Nuorten tietoinen mielenterveys (YAM) -ohjelma: Koulupohjainen mielenterveyden edistäminen ja nuorten voimaannuttaminen

Mielenterveys on tärkeää kaikissa elämänvaiheissa, mutta nuorella mielenterveysongelmilla voi olla vakavia vaikutuksia sekä nykyiseen että tulevaan terveyteen. Nuorten tietoinen mielenterveys (YAM) -ohjelma auttaa nuoria tutkimaan, miten suojella omaa mielenterveyttään ja tukea ympärillään olevia. YAM näyttää lupaavia tuloksia - ohjelman suorittaneet ryhmät osoittavat, että keskivaikea tai äärimmäinen masennus on vähentynyt merkittävästi ja itsemurhayritykset ja ajatukset vähenevät.

Kirjailija: Vladimir Carli ja Camilla Wasserman

Mielenterveys ulottuu emotionaalisesta, psykologisesta, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja sen ulkopuolella. Se vaikuttaa hIhmiset ajattelevat, tuntevat ja toimivat. Henkilön mielenterveys vaikuttaa siihen, miten hän selviytyy stressistä, suhtautuu muihin ja tekee valintoja. Mielenterveysongelmista kärsivien yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien emotionaaliset, lääketieteelliset ja taloudelliset kustannukset ovat huomattavat. Valitettavasti riittävä tuki tarvitaan erityisesti nuorille.

Yksi vakavista mielenterveysongelmista on itsemurha. Maailmanlaajuisesti itsemurha on toiseksi yleisin 15-29-vuotiaiden nuorten kuolinsyy. Itsemurhayritys jättää yksilöön psyykkisiä arpia ja uhkaa myöhempiä itsemurhayrityksiä ja kuolemaa. Vaikeudet perheisiin, ystäviin ja yhteisöön ulottuvat hädässä olevan yksilön ulkopuolelle.

Se, miten nuoret ajattelevat mielenterveydestä, vaikuttaa paitsi siihen, miten he lähestyvät omaa olotilaa ja avunhakua, vaan myös siihen, miten he tukevat vaikeita aikoja eläviä ikätovereitaan. Leimautuminen, syrjintä, pelko tai häpeä, epäluottamus terveydenhuoltojärjestelmään sekä yksilölliset ja kulttuuriset normit ja mielenterveyttä koskevat kertomukset voivat kaikki johtaa siihen, että nuoret välttelevät puhumasta mielenterveydestään. Yleiset koulupohjaiset aloitteet, joilla pyritään edistämään tietoisuutta mielenterveydestä, vähentämään leimautumista ja antamaan nuorille mahdollisuus vastata tarpeisiinsa, voivat olla tärkeä väline mielenterveysongelmien ehkäisemisessä väestössä.

Nuorten elämien pelastaminen ja voimaannuttaminen Euroopassa (SEYLE)

- Nuorten ihmisten pelastaminen ja lujittaminen Euroopassa (SEYLE) -tutkimushanke arvioi kolmea koulupohjaista ohjelmaa mielenterveyden edistämiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi. Suuressa monikeskustutkimuksen satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa 168 koulua kymmenessä EU-maassa sekä kaupunki- että maaseutualueilla satunnaistettiin osallistumaan johonkin kolmesta toimenpiteestä tai kontrolliryhmään. Osallistui yhteensä 11,110 14.9 opiskelijaa, joiden keski -ikä oli XNUMX vuotta Itävallasta, Virosta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Irlannista, Italiasta, Romaniasta, Sloveniasta ja Espanjasta.

Nämä kolme lähestymistapaa koskivat seuraavia nuorten mielenterveyden avaintoimijoita: koulun henkilökuntaa, mielenterveyden ammattilaisia ​​ja nuoria itseään. Opettajien ja koulun henkilökunnan kanssa käytettiin portinvartijakoulutusohjelmaa QPR (Question, Persuade, Refer). Mielenterveyden ammattilaiset suorittivat seulontoja (Profscreen), joissa tunnistettiin riskiryhmään kuuluvia nuoria. Oppilaat osallistuivat nuorten mielenterveyden tietoisuuteen (YAM) -ohjelmaan.

SEYLE -tutkimus osoitti, että YAM onnistui merkittävästi parantamaan mielenterveyttä muihin kahteen lähestymistapaan ja kontrolliryhmään verrattuna. Verrokkiryhmään verrattuna YAM: iin osallistuneet nuoret osoittivat 50%: n vähenemistä uusissa itsemurhayrityksissä ja vakavissa itsemurha -ajatuksissa, kun taas uudet kohtalaisen ja vaikean masennuksen tapaukset vähenivät noin 30% (Wasserman et ai., 2015) . YAM ei ole vain tehokas vaan myös kustannustehokas koulupohjainen interventio (Ahern et al., 2018).

Mikä on YAM?

