NHS Health Scotland - Dul i ngleic le leibhéil tomhaltais alcóil na hAlban

  Lorraine Davidson

Is Bord Sláinte Speisialta i NHS na hAlban é NHS Heath Scotland. Díríonn a chuid oibre ar: Saineolaithe ó gach cearn d’Albain a nascadh le chéile chun dul i ngleic leis na saincheisteanna is mó maidir leis an gceart a bhaint amach…

An Ísiltír - Institiúid um Fheabhsú Cúram Sláinte na hÍsiltíre (CBO)

  Janine Vervoordeldonk

Is eagraíocht taighde neamhbhrabúis é CBO agus tá saineolas aici ar chur chun cinn sláinte agus ar fheabhsú cáilíochta i gcúram sláinte. Bunaíodh CBO i 1979 mar Lár-Eagraíocht Tionlacain le haghaidh athbhreithnithe piaraí…

Ag infheistiú i gcaipiteal daonna, cluiche-athróir don Eoraip

  Stecy Yghemonos

An 20 Feabhra 2013, ghlac an Coimisiún Eorpach a Phacáiste Infheistíochta Sóisialta (SIP) a raibh súil leis le fada le haghaidh Fáis agus Comhtháthaithe. Tógann an SIP ar an smaoineamh gur chuidigh córais leasa…