Kuinka kaupunkien siivoojat ottavat vastuun terveys- ja turvallisuuskulttuurista

Kaupunkisiivooja töissä

Arvioitu lukuaika: 5 pöytäkirja

Kaupunkiemme puhtaana pitäminen on välttämätöntä ja mahdollisesti vaarallista työtä. Jos se on tehty väärin, sillä voi olla haitallinen vaikutus siivoojien terveyteen sekä yhteisöihin, joissa he työskentelevät. Prolepsis -instituutti kertoo, kuinka he tukevat katujen siivoojien ja heidän työtovereidensa terveyttä ja turvallisuutta.

Kirjoittanut Aikaterini Kandyliari ja Pania Karnaki Prolepsis -instituutti, Ateena

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien toimien tarpeen tunnistaminen

Euroopan kansalaiset tuottavat nykyään miljardeja tonneja jätettä vuosittain Euroopassa. Tapa, jolla tämä roska käsitellään ja hävitetään, altistaa ympäristön ja kansanterveyden riskeille. Samalla jätteiden keruu ja huolto auttavat pitämään kaupunkimme puhtaina ja suojaavat meitä tautien leviämiseltä. Kaupunkisiivoojat ovat etulinjan työntekijöitä1 joilla on ratkaiseva rooli kaupunkien puhtaana pitämisessä-erityisen tärkeää COVID-19-pandemian aikana.

Yhdyskuntajätteet ovat monimutkaisia, koska ne edustavat suurinta ja monipuolisinta vaaraa koko jätehuollosta. Jätteiden kerääminen ja kaupunkien siivous altistavat työntekijät erilaisille ja vaarallisille olosuhteille2. Koska työpaine on korkea, onnettomuuksia tapahtuu todennäköisemmin, mikä tarkoittaa, että kaupunkien siivoojat ovat alttiita vammoille ja ammattitaudeille. Kansainvälinen tutkimus on määritellyt kunnallisten kaupunkien siivoojien tarpeet hyvin. Näiden työntekijöiden koulutus on kuitenkin rajallista eikä toistuvaa. Tietoisuuden puute ja riittävät koulutusmahdollisuudet työntekijöiden keskuudessa liittyvät loukkaantumisten ja työtapaturmien suureen määrään3.

'MUC -koulutus terveydelle' -hanke

- MUC -koulutus terveyshankkeelle parantaa kaupunkien siivoojien terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä riskitietoisuutta ja tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta. Yhteistyön ja osallistavan tutkimuksen avulla hanke tutkii kaupunkien siivoojien urapolkuja ja koulutustarpeita. Sen tavoitteena on:

 • Kehitä vuorovaikutteinen koulutussuunnitelma, joka heijastaa kaupunkien siivoojien ja heidän esimiestensä erityistarpeita.
 • Lisää tietämystä, taitoja ja osaamista tunnistaaksesi ja hallitaksesi työvaarat, innostaaksesi osallistumaan ja rakentaaksesi omistajuutta turvallisuuskulttuuriin.
 • Luo viestintäkanavat vaarailmoitusta varten.
 • Muokkaa ammatillista koulutusta ja muita koulutusjärjestelmiä sopeutuaksesi terveyden ja turvallisuuden ammattilaisten opetussuunnitelmien muutoksiin.

MUC-koulutus terveyteen -hanke tukee kunnallisten kaupunkien siivoojien terveyttä ja turvallisuutta Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) tavoitteiden mukaisesti.

MUC -koulutus terveyteen -hanke kestää kolme vuotta vuoden 2020 alusta vuoden 2023 loppuun. Euroopan unionin ERASMUS+ -ohjelma rahoittaa hanketta. MUC-koulutus terveyteen on yhdenmukainen Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) tavoitteiden kanssa.

Ateena Development and Destination Management Agency (Kreikka) koordinoi hanketta, ja se tekee yhteistyötä Prolepsis Institute (Kreikka), CSI Center for Social Innovation (Kypros), IKM Pro (Puola), Varna Economic Development Agency (Bulgaria) ja Andranon kunta (Italia)

Kaupunkien siivoojien selvä tarve kouluttaa terveyttä ja turvallisuutta

Hankkeen ensimmäisten kuukausien aikana konsortio keskittyi kehittämään kaupunkien siivoojien työterveys- ja työturvallisuuskoulutuksen mahdollisuuksia, haasteita ja tarpeita Euroopassa. Tämä kartoitus sisälsi laajaa pöytätutkimusta sekä osallistavaa tutkimusta. Järjestämme nyt kohdemaita hankemaissa, joihin osallistuvat MUC -työntekijät, MUC -esimiehet, ylempi hallintohenkilöstö, työsuojelukomiteoiden jäsenet ja ammatinharjoittajat.

