Kolme tietä eteenpäin COVID-19-jälkeisessä maailmassa

Caroline Costongs, EuroHealthNet -johtaja.

Pandemiaa ja sen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia voidaan käsitellä tulevina vuosina kolmella tärkeällä tavalla. Ensinnäkin yhteistyö muiden alojen kanssa on olennaista, jotta voidaan käsitellä lukemattomia lieventämistoimia parhaalla mahdollisella tavalla. Toiseksi investointi kriisivalmiuden sosiaaliseen puoleen on yhtä tärkeää kuin biolääketieteellinen valmius. Ja kolmanneksi, terveyden edistämisen vahvistamisen on vihdoin päästävä alkuun, koska monet sen osatekijät, erityisesti yhteisön toiminta, henkilökohtaisten taitojen kehittäminen, tukeva ympäristö ja terveydenhuoltopalvelujen uudelleen suuntaaminen, ovat yhä tarpeellisempia kuin koskaan. Toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, mistä esimerkkejä ovat monet tämän artikkelin tämän EuroHealthNet -lehden numerot.

Työskentele paremmin yhdessä

Terveys- ja muu eriarvoisuus kasvoi jo ennen COVID-19-tautia. Voimme löytää todisteita tästä Marmot -katsauksesta Englannista ja kasvavista sosiaalisista levottomuuksista, kuten keltaisten liivien liikkeistä Ranskassa. Ihmisiä on jätetty jälkeen ja tämä pandemia on pahentanut heidän tilannettaan. Tarvitsemme omistautunutta lähestymistapaa kaikkien Euroopan ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin käsittelemiseksi. Tämä sisältää tiiviimmän yhteistyön sosiaalialan kanssa köyhyyden, työttömyyden, koulutuksen ja ympäristön epätasa -arvon torjumiseksi jne. Terveyssiilossa työskentely ei ole enää mahdollista. Emme voi enää sivuuttaa toimia, jotka koskevat terveyden ns.

Sijoita kriisivalmiuden sosiaaliseen puoleen

Tarvittavien investointien määrä on valtava. Olemme nähneet suuren varojen käyttöönoton kriisivalmiuteen. Tämä on ollut pääasiassa auttaa terveydenhuollon ammattilaisia ​​ja sairaaloita varustamaan ja parantamaan lääketieteellistä kapasiteettia biolääketieteellisen lähestymistavan mukaisesti. Valmiutta on kuitenkin rahoitettava myös psykososiaalisen lähestymistavan avulla. Jotkut tämän lehden artikkeleista osoittavat, kuinka kestävyyteen, mielenterveyteen ja sosiaaliseen tukeen panostaminen voidaan tehdä. Olen myös ylpeä voidessani sanoa, että EuroHealthNet julkaisi äskettäin sähköisen oppaan näiden terveydenhuollon alkuvaiheiden rahoittamisesta. Teimme tämän WHO: n kumppaniliiton ja EU: n työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) yhteydessä. Se on alikehittynyt alue, ja tarvitaan paljon enemmän työtä ennaltaehkäisyn ja edistämisen sekä sosiaalisten investointien rahoituksen edistämiseksi.

Vahvista terveyden edistämistä

COVID-19-pandemia nopeutti työtä suhteellisen uudella alueella, nimittäin käyttäytymistieteissä ja oivalluksissa. Se on tärkeä lähestymistapa, mukaan lukien tutkimukset sen selvittämiseksi, noudattavatko ihmiset käyttäytymissääntöjä viruksen leviämisen estämiseksi. Käyttäytymisen muutos on jo pitkään ollut terveyden edistämisen ytimessä. Opimme, että monille ihmisille terveellinen käyttäytyminen tai terveellisen valinnan tekeminen on ylellisyyttä. Monilla ryhmillä ei ole vaihtoehtoja. Meidän on luotava mahdollisuuksia ja parannettava ihmisten kykyä parantaa terveyttä ottaen samalla huomioon terveyden kaupalliset tekijät. Tämä on aika, jolloin meidän pitäisi laajentaa terveyden edistämistä kiireelliseksi ja elintärkeäksi lähestymistavaksi COVID-19: n ja muun kriisin ratkaisemiseksi lähitulevaisuudessa. Lukijakuntamme terveyden edistäjien pitäisi tuntea voivansa istua erilaisten päätöksentekopöytien ääressä Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tarjoamalla käyttäytymistietoa kulttuuristen, sosioekonomisten ja ympäristötietojen ohella.

