Terveyden tasa -arvo kestävän kehityksen asialistan ytimessä

Elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa tuottavuus ja tehokkuus ovat erittäin tärkeitä. Vaikka saamme paljon hyötyä teknisistä saavutuksista ja talouskasvusta, olemme alkaneet kohdata resurssien rajat ja suuret uhat ympäristöllemme ja terveydellemme. Elämäntapamme, jolle on tunnusomaista "tee, tee, kuluta ja hävitä" -mallit, vaikuttaa haitallisesti ekosysteemiin, terveyteemme ja hyvinvointiimme.

Kirjailija: Ingrid Stegeman & Elisa Schabu

Yksi esimerkki:  nykyaikaiset elintarviketuotantoprosessit vaikuttavat merkittävästi ympäristöön kasvihuonekaasupäästöjen, saastumisen, maaperän köyhtymisen ja torjunta -aineiden kautta. Nämä prosessit johtavat myös liiallisen rasvan- ja sokerituotteiden liialliseen kulutukseen, jotka lisäävät yhteiskuntamme ylipainoa ja liikalihavuutta sekä korkeaa jätemäärää.ruuhka -ajan ruuhka

Toinen esimerkki: Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 75 prosenttia eurooppalaisista asuu tällä hetkellä kaupunkialueilla, ja tämä luku nousee 80 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä johtaa ilmansaasteiden lisääntymiseen (liittyy syöpään, astmaan, aivohalvaukseen, sydänsairauksiin ja jopa diabetes, liikalihavuus ja dementia[1]), vähemmän altistumista viheralueille ja suurempi prosenttiosuus yksin asuvista ihmisistä.

Tietoisuus elämäntavan haitallisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista lisääntyy, ja päättäjien ja kansalaisten halu ja pyrkimys kestävämpään tulevaisuuteen kasvaa. Tämä heijastuu Pariisin sopimuksessa sekä Agenda 2030: ssä ja kestävän kehityksen tavoitteissa. Ongelman ratkaisemiseksi on myös monia aloitteita, kuten ponnisteluja uusien energialähteiden löytämiseksi, autottomien päivien käyttöönotto Euroopan kaupungeissa, aktiivisen matkustamisen edistäminen pyöräjakopalveluiden kautta, rakennusten vihermuurit tai kaupunkipuutarha-aloitteet . Usein tällaiset aloitteet eivät ole riittävän suuria mittaamaan todellista vaikutusta. Lisäksi ne eivät ole osa kokonaisvaltaista ja yhdennettyä poliittista lähestymistapaa, vaan niitä johtaa ja toteuttaa yksi ala (esim. Ympäristö, terveys, liikenne) ilman muiden alojen panosta vaikutusten maksimoimiseksi. Tällaisten aloitteiden todellinen vaikutus on itse asiassa suurelta osin tuntematon, koska monia ei arvioida. Vielä vähemmän tiedetään vaikutuksista ihmisiin, jotka hyötyisivät muutoksesta eniten, nimittäin yhteiskunnassamme olevista, jotka ovat jo taloudellisesti ja sosiaalisesti haavoittuvia. Liian usein pyrkimykset ympäristön ja terveyden parantamiseen hyödyttävät paremmassa asemassa olevia kuin ihmisiä, jotka joutuvat epäedulliseen asemaan, ja siten edistävät pikemminkin kuin kaventavat terveyseroja.

Euroopan ympäristökeskus (EEA) on ilmoittanut, että nykyinen muutosvauhti ympäristön stressitekijöiden vähentämiseksi ei riitä suojelemaan luontoamme. Ellei kattavia toimia toteuteta, ympäristövahingot ja ilmastonmuutos pahentavat Euroopan haasteita terveydenhuoltojärjestelmien ylläpitämisessä ja terveyserojen vähentämisessä.

Vastauksena haasteisiin: INHERIT -hanke

INHERIT-Logo-&-StraplineINHERIT on projekti, joka tarkoittaa lyhenne sanoista “Inter-sektorical Health and Environment Research for Innovation”. Sen aloitti EuroHealthNet vuonna 2015 vastauksena Horisontti 2020 -puheluun terveyden, väestörakenteen muutoksen ja hyvinvoinnin alalla. Ehdotus oli yksi kolmesta tämän ehdotuspyynnön puitteissa jätetyistä monista ehdotuksista, jotka hyväksyttiin rahoitettavaksi ja käynnistettiin tammikuussa 2016. Siihen osallistuu 18 kumppania eri aloilta (terveys, ympäristö, kestävä kehitys, teollisuus) eri puolilta EU: ta ja toteutettu 4 vuoden aikana.

INHERITin yleistavoitteena on määritellä tehokkaita eri alojen välisiä politiikkoja, toimia ja innovaatioita, jotka edistävät Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sosiaalisella tasolla. Samalla puututaan myös keskeisiin ympäristötekijöihin ja niihin liittyvään eriarvoisuuteen. INHERIT -kumppanit pyrkivät asumiseen, liikkumiseen ja kulutukseen liittyville politiikoille, interventioille ja innovaatioille, jotka käsittelevät keskeisiä ympäristön stressitekijöitä ja kannustavat tai mahdollistavat ihmisten elämisen terveellisemmin. Keskitytään tunnistamaan hyviä käytäntöjä koskevia aloitteita, joilla voidaan saavuttaa kolminkertainen voitto: parantaa terveyttä, ympäristön kestävyyttä ja edistää terveyden tasa -arvoa.

Projekti on monella tapaa ainutlaatuinen. Se:

  • laajentaa olemassa olevia käsityksiä ympäristön kansanterveydestä muotoilemalla ympäristön, terveyden ja terveyden tasa -arvon välistä suhdetta kokonaisvaltaisemmin ottaen huomioon paljon laajemmat kysymykset, joita se koskee;
  • vahvistaa painotusta elämäntapoihin ja käyttäytymiseen ympäristön terveyskysymyksissä ja soveltaa terveyden edistämisalan tietämystä käyttäytymisen muuttamisesta, kannustamalla vahvempaan alhaalta ylöspäin suuntautuvaan muutosvoimaan;
  • edistää ja helpottaa kattavampia päätöksenteon lähestymistapoja ja eri alojen välisiä toimia ja ottaa niistä oppia;
  • asettaa terveyden tasa-arvo keskiöön ottamalla järjestelmällisen lähestymistavan integroida terveyden tasa-arvon ulottuvuus kaikkiin työalueisiin;
  • myötävaikuttaa todistusaineiston vahvistamiseen alueilla, joilla se on tällä hetkellä heikko.

Polku kohti ympäristön kannalta kestävämpää, terveellisempää ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa voi kulkea monesta suunnasta uusista poliittisista puitteista julkisiin kampanjoihin, kohdennetuista käyttäytymismuutoksista innovatiivisiin uusiin konsepteihin ja liiketoimintamalleihin.

Auta meitä pääsemään alkuun jakamalla ideoitasi tai esimerkkejäsi positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi!

Käy INHERIT -sivusto oppia lisää ja osallistua!

[1] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/en/

Ingrid Stegeman
Program Manager at EuroHealthNet | + viestit

Ingrid Stegeman on EuroHealthNetin ohjelmapäällikkö. Viimeksi hän osallistui EuroHealthNetin työhön terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi EU: n yhteisen toiminnan CHRODIS+ yhteydessä ja johti kollegoidensa kanssa EU Horizon 2020 INHERIT -tutkimushanketta. Hän työskentelee monissa EuroHealthNetin johtamissa aloitteissa terveyteen liittyvän eriarvoisuuden ja terveysalan välisen yhteistyön aloilla.

Elise Schabu
+ viestit

Elise valmistuu maisteriksi Euroopan kansanterveydestä Maastrichtin yliopistossa. Osana maisteriohjelmaansa Elise tekee harjoittelun EuroHealthNetissä, jossa hän kirjoittaa INHERIT -projektiin liittyvää väitöskirjaansa. Hänellä on biologian maisterin tutkinto Wienin yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt kielten avustajana ja lukion opettajana.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Pahoittelemme häiriötä.