Taiteen ja kulttuurin rooli terveydenhuollossa ja terveyden edistämisessä

Kulttuurin ja taiteen rooli hyvän terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa on Suomessa tunnustettu. Tässä artikkelissa kaksi asiantuntijaa kuvailee, miten taide ja kulttuuri integroituvat terveydenhuolto- ja sosiaalialalle.

Kirjoittaja Päivi Nykyri (SOSTE) ja Kirsi Lajunen (Taiteen edistämiskeskus)

Monet tutkimukset ja käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että osallistuminen taiteelliseen ja kulttuuritoimintaan vahvistaa terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Vaikutukset näkyvät monilla aloilla: osallistuminen kulttuuritoimintaan pidentää elinajanodotetta, vaikuttaa kokeneeseen terveydentilaan ja voidaan rinnastaa terveyttä edistäviin harjoituksiin. Taiteen käytöllä on osoitettu olevan myönteisiä vaikutuksia syrjäytymisen ehkäisemiseen, mielenterveysongelmien hoitoon ja erilaisiin toipumisprosesseihin. Työpaikalla taidepohjaisilla menetelmillä voidaan löytää ratkaisuja erilaisiin ongelmiin, luoda uusia innovaatioita ja parantaa hyvinvointia. [1] [2]

Suomi - edelläkävijä

Päivi Nykyri
Päivi Nykyri

Suomessa on laajalti tunnustettu, että taide ja kulttuuri voivat lisätä ja tukea hyvinvointia, hyvinvointia ja terveyttä. Valtio rahoittaa ja tukee tätä alaa monin tavoin. Ajatuksena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä ja tehdä siitä pysyvä osa sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa - erityisesti ennaltaehkäisevissä ja parantavissa prosesseissa. Kulttuurin vaikutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tunnustetaan poliittisella, hallinnollisella ja rakenteellisella tasolla.

Opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välinen yhteistyö on erittäin tärkeä saavutus, joka on vaatinut paljon työtä viimeisten 20 vuoden aikana. Valmistelut, jotka aloitettiin vuonna 2008 terveyden edistämisen hallituksen poliittisen ohjelman kautta, johtivat siihen, että kaksi ministeriötä työskentelevät yhdessä tutkimalla taiteen vaikutuksia Taide ja kulttuuri hyvinvointi -ohjelma 2010-2014. Ohjelman tavoitteena oli edistää hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin avulla ja parantaa osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.

Kirsi Lajunen
Kirsi Lajunen

Nykyinen viimeistelyhallitus on aloittanut taiteen laillistamisen osaksi sosiaali- ja terveysalaa. Tämän hankkeen tavoitteena on helpottaa pääsyä taiteeseen ja kulttuuriin.

Jokaisella pitäisi olla oikeus ja tasavertainen mahdollisuus harrastaa taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan. Tämä riippumatta henkilön asuinpaikasta tai hänen elin- tai työympäristöstään sen mukaan, missä määrin hänen halunsa, kykynsä ja luovuutensa mahdollistavat koko hänen elinkaarensa. [3] [4]

TaikysydänTaikysydän - Monialainen koordinointi- ja viestintäkeskus

Taide ja kulttuuri hyvinvointia -toimintaohjelman ehdottamia toimia edistetään nyt Taikysydän, Taikusydän on monialainen koordinointi- ja viestintäkeskus taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin alalla Suomessa. Tavoitteena on tehdä taiteesta ja kulttuurista pysyvä osa hyvinvointipalveluita Suomessa. Taikysydän:

  • Kerää ja toimittaa tietoa hyvistä käytännöistä, toimintamalleista, projekteista ja tutkimuksesta.
  • Tiedottaa ja edistää moniammatillista verkostoitumista taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden välillä.
  • Tavoitteena on vahvistaa taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin alan akateemisen tutkimuksen yhteistyötä ja käytännön työtä, joka suoritetaan eri hankkeissa näyttöön perustuvan käytännön kehittämiseksi.

Esimerkki kolmannesta sektorista - Kulttuuri kuuluu kaikille

Kaikukortti voitti Talentian ammatillisten sosiaalityöntekijöiden liiton Best Practice -palkinnon 2018
Kaikukortti voitti Talentian ammatillisten sosiaalityöntekijöiden liiton Best Practice -palkinnon 2018

Suomessa kulttuuri kaikille palvelu (opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama) edistää osallistavia ja monipuolisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja. Ne ovat kehittäneet yhdessä sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan organisaatioiden kanssa Kaikukortti -kortti. Maksuttomalla kortilla voi saada ilmaisia ​​pääsylippuja ja saada paikkoja kursseille Kaikukortti -verkkojen aikuiskoulutuskeskuksissa. Tavoitteena on parantaa taloudellisesti vaikeiden nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taidetta.


Viitteet

[1] Westerlund ym. 2016; Clift & Camic 2016; Lelchuk Stari -arkku 2004; Liikanen 2003

[2] Taide estää yksinäisyyttä

[3] http://minedu.fi/en/access-to-art-and-culture

[4] Kulttuurioikeudet laillisena osana sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja

 

Päivi Nykyri
Erityisneuvonantaja at Suomen sosiaali- ja terveysliitto (SOSTE) | + viestit

Päivi i: llä on terveystieteiden maisteri ja hän toimii Senior Advisorina
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveysliitto. Hän keskittyy terveyden edistämiseen ja erityisesti lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Työssään hän keskittyy vaikuttamaan koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapolitiikkaan mm. Kirjoittamalla lausuntoja ja vaikuttamalla eri asiantuntijaryhmiin. Hän koordinoi myös yhteistyötä lasten, nuorten ja koulujen alalla toimivien organisaatioiden välillä.

Kirsi Lajunen
Taiteen kehittämispäällikkö at Taiteen edistämiskeskus Suomi | + viestit

työskentelee Taiteen edistämiskeskuksessa. Hän on taiteen ja hyvinvoinnin asiantuntija ja työskentelee valtakunnallisesti taiteen käyttöä hyvinvoinnissa ja osallisuutta koskevassa kehitysohjelmassa. Hän oli koordinaattori Suomen hallituksen toimintaohjelmassa Taide ja kulttuuri hyvinvoinnille 2010-2014 Kansallisessa terveys- ja hyvinvointilaitoksessa ja jatkaa nyt työtään nykyisen hallituksen avainhankkeella, jonka tavoitteena on ankkuroida taide- ja kulttuuripalvelut osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *