Krooniset sairaudet - vaara meille kaikille

Ikä on yksi suurimmista kroonisten sairauksien riskitekijöistä. Krooniset sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, hengitysvaikeudet, liikalihavuus tai masennus, vaikuttavat 80 prosenttiin kaikista 65 -vuotiaista ja sitä vanhemmista. Vaikka iällä on suuri rooli kroonisten sairauksien esiintyvyydessä ja epidemiologiassa, suuri osa taakasta on ehkäistävissä tai sen alkaminen voi viivästyä toimimalla yhteisten riski- ja elämäntapatekijöiden, kuten tupakan, alkoholin, ravinnon tai fyysisen aktiivisuuden, kanssa.

Kirjailija: Anna Gallinat & Ingrid Stegeman

On erittäin arvokasta antaa ihmisille mahdollisuus ja mahdollisuus omaksua terveellisempi käyttäytyminen parantaakseen elämänlaatuaan ja vähentääkseen kroonisten sairauksien aiheuttamia kärsimyksiä. Toinen tärkeä etu on kroonisten sairauksien hoitokustannusten mahdollinen pienentäminen. Terveiden elinvuosien pidentäminen ja sen varmistaminen, että ikääntyneet pysyvät aktiivisina ja osallistuvat yhteiskuntaan, edellyttää innovatiivisia ratkaisuja terveyden edistämiseen koko elinkaaren ajan.

Krooniset sairaudetKroonisiin sairauksiin ja terveen ikääntymisen edistämiseen koko elinkaaren ajan keskittyvän yhteisen toiminnan CHRODIS-JA tavoitteena on tunnistaa ja edistää tällaisia ​​innovatiivisia ratkaisuja. Hyvää käytäntöä painotetaan monilla aloilla ja sitä, miten näitä käytäntöjä voidaan laajentaa ja jakaa kumppaneiden ja maiden kesken. Kolmivuotista aloitetta (2014–2017) johtaa Espanjan terveys-, sosiaalipalvelu- ja pääomaministeriö Carlos III: n terveysinstituutin kanssa, ja siihen osallistuu 60 organisaatiota eri puolilta EU: ta. Mukana ovat seuraavat EuroHealthNet -jäsenet: Saksan liittovaltion terveyskasvatuskeskus (BZgA), Irlannin kansanterveyslaitos, Alankomaiden kansanterveys- ja ympäristöinstituutti (RIVM) ja Slovenian kansanterveyslaitos.

CHRODIS-JA pyrkii hyödyntämään kumppaneidensa kokemuksia parhaiden lähestymistapojen tunnistamiseksi kroonisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Koska monet kroonista sairautta sairastavat potilaat kohtaavat useita sairauksia, se keskittyy myös siihen, miten tarjota kokonaisvaltaisempia hoitoja kuin sairauskohtaisia. CHRODIS-JA: n tavoitteena on kehittää kestävä EU-tason tietoalusta, joka toimii resurssina niille EU: n jäsenvaltioissa asuville, jotka haluavat arvovaltaista neuvontaa siitä, miten parhaiten ehkäistä ja hoitaa kroonisia sairauksia.

CHRODIS-JA: n tavoitteena on, että sen toiminta pysyy kestävänä hankkeen muodollisen päättymisen jälkeen. Yksi CHRODIS-JA: n monialainen työosa tuottaa ns. Platform for Knowledge Transfer (PKE), joka koostuu online-neuvontapalvelusta ja hyvien käytäntöjen arkistosta. Yhteisen toiminnan tulosten perusteella PKE: stä voi tulla eurooppalaisten päättäjien ja korkean tason päätöksentekijöiden "go-to" -paikka. Lisäksi yhteinen toiminta perustaa keskustelufoorumin Euroopan terveysministeriöiden korkean tason edustajista, jotka tutkivat ja päättävät muista keinoista varmistaa hankkeen kestävyys.

CHRODISEuroHealthNet johtaa yhdessä ”Hyvää käytäntöä terveyden edistämisessä ja kroonisuuden ehkäisemisessä” -työryhmää yhdessä saksalaisen jäsenemme Saksan liittovaltion terveyskasvatuskeskuksen (BZgA) kanssa. Tavoitteena on tunnistaa erittäin lupaavat, kustannustehokkaat ja arvioidut terveyden edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisykäytännöt (vanhusten keskuudessa) sekä edistää tehokkaiden lähestymistapojen vaihtoa, laajentamista ja siirtämistä eri alueille ja maihin. Vuonna 2014 aloitamme ensimmäisen tehtävän, johon kuuluu nykyisen työn tarkastelu, tilanneanalyysi ja tarpeiden arviointi terveyden edistämisen ja kroonisten sairauksien ehkäisemisen osalta EU: n jäsenvaltioissa. Toivomme hyödyntävämme myös EuroHealthNet -jäsenten tietämystä!

Lisäksi EuroHealthNet johtaa jakelua ja viestintää koko hankkeen kolmen vuoden ajan. Käyttämällä sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa toivomme sisällyttävämme menestyksekkäitä mainostrategioita yksityiseltä sektorilta positiivisten muutosten aikaansaamiseksi yksilöissä ja viime kädessä yhteiskunnassa. Tärkeimmät kohderyhmämme CHRODIS-JA: ssa ovat päätöksentekijät ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät, jotka työskentelevät kroonisuuden, monisairauden ja/tai diabeteksen alalla. Hallitsemalla tätä osa -aluetta pyrimme ohjaamaan kumppaneita - varmistamaan tulosten omaksumisen ja käytön hankkeen aikana ja sen jälkeen. Valmistamme myös ulkoisen, joka toinen vuosi ilmestyvän uutiskirjeen kaikille sidosryhmille.

krooninen 3Tämän hankkeen tavoitteet ovat suuret, samoin kuin haasteet, joita kaikki osallistuvat kumppanit epäilemättä kohtaavat. Mutta kokemus eurooppalaisista aloitteista opettaa meille, että palkinnot ja saavutukset ovat niiden vaikeuksien arvoisia, joita saatamme kohdata matkan varrella. Tämän yhteisen toiminnan avulla voimme osallistua maiden väliseen yhteistyöhön hyödyntääksemme Euroopan maiden parhaita mahdollisuuksia kroonisten sairauksien ehkäisemisessä ja lupaavimpien lähestymistapojen laajentamiseksi tai siirtämiseksi. Tämä työ edistää EuroHealthNetin ydintavoitteita, ja odotamme innolla osallistumistamme seuraavien kolmen vuoden aikana.

Jos haluat olla mukana tai tilata uutiskirjeen, ota yhteyttä EuroHealthNetin Health Promotion Europe -tiimiin: Ingrid Stegeman, Cristina Chiotan or Anna Gallinat.

Anna Gallinat
EuroHealthNet | + viestit

Anna Gallinat on Eurofoundin tiedotus- ja viestintäyksikön viestintäprojektipäällikkö helmikuusta 2018. Hän tukee ja työskentelee yksikön eri tiimien kanssa varmistaakseen koordinoidun ja strategisen lähestymistavan Eurofoundin tiedotustoiminnassa. Hän laatii myös viestintätuotteita erilaisista monialaisista aiheista, kuten sukupuoli, COVID-19 tai EU-politiikka.

Aiemmin Anna työskenteli EuroHealthNetissä Brysselissä, missä hän vastasi viestinnästä ja projektinhallinnasta EU: n terveyteen liittyvissä hankkeissa. Hänellä on kandidaatin tutkinto psykologiasta Twenten yliopistosta Alankomaista. Hän on myös valmistunut sukupuolen ja median tutkimuksesta Lontoon kauppakorkeakoulusta.

Ingrid Stegeman
Program Manager at EuroHealthNet | + viestit

Ingrid Stegeman on EuroHealthNetin ohjelmapäällikkö. Viimeksi hän osallistui EuroHealthNetin työhön terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi EU: n yhteisen toiminnan CHRODIS+ yhteydessä ja johti kollegoidensa kanssa EU Horizon 2020 INHERIT -tutkimushanketta. Hän työskentelee monissa EuroHealthNetin johtamissa aloitteissa terveyteen liittyvän eriarvoisuuden ja terveysalan välisen yhteistyön aloilla.