Ensimmäiset tulokset osoittavat, että turvallisuuskäytäntöjä ja -periaatteita ei ole riittävästi. MUC -työntekijät ja heidän esimiehensä näyttävät olevan huolissaan suojavarusteiden ongelmallisesta käytöstä sekä tiedon puutteesta asianmukaista työterveyttä ja -turvallisuutta koskevista toimenpiteistä. Eräs työntekijä sanoi: "Terveys ja turvallisuus ovat aiheita, jotka huolestuttavat minua joka päivä työssäni" ja toinen "Työntekijöiden koulutusta pitäisi järjestää säännöllisesti”. Kaupunkien siivoojien koulutus- ja koulutusmahdollisuuksien tarve on selvä.

Innovatiivinen koulutusohjelma kaupunkien siivoojien terveydelle ja turvallisuudelleMUC Municible Urban Cleaners -terveys- ja -turvallisuusprojektin logo

Vastaamaan MUC-työntekijöiden koulutustarpeisiin kehitämme interaktiivisen digitaalisen koulutuksen sähköisen oppimisalustan kanssa. Tavoitteena on lisätä osallistujien osaamista terveys- ja turvallisuuskysymyksissä-erityisesti kansanterveydellisissä hätätilanteissa, kuten COVID-19-pandemiassa. Hankkeen perimmäinen tavoite on:

 • Kehittää kaupunkien siivoojien tietoja ja taitoja.
 • Motivoi työntekijöiden osallistumista.
 • Luo omistajuutta turvallisuuskulttuurissa.

Opetussuunnitelman tarkka sisältö riippuu tutkimuksen tuloksista ja projektien osallistujien palautteesta, mutta odotamme sisällyttävän moduuleja seuraavista:

 • Tartuntataudit (mukaan lukien COVID-19) ja kemialliset vaarat.
 • Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) asianmukainen käyttö.
 • Hätätilanteet, ensiapu ja työtapaturmien hallintamenettelyt.
 • Yhteistyö ammattilaisten kanssa ja rokotusten ja seulonta -aikataulujen noudattaminen.
 • Mielenterveyden voimaantuminen.
 • Yhteistoiminnalla varmistetaan, että kehitetty koulutus vastaa täysin tietyn yleisön tarpeita ja koulutustaustoja maksimoiden odotetut hyödyt.

Isku

Terveydenhuoltoalan MUC-koulutuksen pitäisi tarjota erityiskoulutusta kaupunkien siivoojille ja auttaa heitä tekemään työtään heille, heidän työtovereilleen ja suurelle yleisölle turvallisemmalla tavalla. Uskomme, että sillä on useita etuja sekä kaupunkien siivoojien että laajemman yhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille.

Jos haluat pysyä ajan tasalla projektin viimeisimmistä uutisista, käy osoitteessa muk-trainingforhealth.eu

Viitteet

 1. van Kampen, V., Hoffmeyer, F., Seifert, C., Brüning, T. ja Bünger, J. (2020). Katupesureiden työterveysriskit - kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan työpaikan ennaltaehkäisykäytäntöjä. Kansainvälinen työterveys- ja ympäristöterveyslehti, 33 (6), s. 701-732. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01576
 2. OSHA (työsuojeluhallinto) (2021). Työntekijöiden suojeleminen: Ohjeita COVID-19: n leviämisen hillitsemiseksi ja estämiseksi työpaikalla. Saatavilla: https://www.osha.gov/coronavirus/safework
 3. EU-OSHA (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto) (2014). Työsuojelututkimuksen painopisteet Euroopassa: 2013--2020. Saatavilla: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
Pania Karnaki
+ viestit

Pania Karnaki on Prolepsis -instituutin eurooppalaisten ja kansainvälisten hankkeiden johtaja. Hänen tutkimusintressinsä keskittyy haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien terveyteen ja terveyseroihin. Prolepsis -instituutti toteuttaa useita erilaisia ​​hankkeita, jotka koskevat maahanmuuttajien/pakolaisten terveyttä. 

muotokuva Aikaterini Kandyliarista
Aikaterini Kandyliari
+ viestit

Aikaterini Kandyliari on tutkija Prolepsis -instituutissa ja tutkijatohtori Kreikassa. Hän osallistuu useiden erilaisten kansanterveyden edistämistä koskevien hankkeiden toteuttamiseen.

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Pahoittelemme häiriötä.

Hyppää sisältöön