An fáth gur acmhainn don chultúr é an cultúr, agus an Iodáil ar thús cadhnaíochta i bhforbairtí

  Catterina Seia, Alessandra Rossi Ghiglione agus Claudio Tortone

Is féidir leis na healaíona agus an cultúr cabhrú linn téarnamh ó thráma comhchoiteann na paindéime. Conas is féidir linn tuiscint níos doimhne a fháil ar na naisc idir sláinte, cultúr agus cúrsaí sóisialta…

Tionscnamh Tuarascáil Stádas Cothromais Sláinte na Breataine Bige: Tionchair ar cheachtanna ar COVID-19 ar neamhionannais

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone agus foireann WHESRi

Forbraíonn agus cuireann Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar Infheistíocht i Sláinte agus Folláine faisnéis i bhfeidhm maidir le conas infheistíocht a dhéanamh chun sláinte agus folláine a fheabhsú, agus éagothroime a laghdú. Le Sláinte Phoiblí…

Caithfidh othair agus an pobal níos mó a bheith bainteach le sonraí sláinte: teastaíonn oideachas, oideachas, oideachas uainn!

  Dipak Kalra

Tá deis ollmhór ann córais chúram sláinte a fheabhsú, cumhacht a thabhairt d’othair a dtorthaí sláinte a uasmhéadú, agus taighde a luathú trí úsáid níos fearr a bhaint as sonraí sláinte, áitíonn an tOllamh Dipak…

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner agus Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exklud. Nuálaíonn Ein BGF-Projekt…

Cothú sláinte san ionad oibre d’fhostaithe faoi mhíchumas: ‘Health Inclusive’ a thabhairt isteach

  Karina Lattner agus Gert Lang

Tá dálaí maireachtála agus oibre daoine faoi mhíchumas nasctha le neamhionannais sláinte, ach is minic a eisiatar na daoine céanna ó ghníomhaíochtaí agus modhanna chun sláinte a chur chun cinn san ionad oibre. An…

Ról na hearnála deonaí agus pobail maidir le aghaidh a thabhairt ar neamhionannas sláinte sa Bhreatain Bheag

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones agus Alice Willatt

Tiománaithe atá ag Teacht Chun Cinn Leochaileachta i leith Éagothroime Sláinte i gComhthéacs COVID-19: Peirspictíochtaí agus freagra ón Earnáil Dheonach agus Pobail sa Bhreatain Bheag Tuarascáil nua, arna maoiniú ag Sláinte Poiblí…

Taobh amuigh de COVID-19, an féidir leis an domhan aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le galair thógálacha agus neamhionannais óige?

  Elodie Besnier

In ainneoin dul chun cinn ollmhór le fiche nó tríocha bliain anuas, tá galair thógálacha fós ina mbagairt mhór do shaol agus do shláinte leanaí óga i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim. Bíonn tionchar míchothrom ag an ualach seo ar leanaí, le…

Sláinte béil agus sláinte poiblí: éifeachtaí agus costais Periodontitis

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos agus Gil Alcoforado

Tá periodontitis, riocht guma a bhaineann le plaic, ar cheann de na riochtaí sláinte is forleithne ar domhan - cé gurb iad grúpaí ioncaim níos ísle is mó a fhulaingíonn. Bíonn tionchar aige ar an gcorp ar fad, agus…