Eagarfhocal: Tacaigh le leanaí agus teaghlaigh anois chun sláinte daoine fásta a chosaint amárach

  Caroline Costongs

I gcás gach céim síos an dréimire socheacnamaíoch, bíonn leibhéal níos airde fadhbanna sláinte coirp agus meabhrach ag leanaí agus daoine óga a rachaidh i bhfeidhm ar a ndeiseanna sláinte agus saoil sa todhchaí. …

Cláir chúnaimh bhia agus chothaithe shláintiúil i scoileanna: cad a oibríonn?

  Foireann Taighde Cláir DIATROFI

Cad é an bealach is fearr chun neamhshlándáil bia agus murtall i scoileanna a laghdú? Sin ceann de na príomhcheisteanna a ndearna an clár DIATROFI staidéar air. Ó 2012 i leith tá níos mó ná 110,000 mac léinn…

Dhá chur chuige maidir le haistí bia sláintiúla a chur chun cinn i measc leanaí san Ostair

  Mag. Melanie Bruckmüller agus Mag. Rita Kichler

Tá róthrom agus murtall ina fadhb níos mó agus níos mó do leanaí ar fud na hEorpa, agus ní haon eisceacht í an Ostair. Tá dhá thionscnamh curtha ar bun chun iarracht a dhéanamh an treocht a laghdú. …

Cur chuige ar fud an chórais chun torthaí a fheabhsú sa Chéad 1000 Lá

  Angela Jones

I bpobal Breatnach a bhíodh á thiomáint ag tionscal trom, leanann saoránaigh Cwm Taf de bheith ag fulaingt leibhéil arda díothachta agus drochthorthaí sláinte. Seo scéal arís agus arís eile…

An tIdirghabháil Tuismitheoireachta Dearfach sa Spáinn

  Alberto Martín- Pérez Rodriguez agus Pilar Campos Esteban

Comhcheanglaíonn Straitéis um Chothú agus Chosc Sláinte na Spáinne (HPPS) [1], a seoladh in 2013, cur chun cinn sláinte, ‘tuismitheoireacht dhearfach’, agus cuir chuige cúrsa saoil. Ag baint úsáide as eilimintí ó sheirbhísí sláinte, sóisialta agus oideachais, tá an straitéis…

Múnla comhtháite monatóireachta sláinte do shláinte mhaith ar feadh an tsaoil

  Maria do Carmo Ferin Cunha agus Mafalda Lourenço

Bhunaigh an tUasal Manuel agus an tUasal Maud Queiroz Pereira Fondúireacht Nossa Senhora do Bom Sucesso i 1951 chun a bheith ina institiúid cúnaimh choisctheach agus oideachais atá tiomnaithe do…

Tá Cosc ar Chúram: fócas ar idirghabhálacha um Fhorbairt Luath-Leanaí

  Paola Capra, Mariella Di Pilato, Luisella Gilardi, Marta Grosini, Sonia Scarponi, thar ceann ghrúpa oibre DORS ar éagothroime sláinte agus idirghabhálacha luath-óige

Cad iad na héifeachtaí a bhíonn ag idirghabhálacha éagsúla ar leanaí agus ar chúramóirí ag tréimhsí réamhbhreithe agus iarbhreithe? Conas a thacaíonn siad le cothromas sláinte? Ar mhaithe le forbairt mhaith fhisiciúil, shóisialta agus mhothúchánach, déanann leanaí…

An Clár um Feasacht ar Shláinte Meabhrach don Óige (YAM): Cur Chun Cinn Sláinte Meabhrach Scoilbhunaithe agus Cumhachtú na hÓige

  Vladimir Carli agus Camilla Wasserman

Tá sláinte mheabhrach tábhachtach ag gach céim den saol, áfach, is féidir go mbeidh impleachtaí tromchúiseacha ag fadhbanna sláinte meabhrach ag aois óg do shláinte an lae inniu agus na sláinte amach anseo. Feasach ar an Óige…

Cuireann ardán idirghníomhach r-chóitseála athléimneacht óige na Pléimeannach chun cinn

  Ann Verlinden

Ar lá idirnáisiúnta na sonas, sheol Institiúid Maireachtála Sláintiúil Fhlóndras uirlis nua chun athléimneacht mheabhrach déagóirí a mhéadú (www.noknok.be). Ag baint úsáide as teaglaim d’oiliúint ar líne,…

Tosaíonn an todhchaí go luath. Tá sé in am infheistíocht a dhéanamh i bhfolláine leanaí

  Réka Tunyogi agus Dorota Sienkiewicz

Tá a fhios againn go bhfuil toradh ard ar idirghabhálacha luath-óige ar infheistíocht agus ar bhuntáistí fadtéarmacha sochaíocha. Cén fáth ansin nach dtugann muid tosaíocht d’idirghabhálacha luath-óige? Breathnaímid anseo ar an…

Prevenire è prendersi cura: un focus sugli interventi di Forbairt Luath-Leanaí

  Paola Capra, Mariella Di Pilato, Luisella Gilardi, Marta Grosini, Sonia Scarponi, de réir gruppo di lavoro DORS, compost agus síceolaíocht agus doiciméadú, che si occupa di disuguaglianze di salute agus degli interventi infinity infanzia

Quali sono gli effetti degli interventi per bambini e chi si prende cura di loro nei periodi pre e postnatale? In che modo supportano l'equità della salute? Per un buon…