Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

  Teastaíonn tacaíocht speisialta chun déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19. Le linn na n-amanna deacra seo, tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann Aireacht Sláinte na Spáinne an tacaíocht sin a sholáthar. …

Tumadh isteach i sonraí: Forbairtí i dtaighde ar éagothroime sláinte domhanda

  Katharina Yacoub

Cén chaoi a bhfuil taighde ag athrú taighde ar éagothroime sláinte, agus conas a idirghníomhaíonn sé le beartas? Thug an Lárionad um Thaighde ar Éagothroime Sláinte Domhanda (CHAIN) ceannairí smaoinimh domhanda le chéile chun iad seo a phlé…

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Imircigh a óstáil i ngéarchéim: rochtain ar sheirbhísí cúraim sláinte COVID-19 d’imircigh agus do dhídeanaithe sa Ghréig

  Pania Karnaki

Tá an Ghréig ag óstáil go leor de na himircigh tríú tír san Eoraip. Ag an am céanna déileálann sé leis an dara tonn de COVID 19 agus tionchair blianta…

Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

  Daniela Volpi

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun idirphearsanta a chosc agus a chóireáil…

Pobail a Chothaíonn Sláinte agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a Ailíniú: eispéireas na hÍoslainne

  Gígja Gunnarsdóttir agus Ingrid Stegeman

Tá go leor de na tosca a théann i bhfeidhm ar ár sláinte lasmuigh de scóip na hearnála sláinte. Mar sin tá ról tábhachtach ag córais sláinte maidir le tionchar a imirt ar earnálacha eile chun iad a chosaint agus…

Ospidéil agus seirbhísí sláinte a chuireann sláinte chun cinn - níos tábhachtaí fós le linn na paindéime

  Rainer Christ agus Birgit Metzler

Le 30 bliain anuas, tá ospidéil a chuireann sláinte chun cinn ag cuidiú le seirbhísí sláinte a atreorú i dtreo chur chun cinn agus chosc na sláinte. Is í an fhís atá acu ná leasuithe cuimsitheacha uaillmhianacha ar fud na heagraíochta. Tá treoir tugtha ...

An daonra atá ag dul in aois a choinneáil gníomhach - ról na ngairmithe cúram sláinte

  An tOllamh Roger O'Sullivan agus an Dr. Conor Cunningham

Tá an daonra ag dul in aois, agus cé go gcoinníonn muid gníomhach go fisiciúil sinn, is gnách go laghdaíonn ár leibhéal gníomhaíochta de réir mar a théann muid in aois. Aithnítear gníomhaíocht choirp mar an ‘ceannach is fearr’ do…

Tairseacha Dea-Chleachtais: idirghabhálacha maidir le cothú na sláinte, galair a chosc agus cothromas ar fud na hEorpa a mhapáil agus a mheas

  Luisella Gilardi agus Alison Maassen

Cuidíonn tairseacha dea-chleachtais le cleachtóirí, lucht déanta beartas agus taighdeoirí uirlisí agus idirghabhálacha measúnaithe a fháil. Anseo, féachaimid ar thairseach amháin a fhorbairt san Iodáil. Díríonn an tairseach seo ar…

Ábhair le haghaidh afrontar el duelo agus tiempos de coronavirus san Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

Las situaciones de duelo en el contexto de la pandemia por COVID-19 han sido y siguen siendo momentos en los que las personas necesitan un apoyo especial. El trabajo realizado…