Työpaikat menestyvät huolehtimalla henkilöstöstä: CHRODIS PLUS -työkalupaketti työntekijöiden terveyteen osoittaa, miten

Työssä olevat ihmiset tapaavat ja kättelevät

Arvioitu lukuaika: 6 pöytäkirja

Yli joka neljäs eurooppalainen työntekijä kärsii pitkäaikaisesta sairaudesta tai terveydentilasta [1]ja vielä suurempi osa on vaarassa kehittää terveysongelmia tulevaisuudessa. Nämä ongelmat uhkaavat lisätä poissaoloja ja terveydenhuoltomenoja sekä rajoittaa työntekijöiden kykyä suorittaa päivittäisiä tehtäviään. Ratkaisu on omaksua ennakoiva asenne ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka edistävät työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä. Yleiseurooppalaisen yhteistyön tuloksena työpaikoilla on nyt menestymiseen tarvittavat työkalut ilmaisen työkalupaketin avulla työpaikoille työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämiseksi.

kirjoittanut Eeva Rantala, Jaana Lindström ja Lina Papartyte

Työhyvinvointi on jokaisen oma asia

Monet krooniset terveysongelmat ovat lähtöisin elämäntavastamme, ja tapa, jolla elämme, riippuu asuinalueistamme. Useimmat aikuiset viettävät huomattavan osan valveillaoloajoistaan ​​töissä - työpaikat ovat siis erinomainen paikka tavoittaa suuria ihmisryhmiä ja edistää terveyttä. Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen hyödyttää työntekijöitä, työnantajia ja laajempaa yhteiskuntaa monin tavoin [2][3][4]

Graafinen esitys työntekijöiden terveyteen, hyvinvointiin ja osallistumiseen panostamisesta työntekijöille, työnantajille ja yhteiskunnalle
Kuva 1. Hyödyt investoinnista työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työhön osallistumiseen.

Työnantajilla ja työntekijöillä on yhteinen vastuu henkilöstön hyvinvoinnista. Työntekijöiden tulee huolehtia itsestään tekemällä valintoja ja toimimalla tavalla, joka tukee henkilökohtaista terveyttä ja työkykyä. Työnantajat puolestaan ​​voidaan nähdä mahdollistavina tekijöinä. Heillä on velvollisuus kannustaa ja opastaa työntekijöitä sekä luoda työpaikkoja ja työoloja, jotka helpottavat terveellisen elämän ja työtapojen omaksumista ja ylläpitämistä. Työnantajien ja työntekijöiden tulisi yhdessä etsiä ratkaisuja, joiden avulla työntekijät voivat jatkaa työskentelyään ja saavuttaa korkeimmat mahdollisuutensa terveyteen tilanteesta riippumatta.

120 tapaa edistää työntekijöiden hyvinvointia

Suomen terveys- ja hyvinvointilaitoksen logo

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja 16 kumppaniorganisaatiota 11 EU -maasta kehittivät CHRODIS PLUS -työkalupakki työpaikoille työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja osallistumisen edistämiseksi, tieteellisten todisteiden ja alan kokemusten pohjalta. Työkalupakki on osa CHRODIS PLUS -työlaatikko työllisyydestä ja kroonisista sairauksista, joka sisältää myös koulutusväline johtajille. Tämä työkalu edistää kroonisten sairauksien työntekijöiden osallisuutta, integroitumista, työkykyä ja paluuta työhön. Työskentelylaatikko kehitettiin EU: n rahoittamana Yhteinen toiminta CHRODON PLUS (2017-2020). 

Mitä työkalupakissa on

Työpaikkojen työkalupakki sisältää 127 konkreettista tapaa edistää kaikkien työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista heidän nykyisestä työkyvystään ja terveydentilastaan ​​riippumatta. Tämä sisältää tapoja estää kroonisten terveysongelmien, kuten sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen, tuki- ja liikuntaelinten sairauksien, masennuksen ja keuhkosairauksien, kehittyminen ja paheneminen.

