Eagarfhocal le Caroline Costongs - Stiúrthóir Bainistíochta EuroHealthNet

  Caroline Costongs

Is cúis mhór áthais dom an cúigiú heagrán den Iris EuroHealthNet ar líne a chur i láthair. Tá sé mar aidhm aige an sár-obair atá á déanamh ag náisiúnta agus réigiúnach a thaispeáint…

Éire - Institiúid Sláinte Poiblí (IPH) - Coinníollacha sláinte fadbhunaithe i measc leanaí trí bliana d’aois in Éirinn

  An tOllamh Kevin P Balanda

Institiúid Sláinte Poiblí in Éirinn - Tá riocht sláinte tromchúiseach le fada ag duine as gach sé bliana in Éirinn Leitheadúlacht níos airde i measc buachaillí agus leanaí ó chúlraí socheacnamaíocha níos ísle Faoi…

An Ungáir - An Institiúid Náisiúnta um Fhorbairt Sláinte (OEFI) - Oifigí um Chur Chun Cinn Sláinte

  Peadar Bezzegh

Is gníomhaireacht rialtasbhunaithe í an Institiúid Náisiúnta um Fhorbairt Sláinte (Országos Egészségfejlesztési Intézet - OEFI) atá ag pleanáil, ag comhordú, ag monatóireacht agus ag meas sláinte poiblí agus cur chun cinn sláinte ar leibhéal náisiúnta. OEFI…

Poblacht na Seice - Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí (SZU) - Cothú na sláinte i bPoblacht na Seice - Ó fheachtais ar fud na tíre go comhairleacht aonair

  Jitka Sosnovkova

Rinne an Institiúid Náisiúnta Sláinte Poiblí i bPrág ceiliúradh ar 90 bliain i mbliana. Is eagraíocht cúraim sláinte í a ndéanann an Aireacht Sláinte maoirseacht uirthi. Tá níos mó ná…

An Bheilg - VIGeZ - Cur chun cinn sláinte meabhrach i bhFlóndras: uirlisí nuálacha atá ag teacht chun cinn

  Fanya Verhenne

  Is í an Institiúid Pléimeannach um Chothú Sláinte agus Cosc ar Ghalair (VIGeZ) ball Beilgeach EuroHealthNet. Tá sé mar aidhm aige maireachtáil shláintiúil agus timpeallacht shláintiúil a chur chun cinn, agus ar an gcaoi sin cuidiú le…

Snáthaid Clive - Conas is féidir linn cabhrú le léarscáil na hEorpa saor ó thobac a dhéanamh glas

  Snáthaid Clive

Le Clive Needle Tá áthas ar EuroHealthNet comhaontú comhaontaithe a dhéanamh leis an gComhpháirtíocht Eorpach Saor ó Thobac (SFP), chun oibriú le chéile chun cabhrú le forálacha an WHO a chur i bhfeidhm…

Cuireann DRIVERS réitigh chun cinn chun cothromas sláinte a fheabhsú

  Linden Farrer

Tionscadal taighde trí bliana ab ea DRIVERS (2012-2015) arna mhaoiniú ag Seachtú Creatchlár an AE. Bhí sé mar aidhm aige réitigh a fháil chun cothromas sláinte a fheabhsú trí bheartas agus chleachtas sa luath-óige,…

Spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe: deis chun sláinte, folláine agus cothromas a fheabhsú go háitiúil agus go domhanda?

  Leonardo Palumbo

I mí Mheán Fómhair 2015 ag Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, cinnfidh ceannairí ó gach cearn den domhan na spriocanna forbartha inbhuanaithe (SDGanna) a thiocfaidh in áit Spriocanna Forbartha na Mílaoise a…

Irohla - Córais Sláinte Inbhuanaithe trí - Treoirlínte fianaise-bhunaithe ar Litearthacht Sláinte a Fheabhsú

  Karoline Noworyta

Is sócmhainn ríthábhachtach í litearthacht sláinte chun daoine a chumhachtú, chun cinntí a chumasú chun sláinte a chothabháil nó chun í a aisghabháil. Feabhsaíonn sé cumarsáid idir othair agus gairmithe sláinte agus cuireann sé feabhas ar bhainistíocht…