Sláinte mhaith anois, ach fadhbanna i ndán don todhchaí? Conas a rachaidh carnadh saincheisteanna sláinte agus sóisialta i bhfeidhm ar shláinte grúpaí leochaileacha sa todhchaí.

  Henk Hilderink agus Marieke Verschuuren

Is cosúil go bhfuil staid ghinearálta na sláinte poiblí san Ísiltír go maith. Tá an saolré ar an meán ag méadú go seasta, agus braitheann mórchuid na ndaoine sláintiúil agus ní chuirtear srian orthu le teorainneacha gníomhaíochta. …

Cad é an Seimeastar Eorpach agus conas is féidir leis cabhrú le comhlachtaí sláinte?

  Alexandra Latham

Is é an seimeastar Eorpach timthriall bliantúil an AE de chomhordú beartas eacnamaíoch agus sóisialta. Bíonn tionchar aige ar chúram sláinte, oideachas luath-óige, dífhostaíocht, agus córais aistrithe sóisialta agus pinsin. Is é an seimeastar ...

Iompar agus dearcadh comhchosúil a bhaineann le sláinte i leanaí scoile a aithint - eispéireas na hUngáire

  Péter Csizmadia

Le blianta beaga anuas, níl na feabhsuithe ar shláinte na hUngáire comhoiriúnach le forbairt shocheacnamaíoch na tíre. Tá roinnt iompraíochtaí míshláintiúla forleathan i ndaonra na hUngáire, mar sin athraíonn…

Iniúchadh a dhéanamh ar na naisc idir fostaíocht agus cur chun cinn sláinte laistigh d’Acht um Chosc na Gearmáine

  Frank Lehman

Cuireann dífhostaíocht - agus dífhostaíocht fhadtéarmach go háirithe - srian ar an gcumas pleanáil don todhchaí. Féadann sé seo ualaí síceolaíochta agus sóisialta a chur faoi deara, atá ceangailte le himní, strus agus síceolaíocht…

Na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha a úsáid chun Sláinte a Fheabhsú

  andrew Barnfield

Tacaíonn na Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta Eorpacha le hinfheistíochtaí i dtionscadail náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a chuireann le cruthú post agus le geilleagar inbhuanaithe Eorpach. San alt seo, féachaimid ar…

Sláinte, inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus cothromas a fheabhsú ar an leibhéal áitiúil trí fhócas ar chórais bhia

  Ingrid Stegeman agus Marjolijn Vos

Is tionscnamh taighde é INHERIT arna chomhordú ag EuroHealthNet a bhfuil sé mar aidhm aige beartais agus cleachtais a shainaithint a fheabhsaíonn sláinte ag an am céanna, a laghdaíonn éagothroime agus a chuireann le hinbhuanaitheacht chomhshaoil ​​- agus atá…

Conas dea-chleachtais i gcúram comhtháite a aistriú go hidirnáisiúnta: Ó fhéinmheasúnú go haistriú eolais agus feabhsú cúraim

  An Dr Francesca Avolio, Donna Henderson agus an Dr Andrea Pavlickova

Tá go leor réigiún agus tír san Eoraip os comhair dúshlán an daonra atá ag dul in aois, agus is réiteach aitheanta é cúram comhtháite. Ullmhacht agus cumas…

Comment un nouveau label nutritionnel pour les maisons de repos et de soins tosú à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Marc Delwaine

En Belgique, 14% de résidents de 70 ans et plus en maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en état de dénutrition et 49% sont à…

Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im Rahmen des deutschen Präventionsgesetzes

  Frank Lehman

Arbeitslosigkeit - und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit - schränken die Möglichkeit, eine Zukunft zu planen, ein. Dies führt zu psychischen und sozialen Belastungen, die verbunden sind mit Ängsten, Strus und auch psychischen…