Työpaikkojen työkalupakki kattaa seitsemän aluetta:

Chrodis Plus -yhteistyön logo
Graafinen esitys työntekijöiden terveyttä koskevien työkalupakkien rakenteesta
 • ravitsemus
 • Liikunta.
 • Ergonomia.
 • Mielenterveys ja hyvinvointi.
 • Toipumista työstä.
 • Yhteisön henki ja tunnelma.
 • Tupakoinnin lopettaminen ja liiallisen alkoholin kulutuksen vähentäminen.

Kullakin alueella keinot on edelleen ryhmitelty neljään lähestymistapaan:

 • Tieto ja taidot
 • työympäristö
 • Organisaatiopolitiikka
 • kannustimet

Toimialueiden, lähestymistapojen ja keinojen lisäksi työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja osallistumista koskevassa työkalupakissa on myös kolme hyödyllistä liitettä:

 • Tarkistuslista, jolla kartoitetaan perustilanne työpaikalla ja valitaan asianmukaiset toteutustavat.
 • Opas valittujen keinojen onnistuneen toteutuksen suunnitteluun.
 • Malli työntekijöiden mahdollisten terveysongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi varhaisessa vaiheessa.

Yksi työntekijöiden terveystyökalusarja monille työpaikoille ja erilaisiin tarpeisiin

On monia erilaisia ​​työpaikkoja, joilla on erilaiset tarpeet ja valmiudet toimia ja muuttua. Tästä syystä työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja osallistumista käsittelevän työkalupakin tarkoituksena on auttaa kaikkia työpaikkoja tunnistamaan heille tärkein.

CHRODIS PLUS -hankkeessa kymmenen työpaikkaa kuudesta Euroopan maasta tarkasteli ja pilotoi työkalupakkia. He kaikki löysivät toiminta-alueita ja sanoivat, että se oli hyödyllinen ja hyvin rakennettu, mikä viittaa siihen, että työkalupakki on todellakin mukautettavissa erilaisiin työpaikkoihin ja itsenäiseen käyttöön [5].

Organisaatiot, joilla on pienet ja tiukat budjetit, voivat myös käyttää työkalupakkia, koska monet toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön rajallisilla resursseilla. Pienetkin toimenpiteet voivat vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen työhön. Tässä pelissä kaikki ratkaisee.

Suosittelemme työkalupakkia kaikille toimijoille, jotka osallistuvat työhyvinvoinnin ja -terveyden edistämiseen, mukaan lukien johtajat, henkilöstö, työterveyshuolto, catering -palvelut ja päätöksentekijät.

Työkalupakki on vapaasti saatavilla kymmenellä kielellä:

English French
German Italian
Spanish Dutch
Unkarin kieli liettualainen
Tanskan kieli Finnish

- Workbox -sivusto voit tutkia työkalupakin ja koulutusvälineen sisältöä verkossa.

Terveet työpaikat voivat auttaa yrityksiä ja työntekijöitä toipumaan pandemiasta

COVID-jälkeisessä maailmassa työvoiman hyvinvointiin keskittyminen on tärkeämpää kuin koskaan. Pandemia on haastanut sekä henkisen että fyysisen terveyden. Terveet elämäntavat ja toimintatavat vahvistavat kestävyyttämme ja vastustuskykyämme kroonisten tartuntatautien lisäksi myös tartuntatauteja kohtaan.

Työnantajat voivat suunnitella työ- ja työympäristönsä uudelleen siten, että terveiden valintojen tekeminen koko työpäivän aikana on vaivatonta, intuitiivista, sosiaalisesti hyväksyttyä ja houkuttelevaa kaikille työntekijöille. Toistuvista pienistä terveistä teoista tulee tapoja, ja työpaikalla omaksutut tavat voivat levitä myös vapaa -aikaan. Siten työpaikat voivat auttaa henkilöstöään - ja siten myös yrityksiä - selviytymään kriisistä vahvempana kuin ennen.

