Investoinnit terveyteen ja hyvinvointiin - uusi WHO: n yhteistyökeskus Walesissa

Maailman terveysjärjestö (WHO) on nimennyt Walesin kansanterveyspolitiikan, tutkimuksen ja kansainvälisen kehityksen (PRID) linjan WHO: n terveys- ja hyvinvointiinvestointikeskukseksi. Vuosien aikana kansanterveys Wales on ottanut johtavan roolin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin tehtävien investointien tukemisessa, kestävän kehityksen edistämisessä ja vaurauden edistämisessä kaikille Walesissa ja sen ulkopuolella. Tämä on ensimmäinen WHO: n CC tällä osaamisalueella maailmassa. Se liittyy yli 800 yhteistyökeskuksen verkostoon 80 maassa ympäri maailmaa.

Kirjoittanut Mariana Dyakova ja professori Mark A Bellis (kansanterveys Wales)

Kansanterveys Wales on kansallinen kansanterveysvirasto, jonka tavoitteena on saavuttaa terveempi, onnellisempi ja oikeudenmukaisempi Wales. Se tarjoaa ammattimaisia ​​riippumattomia neuvoja ja palveluja terveyden ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, parantamiseksi ja edistämiseksi sekä terveyserojen vähentämiseksi. PRID -pääosasto pyrkii varmistamaan, että organisaatio on keskeinen toimija tutkimuksessa ja maailmanlaajuisessa terveydenhuollossa, tiedottaa politiikalle ja käytännöille sekä parantaa kansanterveystoimien tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta. WHO: n CC -nimitys perustuu Walesin kansanterveydelliselle pitkäaikaiselle WHO -yhteistyöhistorialle tiiviissä yhteistyössä WHO: n Euroopan ja Euroopan Terveyden ja kehityksen investointitoimisto Venetsiassa.

WHO CC: n painopiste ja mahdollisuudet

WHO: n CC tukee ja helpottaa investointeja terveyteen ja hyvinvointiin yhteiskunnan, talouden ja ympäristön kestävyyden ja vaurauden edistäjänä ja mahdollistajana kaikille. Nimitys sisältää 4 vuoden työohjelman, jonka tarkoituksena on kehittää, kerätä ja jakaa tietoa siitä, miten parhaiten investoida parempaan terveyteen, vähentää eriarvoisuutta ja rakentaa vahvempia yhteisöjä Walesissa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Se tukee myös Walesia YK: n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 täytäntöönpanossa (1) ja sen maailman johtava kansallinen vastine, Wellness of Future Generations (Wales) Act (2); sekä kansallinen strategia ”Hyvinvointia kaikille” (3).

WHO: n CC -asema tuo mahdollisuuksia:

 • tiedon, todisteiden ja parhaiden käytäntöjen jakaminen ja oppiminen;
 • innovatiivisten lähestymistapojen ja välineiden kehittäminen ja soveltaminen;
 • laajentaa verkostojamme ja luoda uusia kumppanuuksia;
 • tekninen yhteistyö ja tuki;
 • resurssien ja valmiuksien yhdistäminen;
 • ulkoiset tulot ja kansainvälinen rahoitus;
 • soveltavan tutkimuksen edistäminen politiikan ja käytännön tiedottamiseksi ja vaikuttamiseksi; ja
 • kehittää ihmisiä, organisaatiota ja maailman kansalaisten kansaa.

Miksi investoida terveyteen ja hyvinvointiin?

Terveys, eriarvoisuus, taloudelliset ja ympäristöhaasteet kasvavat ympäri maailmaa ja Euroopan aluetta. Ne edellyttävät kiireellisiä ja ensisijaisiin investointeja kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin takaamiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville. Hallitukset voivat vaikuttaa merkittävästi kaikkiin terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, ihmisten elämään ja jokapäiväisiin valintoihin. Yhteistyö ihmisten ja yhteisöjen kanssa osallistavalla tavalla (koko yhteiskunnan lähestymistapa) sekä eri hallitussektoreilla ja -tasoilla (koko hallituksen lähestymistapa) on välttämätöntä, jotta voidaan tiedottaa, kehittää ja toteuttaa menestyksekkäitä politiikkoja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä kestävää osallistavaa talouskasvua, turvallisuutta ja rauhaa.

Kaiken kattava Puitteet investoinneille terveyteen ja kestävään kehitykseen (kuva 1, (4)) on kehitetty tunnustamalla monimutkainen vastavuoroinen monialainen monitasoinen suhde terveyteen investoimisen ja kestävän kehityksen saavuttamisen välillä. Perustuu viimeisimpään eurooppalaiseen ja walesilaiseen näyttöön (4, 5), 12 keskeistä kansanterveyspolitiikkaa ensisijaisiin investointeihin on tunnistettu. Kaikki ne käsittelevät alueita, joilla on korkea terveys-, sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristörasitus ja -kustannukset, ja osoittavat vahvasti Sosiaalinen sijoitetun pääoman tuotto (SROI) (6) jotta ne hyödyttäisivät osallistavaa talouskasvua ja kestävää kehitystä.

