Taobh amuigh de COVID-19, an féidir leis an domhan aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le galair thógálacha agus neamhionannais óige?

  Elodie Besnier

In ainneoin dul chun cinn ollmhór le fiche nó tríocha bliain anuas, tá galair thógálacha fós ina mbagairt mhór do shaol agus do shláinte leanaí óga i dtíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim. Bíonn tionchar míchothrom ag an ualach seo ar leanaí, le…

Maireachtáil, obair, agus COVID-19: an chaoi ar athraigh saol na mban agus na ndaoine óga

  Anna Gallinat

 Ó tháinig COVID-19 chun na hEorpa, tá Eurofound ag déanamh taighde ar an gcaoi a bhfuil an paindéim ag athrú an tslí ina n-oibrímid agus a mairimid. Anseo déanann siad achoimre ar chuid dá bhfionnachtana ar éagothroime inscne…

Ábhair tacaíochta chun déileáil le brón in amanna COVID-19 sa Spáinn

  Javier Barbero Gutiérrez, Angélica Bonilla Escobar, Pilar Campos Esteban, Jara Cubillo Llanes, Ana Gil Luciano, Tomás Hernández Fernández, Ana Koerting de Castro, Elena Ruiz Peralta, María Terol Claramonte agus Javier Segura del Pozo

  Teastaíonn tacaíocht speisialta chun déileáil le brón le linn na paindéime COVID-19. Le linn na n-amanna deacra seo, tá sé mar aidhm ag an obair a dhéanann Aireacht Sláinte na Spáinne an tacaíocht sin a sholáthar. …

Tithe sóisialta - bunsraitheanna le tógáil ar ais níos fearr

  Katrina Reid

De réir mar a chaitheann muid go léir níos mó ama sa bhaile, ní raibh na naisc idir ár dtithe agus ár sláinte níos soiléire riamh. Conas is féidir linn cur leis na naisc sin chun torthaí sláinte a fheabhsú? …

Foréigean idirphearsanta a chosc agus cur i gcoinne

  Daniela Volpi

Is fadhb í an fhoréigean idirphearsanta i ngach áit san Eoraip. I gcás go leor, tá a gcuid cásanna níos measa fós. Sa Tuscáin, an Iodáil, tá go leor seirbhísí éagsúla ag teacht le chéile chun idirphearsanta a chosc agus a chóireáil…

Tacaíocht áitiúil sláinte meabhrach sa tSlóivéin le linn COVID-19: línte cabhrach cúram sláinte príomhúil a bhunú

  Matej Vinko, MD, Saška Roškar, Cuidiú. An tOllamh, PhD, Tatjana Novak Šubara, PhD agus Alenka Tančič Grum, MA

Sa tSlóivéin, is iad ionaid chur chun cinn sláinte - atá leabaithe i ngach ionad cúraim phríomhúil - na príomhsholáthraithe seirbhísí coisctheacha agus cur chun cinn sláinte, lena n-áirítear seirbhísí sláinte meabhrach. Go luath i ndiaidh na paindéime…

Conas comhairleoireacht caidrimh idirphearsanta agus cosc ​​andúile a sholáthar do thuismitheoirí agus do leanaí le linn paindéime

  Bardas Riga

Thosaigh Comhairle Cathrach Riga ag soláthar tacaíochta iargúlta síc-mhothúchánach do theaghlaigh agus do mhúinteoirí den chéad uair le linn paindéime COVID-19, chun iarracht a dhéanamh cuid de na héifeachtaí a bhaineann le…

Eagarfhocal: Tacaigh le leanaí agus teaghlaigh anois chun sláinte daoine fásta a chosaint amárach

  Caroline Costongs

I gcás gach céim síos an dréimire socheacnamaíoch, bíonn leibhéal níos airde fadhbanna sláinte coirp agus meabhrach ag leanaí agus daoine óga a rachaidh i bhfeidhm ar a ndeiseanna sláinte agus saoil sa todhchaí. …

Cláir chúnaimh bhia agus chothaithe shláintiúil i scoileanna: cad a oibríonn?

  Foireann Taighde Cláir DIATROFI

Cad é an bealach is fearr chun neamhshlándáil bia agus murtall i scoileanna a laghdú? Sin ceann de na príomhcheisteanna a ndearna an clár DIATROFI staidéar air. Ó 2012 i leith tá níos mó ná 110,000 mac léinn…

Dhá chur chuige maidir le haistí bia sláintiúla a chur chun cinn i measc leanaí san Ostair

  Mag. Melanie Bruckmüller agus Mag. Rita Kichler

Tá róthrom agus murtall ina fadhb níos mó agus níos mó do leanaí ar fud na hEorpa, agus ní haon eisceacht í an Ostair. Tá dhá thionscnamh curtha ar bun chun iarracht a dhéanamh an treocht a laghdú. …

Cur chuige ar fud an chórais chun torthaí a fheabhsú sa Chéad 1000 Lá

  Angela Jones

I bpobal Breatnach a bhíodh á thiomáint ag tionscal trom, leanann saoránaigh Cwm Taf de bheith ag fulaingt leibhéil arda díothachta agus drochthorthaí sláinte. Seo scéal arís agus arís eile…