Conas is féidir sláinte agus cothromas a fheabhsú mar thoradh ar Mheasúnú Feidhmíochta an Chórais Sláinte (HSPA)?

  Caroline Costongs

Tá Measúnú Feidhmíochta an Chórais Sláinte (HSPA) anois ina ábhar tosaíochta ar leibhéal an AE. Is uirlis é HSPA is féidir le rialtais a úsáid chun éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht airgeadais…

Dámh na nEolaíochtaí Sóisialta agus Bainistíocht Teicneolaíochta (SVT) - Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hIorua (NTNU) - comhpháirtí EuroHealthNet

  Bard Li

Tá próifíl taighde ag Dámh na nEolaíochtaí Sóisialta agus Bainistíocht Teicneolaíochta (SVT) in Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hIorua (NTNU) a chuimsíonn raon leathan ábhar a…

An Clár Náisiúnta um Shláinte do Dhaoine Scothaosta - Aosú gníomhach agus sláintiúil a chur chun cinn sa Phortaingéil

  M. Luisa Lima agus Carla Moleiro

Le Luisa Lima & Carla Moleiro Ba é an cur chuige is nuálaí a raibh sé mar aidhm aige sláinte daoine scothaosta a chur chun cinn sa Phortaingéil an Clár Náisiúnta um Shláinte do Dhaoine Scothaosta…

Cuairteanna staidéir EuroHealthNet: Ag foghlaim faoi infheistíochtaí i gcothromas sóisialta do dhaoine atá ag obair agus ag dul in aois sláintiúil

  Linden Farrer

Ceann de róil EuroHealthNet is ea malartuithe foghlama a éascú, eolas a roinnt ar fheabhsúcháin ar an talamh agus breisluach a sholáthar ó chláir an AE. Dhá chuairt staidéir ná…

Ag labhairt teanga lucht déanta beartas i scaipeadh tionscadal taighde

  Ann Marie Borg

Ceann de na tionscadail atá á chomhordú ag EuroHealthNet ná DRIVERS - tionscadal taighde arna mhaoiniú faoi FP7 an AE, a thugann le chéile príomhinstitiúidí taighde agus sláinte poiblí, eagraíochtaí na sochaí sibhialta…

'' Castacht neamhphiocadh '': Ag gníomhú do shláinte agus cúram uilechuimsitheach, comhtháite ar fud na hEorpa

  Snáthaid Clive

Is minic a thuairiscímid imeachtaí ina nglacann muid páirt inár nuachtlitir ar líne Buaicphointí Sláinte. Mar a thugann an teideal le tuiscint, tugann sé sin fógraí gairide faoi na himeachtaí ábhartha is tábhachtaí sa Bhruiséil…