YAM-ohjelma luotiin 13–17-vuotiaille nuorille, ja se kutsui osallistujia oppimaan ja keskustelemaan mielenterveydestä tuomitsemattomassa tilassa. YAM-ohjelmassa nuoret näyttelevät roolileikkejä ja jokapäiväisiä tahmeita tilanteita ja keskustelevat siitä, miltä niistä tuntuu. Painopisteenä on vertaistuki ja annetaan tietoa siitä, mistä löytää ammattiapua tarvittaessa.

YAM aloittaa pedagogisella materiaalilla, joka sisältää dioja, julisteita ja kirjasen jokaisen osallistujan säilytettäväksi. Viiden istunnon aikana kolmen viikon aikana nuorten äänet ovat keskeisessä asemassa. Nuoria kuunnellaan ja heidän kokemuksiaan arvostetaan. Roolipelien ja keskustelujen aiheet vaihtelevat suhteista ikätovereihin ja aikuisiin, mielialan muutoksista surullisuuteen tai stressaavan tilanteen kohtaamiseen. Ryhmänä osallistujat pohtivat, miltä heistä voisi tuntua, jos he kohtaavat tällaisia ​​tapahtumia, ja keskustelevat siitä, miten käsitellä haastavia tosielämän olosuhteita. Läsnä olevat aikuiset eivät opeta heille, mitä pidetään oikeana tai vääränä, riskialtisena tai terveenä. Tavoitteena ei ole löytää kaikille sopivia ratkaisuja. Sen sijaan ryhmä pohtii, miltä eri ihmiset tuntevat, mahdolliset syyt toimilleen ja millaista tukea he saattavat tarvita kussakin tilanteessa.

YAM korostaa empatiaa muiden kokemuksia kohtaan ja vertaistensa tukemista ja kannustaa nuoria huolehtimaan mielenterveystarpeistaan. Nuorten haastatteluissa YAM: n jälkeen nuoret ovat ilmaisseet olevansa luottavaisempia tukemaan apua tarvitsevaa ystävää (Wasserman ym., 2018). Ne osoittavat myös, että he käyttävät ohjelman kautta hankittuja taitoja ja strategioita auttaakseen heitä epäsuotuisissa elämäntapahtumissa. Ehkä tärkeintä on, että YAM auttaa nuoria tunnistamaan tuen tarpeen, kun he kohtaavat haasteita. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi heidän kanssaan jaetaan paikallisten fyysisen ja mielenterveydenhuollon vaihtoehtojen sekä nuorisoa palvelevien organisaatioiden yhteystiedot.

YAM: n jatkuva arviointi

YAM: n vaikutusten tutkimiseksi jatketaan parhaillaan Tukholman alueen rahoittamaa suurta satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, jonka suorittaa Tukholman terveydenhuoltopalvelut yhteistyössä Karolinska Institutetin kanssa. Päätavoitteena on mukauttaa YAM Ruotsin tilanteeseen ja arvioida sen vaikutuksia. Hankkeessa tutkitaan myös muita tulosmittauksia, kuten selviytymistaitoja, empatiaa, avunhakuista käyttäytymistä ja luokkahuoneilmasto. Yhteensä 10,000 150 opiskelijan rekrytoimiseksi kaikki Tukholman lukiot kutsuttiin osallistumaan ja XNUMX koulua hyväksyttiin. Projekti on suunniteltu jonotuslistalle, mikä tarkoittaa, että kaikki rekrytoidut opiskelijat osallistuvat YAMiin.

YAM maailmanlaajuisesti

YAM luotiin palvelemaan nuoria ympäri maailmaa. Luottaen siihen, että jokainen ryhmä tuo esiin heille tärkeitä ja relevantteja aiheita, menetelmän tarkoituksena on olla relevantti nuorille maailmanlaajuisesti. YAM -toteutukset ja arvioinnit ovat parhaillaan käynnissä kaikkialla Euroopassa (Ruotsi, Itävalta, Ranska, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta), Australiassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Tähän mennessä YAM: iin on osallistunut yli 100,000 XNUMX nuorta.

YAM jaetaan maailmanlaajuisesti tutkimus- ja kehitysyrityksen, Mental Health in Mind International AB: n (MHiM) kautta. Se on pk -yritys, jonka ovat perustaneet Karolinska -instituutin tutkijat, jotka ovat kehittäneet ohjelman Karolinska Institute Innovationsin tuella. MHiM tekee yhteistyötä paikallisten nuorten ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa aina, kun YAM tuodaan uuteen maahan tai asiayhteyteen varmistaakseen, että ohjelma pysyy sopivana ja herkkänä paikallisten nuorten tarpeisiin.

Vladimir Carli
+ viestit

Vladimir Carli on itsemurhien ehkäisyn erikoislehtori Karolinska -instituutissa Tukholmassa, Ruotsissa. Hän jakaa aikansa tutkimuksen ja opetuksen välillä mielenterveyden edistämisen ja itsemurhien ehkäisyn alalla.

Camilla Wasserman
+ viestit

Camilla Wasserman on terveystieteiden tohtori, jolla on maisteri antropologiasta. Hän haluaa olla nuorten puolestapuhuja ja kohottaa nuorten ääniä tutkimuksessaan ja opetuksissaan mielenterveyden edistämisessä.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *