh ceannairí domhanda le déanaí ar chlár oibre uaillmhianach don chúig bliana déag amach romhainn. Ghlac siad 17 gcuspóir maidir le forbairt inbhuanaithe (SDGanna). Gach tír - agus áirítear leis seo gach tír san Eoraip…

Dul i nGleic le Éagothroime Sláinte sa Bhreatain Bheag - sineirgí idir Rialtas na Breataine Bige agus Sláinte Poiblí na Breataine Bige

  Malcom Ward agus Tracey Cooper

Bhí dul i ngleic le héagothroime sláinte go hard ar an gclár oibre polaitiúil ó bunaíodh an chéad Rialtas sa Bhreatain Bheag i 1999. Cé go bhfuil roinnt príomhchumhachtaí rialtais lena n-áirítear sláinte, oideachas agus an pobal…

Seoladh Meabhairshláinte Chomhghuaillíocht na hEorpa i ngach Polasaí: díreach an tús

  Chris Nas

Tá Cumann Sláinte Meabhrach agus Cúraim Andúile na hÍsiltíre (GGZ Nederland) ina chomhpháirtí PHASE EuroHealthNet ó mhí an Mheithimh 2015. Is é GGZ Nederland an eagraíocht earnála de shláinte mheabhrach speisialaithe agus…

Córais Sláinte Comhtháite: duine-lárnaithe, inrochtana agus inbhuanaithe

  Riitta-Maija Hämäläinen

Tá ról le himirt ag córais sláinte ní amháin maidir le galair a chosc agus sláinte a chur chun cinn, ach freisin maidir le héagothroime sláinte a laghdú. Mar sin féin, is fada ó ghrúpaí leochaileacha, mar inimircigh, daoine óga…