Ról na healaíne agus an chultúir i gcúram sláinte agus i gcur chun cinn na sláinte

  Päivi Nykyri agus Kirsi Lajunen

Aithnítear go maith san Fhionlainn ról an chultúir agus na n-ealaíon i dtacú le dea-shláinte agus folláine. San alt seo, déanann beirt speisialtóirí cur síos ar an gcaoi a bhfuil na healaíona agus an cultúr ag éirí comhtháite…

Infheistíocht i Sláinte agus Folláine - Ionad Comhoibrithe Nua WHO sa Bhreatain Bheag

  An tOllamh Mark A Bellis agus Mariana Dyakova

D'ainmnigh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) Stiúrthóireacht Bheartais, Taighde agus Forbartha Idirnáisiúnta (PRID) Sláinte Poiblí na Breataine Bige mar Ionad Comhoibrithe WHO (CC) ar 'Infheistíocht i Sláinte agus Folláine'. Thar…

Tionscnamh nua ar fholláine mheabhrach agus ar chosc drugaí san Iorua

  Hildegunn Brattvåg agus Ellen Paulssen

Tá drochshláinte mheabhrach ar cheann de na príomhdhúshláin sláinte agus sóisialta san Iorua, agus caithfear aghaidh a thabhairt uirthi. Mar sin féin, níl bardais cinnte faoi na bearta atá éifeachtach. Rialtas na hIorua…

Teipeanna Scoile a Laghdú - bealach chun sláinte agus forbairt réigiúnach inbhuanaithe

  Elisabeth Bengtsson

Tar éis nasc soiléir a dhéanamh idir oideachas, sláinte, folláine agus inbhuanaitheacht, tá Réigiún Västra Götaland - atá freagrach as bearta sláinte réigiúnacha ach ní an córas scoile áitiúil - i gceannas ar iarrachtaí…

Ná DWELL air ... beart a dhéanamh! Cur chuige iomlánaíoch aonair chun tacú le daoine a bhfuil diaibéiteas cineál 2 orthu

  Alice Chapman-Hatchett

Tá sé beartaithe go mbainfidh níos mó ná 1,000 duine le diaibéiteas cineál 2 leas as tionscadal nuálach nua arna mhaoiniú ag an AE ina mbeidh eagraíochtaí sláinte ó gach cearn de LIMISTÉAR SEASTA INTERREG 2. Glaoitear DWELL (Diaibéiteas…