Lisätietoja CHRODIS PLUS Toolkit for Workplaces -ohjelmasta:

Johdatus työpaikkojen työkalupakkiin työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Tämä video on saatavilla myös Dutch - Unkarin kieli - Finnish - French

Viitteet

[1] Eurostat Statistics Explained 2020. Itse havaitut terveystilastot. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Self-perceived_health_statistics. Saavutettu 7. elokuuta 2021.

[2] Grimani A, Aboagye E, Kwak L.Työpaikan ravitsemus- ja liikuntainterventioiden tehokkuus tuottavuuden, työkyvyn ja työkyvyn parantamisessa: järjestelmällinen tarkastelu. BMC kansanterveys 2019; 19: 1676. https://doi.org/10.1186/s12889-019-8033-1

[3] Krekel C, osasto G, De Neve JE. Työntekijöiden hyvinvointi, tuottavuus ja yrityksen suorituskyky (3. maaliskuuta 2019). Saïd Business School WP 2019-04. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3356581

[4] WHO ja Maailman talousfoorumi. Tartuntatautien ehkäisy työpaikalla ruokavalion ja liikunnan avulla: WHO: n ja World Economic Forumin raportti yhteisestä tapahtumasta. Geneve: Maailman terveysjärjestö / World Economic Forum 2008. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43825.

[5] Rantala E, Lindström J.D8.2. Työkalupakki työpaikoille terveyden edistämiseksi, kroonisten terveysongelmien ehkäisemiseksi ja kroonista sairautta sairastavien työhön osallistumisen edistämiseksi: EU: n yhteisen toiminnan CHRODIS PLUS 8.2−2017 tulos 2020. Euroopan komissio EY: syyskuu 2020. http://chrodis.eu/wp-content/uploads/2021/01/chrodis-plus-d8.2-toolkit-for-workplaces-1.pdf

Eeva Rantala
Tutkija at | + viestit

Mestari terveystieteistä, Valtuutettu ravitsemusterapeutti, toimii a tutkiain Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja VTT TechnicSuomen tutkimuskeskuksessa ja johtaa häntä PhD vuonna Kansanterveyslaitos ja kliininen ravitsemus, Itä-Suomen yliopistoHänen viimeaikaisia ​​projektejaan ovat mm Parhaat-ReMaPCHRODIS PLUS, että StopDiaja tutkimus kiinnostuu ravitsemuksesta, syömiskäyttäytyminen, valintaarkkitehtuuri, että nudging.

Jaana Lindström
Tutkimuspäällikkö, ryhmänjohtaja at | + viestit

FT, Dosentti, Elintarviketieteiden maisteri, työskentelee tutkimuspäällikkönä ja ryhmänjohtajana Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL). Hänen viimeaikaisiin projekteihinsa kuuluvat JA-CHRODIS, jossa hän osallistui tyypin 2 diabetekseen liittyvään työhön, ja CHRODIS-PLUS, jossa hän led yksi maan lentäjistä (tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Somaliassa asuvien maahanmuuttajien keskuudessa Suomessa) ja oli myös kroonisia sairauksia ja työllisyyttä käsittelevän työpaketin yhteispäällikkö. Tällä hetkellä hän johtaa yhteisen toiminnan arviointia Parhaat-ReMaP. 

Lina Papartyte
Projektikoordinaattori at | + viestit

Viimeksi hän osallistui EuroHealthNetin työhön terveyden edistämiseksi ja tautien ehkäisemiseksi EU: n yhteisen toiminnan CHRODIS yhteydessä PLUS että kehittämällä an eGuide terveyttä edistävien palvelujen rahoittamiseen. Hän koordinaatit EuroHealthNet Vierailut maasta toiseen kansallisten välillä asiantuntijat pyrkiäta varmistaa, että parhaat lähestymistavat ja todisteet terveyden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi otetaan huomioon politiikassa ja käytännössä. 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *