Sláinte béil agus sláinte poiblí: éifeachtaí agus costais Periodontitis

  José João Mendes, João Botelho, Vanessa Machado, Bjorn Klinge, António Pedro Alves de Matos agus Gil Alcoforado

Tá periodontitis, riocht guma a bhaineann le plaic, ar cheann de na riochtaí sláinte is forleithne ar domhan - cé gurb iad grúpaí ioncaim níos ísle is mó a fhulaingíonn. Bíonn tionchar aige ar an gcorp ar fad, agus…

An daonra atá ag dul in aois a choinneáil gníomhach - ról na ngairmithe cúram sláinte

  An tOllamh Roger O'Sullivan agus an Dr. Conor Cunningham

Tá an daonra ag dul in aois, agus cé go gcoinníonn muid gníomhach go fisiciúil sinn, is gnách go laghdaíonn ár leibhéal gníomhaíochta de réir mar a théann muid in aois. Aithnítear gníomhaíocht choirp mar an ‘ceannach is fearr’ do…

Tacú le daoine scothaosta i gceantair iargúlta in am iar-COVID-19

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, an Dr. Luka Kronegger agus an Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Le linn na paindéime, bhí rochtain ar chúram sláinte teoranta agus cuireadh iallach orainn a bheith níos iargúlta. Faoi na coinníollacha seo, conas is féidir linn cabhrú le daoine scothaosta maireachtáil go neamhspleách…

Úsáid Sláinte chun cumhacht a thabhairt d’othair smacht a fháil ar a diaibéiteas

  Plamen Dimitrov agus Mirela Strandzheva

Rinneadh staidéar píolótach chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le Sláinte Sláinte daoine a chumasú cloí le pleananna aiste bia, aclaíochta agus cógais chun a ngalar a bhainistiú. Saineolaithe ó Náisiúnta na Bulgáire…

Sláinte mhaith anois, ach fadhbanna i ndán don todhchaí? Conas a rachaidh carnadh saincheisteanna sláinte agus sóisialta i bhfeidhm ar shláinte grúpaí leochaileacha sa todhchaí.

  Henk Hilderink agus Marieke Verschuuren

Is cosúil go bhfuil staid ghinearálta na sláinte poiblí san Ísiltír go maith. Tá an saolré ar an meán ag méadú go seasta, agus braitheann mórchuid na ndaoine sláintiúil agus ní chuirtear srian orthu le teorainneacha gníomhaíochta. …

Conas dea-chleachtais i gcúram comhtháite a aistriú go hidirnáisiúnta: Ó fhéinmheasúnú go haistriú eolais agus feabhsú cúraim

  An Dr Francesca Avolio, Donna Henderson agus an Dr Andrea Pavlickova

Tá go leor réigiún agus tír san Eoraip os comhair dúshlán an daonra atá ag dul in aois, agus is réiteach aitheanta é cúram comhtháite. Ullmhacht agus cumas…

Comment un nouveau label nutritionnel pour les maisons de repos et de soins tosú à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Marc Delwaine

En Belgique, 14% de résidents de 70 ans et plus en maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en état de dénutrition et 49% sont à…

Mar a chuir an tSlóivéin aosú gníomhach agus sláintiúil chun cinn trí phróisis agus mhaoiniú an AE

  Ingrid Stegeman

Le Ingrid Stegeman Tá an tSlóivéin ar cheann de na hionchais saoil is airde san AE. Tá an daonra ag dul in aois go gasta: I 1995, bhí 12.5% ​​den daonra níos sine ná…

Irohla - Córais Sláinte Inbhuanaithe trí - Treoirlínte fianaise-bhunaithe ar Litearthacht Sláinte a Fheabhsú

  Karoline Noworyta

Is sócmhainn ríthábhachtach í litearthacht sláinte chun daoine a chumhachtú, chun cinntí a chumasú chun sláinte a chothabháil nó chun í a aisghabháil. Feabhsaíonn sé cumarsáid idir othair agus gairmithe sláinte agus cuireann sé feabhas ar bhainistíocht…