YK: n kestävän kehityksen tavoitteet: mahdollisuus parantaa terveyttä, hyvinvointia ja tasa -arvoa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti?

Terveys ja sosiaaliset investoinnit 01

Syyskuussa 2015 YK: n yleiskokouksessa johtajat ympäri maailmaa päättävät kestävän kehityksen tavoitteista, jotka korvaavat vaihtelevan menestyksen saavuttaneet vuosituhannen kehitystavoitteet. Terveyden edistäjille ympäri maailmaa nämä neuvottelut ovat tärkeitä, koska tavoitteet ovat yleisesti sovellettavissa kaikkiin osavaltioihin. Viime heinäkuussa YK: n avoin työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus, suositteli 17 tavoitetta ja 169 tavoitetta. Monet ovat merkityksellisiä EuroHealthNetille; useita suoraan:

Tavoite 3: Terveet elämäntavat ja hyvinvoinnin edistäminen kaiken ikäisille sisältää tavoitteita

 • äitiyskuolleisuus;
 • vastasyntyneiden ja alle viisivuotiaiden lasten ennaltaehkäisevät kuolemat;
 • Aids, tuberkuloosi, malaria ja laiminlyötyt trooppiset sairaudet sekä hepatiitin, veden välittämien tautien ja muiden tartuntatautien torjunta;
 • tartuntatauteihin liittyvän kuolleisuuden vähentäminen ennaltaehkäisyn ja hoidon avulla ja mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vahvistaa päihteiden, mukaan lukien huumeiden väärinkäyttö ja haitallinen alkoholinkäyttö, ehkäisyä ja hoitoa
 • vahvistaa tupakanvalvontaa koskevan puitesopimuksen täytäntöönpanoa kaikissa maissa
 • puolittaa maailmanlaajuiset liikenneonnettomuuksien aiheuttamat kuolemat ja loukkaantumiset
 • yleinen terveydenhuolto
 • terveydenhoitohenkilöstö

Terveys ja sosiaaliset investoinnit 03

Vaikka tavoite 3 on tärkein terveyteen liittyvä tavoite, muut tavoitteet ovat yhtä tärkeitä terveyden sosiaalisten ja ympäristötekijöiden torjumiseksi, erityisesti:

 • tavoite 1: Lopetetaan köyhyys kaikissa muodoissaan kaikkialla;
 • tavoite 2: Lopettaa nälkä, saavuttaa elintarviketurva ja parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta;
 • tavoite 4: Varmistetaan osallistava ja tasapuolinen laadukas koulutus ja edistetään elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille.
 • tavoite 5: Tavoitteena on sukupuolten tasa -arvo ja kaikkien naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.
 • tavoite 6: Varmistetaan veden ja sanitaation saatavuus ja kestävä hoito kaikille;
 • tavoite 7: Varmistetaan kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja modernin energian saatavuus kaikille;
 • tavoite 8: Edistetään kestävää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä ja ihmisarvoista työtä kaikille.
 • tavoite 10: Vähennä eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä
 • tavoite 11: Tee kaupungeista ja asutuksista osallistavia, turvallisia, kestäviä ja kestäviä.

Puitteiden täytäntöönpanon tukemiseksi Maailman terveysjärjestö kehitti kannan, jossa hahmoteltiin terveysindikaattoris maatalouden, elintarvikkeiden ja ravitsemusturvan osalta; katastrofiriskien hallinta; energia; työpaikat; ja kestäviä kaupunkeja.

Seuraavat vaiheet

 • YK: ssa pidetään erityinen kestävän kehityksen huippukokous vuonna syyskuu 2015, jossa maailman johtajia pyydetään hyväksymään uusi asialista, mukaan lukien joukko kestävän kehityksen tavoitteita.
 • Toukokuussa 2015: Euroopan komission tiedonannon jälkeen annetaan ulkoasiainneuvoston päätelmät täytäntöönpanokeinoista. Ennen syyskuun huippukokousta New Yorkissa kansainvälinen yhteisö kokoontuu heinäkuussa 2015 pidettävään kolmanteen kansainväliseen konferenssiin kehitysrahoituksesta Addis Abebassa. Konferenssissa odotetaan esiteltävän, miten vuoden 2015 jälkeinen uusi kehys voitaisiin panna täytäntöön sekä taloudellisia että muita kuin ”toteuttamiskeinoja”. Tämä kuvastaa sitä tosiasiaa, että vuoden 2015 jälkeisen kehyksen onnistunut toteuttaminen käytännössä edellyttää sekä oikeita politiikkoja että riittävää rahoitusta useilla eri tasoilla.
 • Sopimuksella vuoden 2015 jälkeisestä asialistasta on myös merkittäviä vaikutuksia neuvotteluihin osapuolten 21. konferenssissa (COP21). YK: n puitesopimuksen ilmastonmuutosta Pariisissa joulukuussa, kuten uusimmat tekstiluonnokset osoittavat.

Terveys ja sosiaaliset investoinnit 02Mitä tulee EU:n rooliin ja panokseen, ulkoministerineuvosto tuki joulukuussa 2014 suositeltuja tavoitteita. Helmikuussa julkaisemassaan tiedonannossa Euroopan komissio (EY) tunnustaa, että terveys edistää monia tavoitteita ja tavoitteita. Nämä tavoitteet toivotaan säilyvän YK-neuvotteluissa läpi vuoden. EY:ltä odotetaan piakkoin uutta tiedonantoa, joka johtaa ministerien päätöksiin täytäntöönpanokeinoista.

Minulla oli tilaisuus osallistua Taiwanin maailmanlaajuiseen terveysfoorumiin joulukuussa ja edustaa EuroHealthNetiä EU: n (ulkoisessa) maailmanlaajuisessa terveyspolitiikkafoorumissa ja (sisäisessä) EU: n terveyspolitiikkafoorumissa. EuroHealthNet on jo työskennellyt merkittävästi tällaisten aiheiden parissa Euroopassa tutkimuksen ja politiikan tutkimusten ja hankkeiden kautta. Jos toimistollasi tai laitoksellasi on kansallinen tai alueellinen projekti tai ohjelma aiheeseen liittyvistä aiheista, kerro siitä meille, jotta voimme edistää ja integroida toimintaasi tai auttaa etsimään lisätutkimuksia.

Leonardo Palumbo
Terveys ja sosiaaliset investoinnit Vanhempi koordinaattori at EuroHealthNet | + viestit

Leonardo on Eurohealthnetin terveys- ja sosiaalisinvestointien vanhempi poliittinen koordinaattori. Hänen tehtävänsä on hallinnoida ja kehittää terveyden ja sosiaalisen tasa-arvon eurooppalaista foorumia (PHASE) EuroHealthNet-jäsenten puolustus- ja toimintalinjaisena elimenä sekä laajempaa joukkoa asiaankuuluvia aloja, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä työskentelemään terveyden laajojen tekijöiden käsittelemiseksi . Lisäksi Leonardo hallinnoi EuroHealthNet -työsuunnitelmaa EU: n työllisyys- ja sosiaalisten investointien ohjelman (EaSI) puitteissa.