Fúinn

Cuireann an iris EuroHealthNet béim ar na tionscadail agus na forbairtí is suimiúla i réimse an chothromais sláinte, na sláinte poiblí agus chur chun cinn na sláinte laistigh den chomhpháirtíocht agus níos faide i gcéin.

Is eagraíocht neamhbhrabúis í an chomhpháirtíocht EuroHealthNet atá comhdhéanta de chomhlachtaí poiblí atá ag obair ó leibhéil áitiúla go leibhéil réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fud na hEorpa. Is é an aidhm atá againn sláinte a fheabhsú agus a chothú idir Stáit Eorpacha agus laistigh díobh trí ghníomh maidir le deitéarmanaint shóisialta na sláinte, agus dul i ngleic le héagothroime sláinte.

Chun tuilleadh a fháil amach agus a bheith páirteach sa chomhpháirtíocht, tabhair cuairt ar EuroHealthNet.eu

Foilsítear dhá uair in aghaidh na bliana, roinntear an iris ar líne le níos mó ná 12,000 gairmí trí ríomhphost agus na meáin shóisialta. Tá sé mar aidhm ag an iris gairmithe a spreagadh atá ag obair i gcur chun cinn na sláinte, ag dul i ngleic le héagothroime, nó le réimsí gaolmhara eile.

Tugann sé léargas idirnáisiúnta, ag taispeáint an chaoi a dtugtar faoi dhúshláin i suíomhanna éagsúla. Tugtar aird ar leith ar thionscnaimh a shroicheann ar fud earnálacha chun folláine a fheabhsú agus éagothroime a laghdú.

Cuireann an iris EuroHealthNet cuir chuige straitéiseacha éagsúla eagraíochtaí i láthair agus an chaoi a gcuirtear na smaointe seo i bhfeidhm trí thionscadail agus thionscnaimh shonracha. Trí scéalta agus eispéiris na ndaoine ag an líne tosaigh a roinnt, déanaimid ceiliúradh ar an obair is fearr san Eoraip inniu agus spreagaimid freagraí nua-aimseartha agus dinimiciúla ar dhúshláin nua agus atá ann cheana.

Clúdaíonn an iris go rialta:

  • Tionscadail i ngníomh nó a ndearnadh meastóireacht orthu le déanaí.
  • Anailís ar shaincheisteanna comhaimseartha.
  • Cur chuige straitéiseacha, agus na smaointe agus an smaointeoireacht a spreagann cur chun cinn na sláinte.
  • Eagraíochtaí a ghlacann cineálacha cur chuige nua agus nuálacha chun éagothroime sláinte a laghdú.
  • Achoimrí ar thaighde, ar fhoilseacháin agus ar obair acadúil. Deiseanna forbartha gairmiúla.

Is comhpháirtíocht neamhbhrabúis é EuroHealthNet d’eagraíochtaí, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí reachtúla atá ag obair chun cur leis an Eoraip níos sláintiúla trí chothromas sláinte agus sláinte a chur chun cinn idir agus laistigh de thíortha na hEorpa.

Baineann EuroHealthNet é seo amach trína chreat comhpháirtíochta trí thacú le hobair na mball san AE agus sna stáit bhainteacha trí fhorbairt beartas agus tionscadal, líonrú agus cumarsáid.

Cuir isteach d’alt

Cuirtear eagrán téamaí amháin ar fáil gach bliain.
Is é an téama do 2022: Infheistiú i gcúram agus i scileanna ar feadh an tsaoil

Má tá suim agat páirt a ghlacadh in EuroHealthNet Magazine,
íoslódáil na treoirlínte iarratais thíos:

Faigh na treoirlínte aighneachta anseo

nó déan teagmháil leat Ruth Thomas.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Scipeáil chuig ábhar