Toivottavasti pidät tämän lehden painoksen artikkeleista. Ne inspiroivat meitä työskentelemään muiden alojen kanssa, käsittelemään kriisivalmiuteen liittyviä tekijöitä ja vahvistamaan terveyden edistämisen lähestymistapoja, jotta voimme vastata yhteen vuosisadan laajimmista terveyshaasteista.

Tässä painoksessa

Tässä 15. painoksessa tarkastellaan, miten EuroHealthNet-kumppanuuden jäsenet reagoivat COVID-19-kriisiin. Kuulemme Italiasta, ensimmäisestä Euroopan maasta, joka on saanut koronaviruksen, yrittäessään ymmärtää taudin leviämistä sekä terveys- ja terveyserojen vaikutuksia valtavan paineen alla. Kollegat Italian kansallinen terveysinstituutti (ISS) selittää roolinsa neuvotessaan hallitusta asianmukaisista toimenpiteistä ja levitettäessä tietoa sekä korostamalla yhteyksiä sosiaalisiin ja taloudellisiin tekijöihin.

Opimme myös valtakunnallisten kyselyjen käytännön käytännöistä ja tuloksista, joiden tarkoituksena on tiedottaa ja tukea päätöksentekijöitä ja hallitusta pandemian aikana. Kansanterveys Ranskatutkimuksessa tarkastellaan väestön mielenterveyttä, joka huononi merkittävästi lukituksen ensimmäisten viikkojen aikana. RIVMCoronan käyttäytymisyksikkö tutkii erityisesti ihmisten käyttäytymistä pandemian aikana - kuinka hyvin ihmiset noudattavat erilaisia ​​toimenpiteitä ja vastaavatko eri väestöryhmät toimenpiteisiin eri tavoin.

Koska kriisi on paljastanut syvälle juurtuneita terveyseroja, Terveyssäätiö tarkastelee Marmot-arvosteluista saatuja kokemuksia ja miten ne voivat auttaa estämään eriarvoisuuden leviämistä COVID-19: n jälkeen. Enemmän kuin koskaan meidän on rakennettava pitkän aikavälin hallitustenvälisiä strategioita terveyserojen poistamiseksi, mikä antaa yhteisöille mahdollisuuden parantaa terveyttä ja hyvinvointia kaikille.

Pandemia on muuttanut tapaamme ajatella ja tehdä terveellistä terveyttä ja etäterveyttä. Tässä painoksessa tarkastelemme joitain tapoja, joilla palvelun tarjonta on muuttunut fyysisen etäisyyden aikana, ja olemassa olevia käytäntöjä, joihin voimme rakentaa.

Vankeuden aikana, Slovenian kansanterveyslaitos (NIJZ) tarjosi perusterveydenhuollon keskuksissaan mielenterveystukea puhelimitse. Sillä välin, Riian kunta vastasi muuttuviin mielenterveyden ja psyko-emotionaalisen terveyden tarpeisiin, etenkin perheiden, lasten ja opettajien, lisäämällä yhteistyötä eri instituutioiden ja hoitajien välillä. Kollegat Bulgarian kansanterveys- ja analyysikeskus (NCPHA) jakaa kokemuksia ennen pandemian saapumista suunnitellusta pilottitutkimuksestaan, jonka tarkoituksena oli auttaa potilaita estämään diabeteksen kehittyminen sovelluksen avulla.

Iästä ja eristäytymisestä on keskusteltu paljon COVID-19-kontekstissa, mutta ne ovat kaukana uusista aiheista. NIJZ kertoo kansainvälisestä hankkeesta, jonka avulla syrjäisten alueiden ikääntyvä väestö voi elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Miten voimme koordinoida eri alojen ja hallitustasojen pyrkimyksiä luoda räätälöityjä aloitteita alueellisiin tarpeisiin vastaamiseksi?

Lähes kaikki meistä ovat nähneet muutoksia työelämään tänä vuonna. Itse asiassa COVID-19 olisi voinut muuttaa pysyvästi työelämää. Koska kotona työskentely on edelleen normi monissa maissa, FGÖ tarjoaa käytännön ohjeita siitä, miten tehdä etätyö lisää terveyttä. Käsittelemme myös sukupuoliherkkää työpaikan terveyden edistämistä. FGÖ jakaa kanssamme laajan kirjallisuusanalyysin tulokset ja hyviä käytäntöjä aiheesta, tuloksena joukko kriteerejä ja tarkistuslista sukupuolen osoittamiseksi jokaisessa työpaikan terveyden edistämisaloitteessa.

Caroline Costongs
Johtaja at | + viestit

Caroline Costongs on EuroHealthNetin johtaja.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.