WHO CC: n painopiste ja mahdollisuudet

Kolme polkua on tunnistettu (4) jonka avulla terveyteen ja hyvinvointiin tehtävät investoinnit ohjaavat (suoraan terveydenhuollon kautta) ja mahdollistavat (välillisesti muiden alojen kautta) kestävän ja osallistavan talouskasvun:

 1. Terveys- ja turvallisuuspolku lisäämällä elinajanodotetta, parantamalla elämänlaatua, rakentamalla inhimillistä pääomaa, parantamalla työn tuottavuutta ja varmistamalla kansallinen ja maailmanlaajuinen terveysturva;
 2. Sosiaalinen ja tasa -arvoinen tie vähentämällä terveyskuilua sosiaalisen kaltevuuden ja sukupuolen mukaan, rakentamalla sosiaalista pääomaa, luomalla poliittista vakautta ja saavuttamalla naisten, nuorten ja köyhimpien tasa -arvoinen työllisyys; ja
 3. Taloudellinen ja innovatiivinen tie suorien, epäsuorien ja indusoitujen taloudellisten vaikutusten kautta, kuten työllisyyden ja ihmisarvoisten työpaikkojen tarjoaminen, taitojen rakentaminen, infrastruktuurin luominen, tarvikkeiden ja teknologioiden ostaminen, viestinnän tarjoaminen, kilpailukykyisten lääketieteellisten palvelujen luominen ja teknologiset innovaatiot (etenkin terveydenhuollon "käveleminen") edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta.

Yhteenvetona, on vahvaa näyttöä siitä, että terveyteen ja hyvinvointiin investoiminen kannattaa taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kestävyyttä edistävää tekijää ja mahdollistajaa. Nykyisten haasteiden ja ratkaisujen toisiinsa liittyvä luonne edellyttää vahvaa johtajuutta, strategista ja poliittista sitoutumista ja uusia lähestymistapoja verkostoitumisen, yhteistyön ja kansalaisten osallistumisen kautta kaikilla politiikan ja hallinnon tasoilla. Uusi WHO: n CC kansanterveys Walesissa on ottanut johtavan roolin tällä alalla yhteistyössä asianomaisten kumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Odotamme innolla, että voimme tiedottaa ja edistää kestävämpää politiikkaa, omaksua ihmisoikeuksien, tasapuolisuuden ja näyttöön perustuvien toimenpiteiden periaatteet ja auttaa vastaamaan nykyisten ja tulevien sukupolvien terveys- ja hyvinvointitarpeisiin.

Puitteet investoinneille terveyteen ja kestävään kehitykseen

Viitteet

 1. Maailman muuttaminen. Kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030. New York: YK; 2015 (A/RES/70/1; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf) [käytetty 08].
 2. Hyvinvointi tulevista sukupolvista (Wales) 2015, julkaisu: jogszabály.gov.uk [verkkosivusto]. Richmond: Kansallinen arkisto; 2015 (http://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents) [käytetty 08].
 3. Welshin hallitus (2017) Vauraus kaikille: kansallinen strategia. (http://gov.wales/docs/strategies/170919-prosperity-for-all-en.pdf) [käytetty 08]
 4. Dyakova M, Hamelmann C, Bellis MA, Besnier E, Grey CNB, Ashton K et ai. Investoinnit terveyteen ja hyvinvointiin: katsaus kansanterveyspolitiikan investointien sosiaalisesta tuotosta, joka tukee kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista terveys 2020 -strategian pohjalta. Kööpenhamina: WHO: n Euroopan aluetoimisto; 2017 (Health Evidence Network (HEN) synteesiraportti 51).
 5. Dyakova M, Knight T, Price S.Ero: investointi kestävään terveyteen ja hyvinvointiin Walesin asukkaille. Cardiff: Public Health Wales NHS Trust; 2016 (http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/PHW%20Making%20a%20difference%20ES%28Web%5F2%29.pdf) [käytetty 08].
 6. Hamelmann C, Turatto F, Then V, Dyakova M. Kööpenhamina: WHO: n Euroopan aluetoimisto; 2020 (Investment for Health and Development Discussion Paper).
Professori Mark A Bellis
OBE, DSc, WHO: n CC -johtaja | + viestit

Professori Mark Bellis on Walesin kansanterveyspolitiikan, tutkimuksen ja kansainvälisen kehityksen johtaja ja kansanterveyden professori Bangorin yliopistossa. Hän on tehnyt laajaa tutkimusta, politiikkaa ja kansainvälistä työtä alkoholin, huumeiden, seksuaaliterveyden ja väkivallan ehkäisemisen aloilla paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla; yhteistyössä WHO: n ja muiden YK -järjestöjen kanssa.

Mariana Dyakova
WHO: n apulaisjohtaja, kansainvälinen terveyspäällikkö at Kansanterveys Wales | + viestit

Tohtori Dyakova (MD, MPH, PhD, FFPH) on kansanterveyden ja kansainvälisen terveyden asiantuntija Walesin kansanterveyslaitoksessa, Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveys- ja hyvinvointiinvestointien yhteistyökeskuksen apulaisjohtaja. Hän on hankkinut kokemusta kansanterveysalan akateemisena ja ammattilaisena tiedotuspolitiikasta ja -käytännöstä Isossa-Britanniassa ja Euroopan alueella. Tohtori Dyakova on työskennellyt tiiviisti WHO:n Euroopan aluetoimiston ja Euroopan terveys- ja kehitysinvestointitoimiston kanssa Venetsiassa, Italiassa, tukeen vuoden 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, Eurooppa 2020 -strategiaa ja Health Equity Status Report -aloitetta (HESRi). ).

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *