Ag caint “áit” - comhrá sláinte poiblí do gach duine?

  John Howie

Is uirlis é an Caighdeán Áit chun comhrá éifeachtach a éascú idir eagraíochtaí, gnóthais agus pobail chun sócmhainní áite a aithint, agus réimsí a mheastar a bheith mar thosaíocht le haghaidh feabhsúcháin. Sé…

Tacaíocht shíceolaíoch éifeachtach a sholáthar trí chomhthuiscint

  Inge Missmahl

Dearadh Comhairleoireacht Luachbhunaithe mar thacaíocht ghearrthéarmach shíceolaíoch i gcásanna éigeandála nuair nach raibh seirbhísí eile ar fáil. Sa lá atá inniu ann, is é an modh atá aige cúlraí agus eispéiris chultúrtha chomhroinnte a úsáid i measc comhairleoirí…

Gníomhaíocht choirp ar oideas: 20 bliain d’eispéireas na Sualainne a easpórtáil

  Lena Hansson

Tá fianaise láidir ann maidir le gníomhaíocht choirp a úsáid chun galair neamh-theagmhálacha a chosc agus a chóireáil. Fiche bliain ó shin, thug an tSualainn modh nua isteach chun gníomhaíocht choirp a chur chun cinn laistigh de chúram sláinte:…

An cás a dhéanamh ar son infheistíochta inbhuanaithe i bhfolláine agus i gcothromas sláinte - Treoir phraiticiúil

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton agus Anna Stielke

Tá gá le gníomh práinneach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sláinte, éagothroime, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​atá ag dul i méid agus atá ag bagairt folláine na glúine atá ann faoi láthair agus na glúine atá le teacht. Tá na beartais agus na cleachtais infheistíochta reatha neamh-inbhuanaithe ...