Terveyden sisällyttäminen aluesuunnitteluun COVID-19:n jälkeisessä elpymisessä: tulevaisuuden mahdollisuuksia

  Liz Green

Terveyteen vaikuttavat tekijät, viher- ja sinisten alueiden pääsy, asuntojen kunto sekä melu- ja ilmansaasteet korostavat aluesuunnittelun vaikutusten laajuutta ihmisten terveyteen…

Sosiaalikodit - perustukset paremman rakentamisen takaamiseksi

  Katrina Reid

Kun vietämme enemmän aikaa kotona, kotimme ja terveytemme väliset yhteydet eivät ole koskaan olleet selkeämpiä. Miten voimme noiden linkkien pohjalta parantaa terveystuloksia? …

Terveyttä edistävien yhteisöjen ja kestävän kehityksen tavoitteiden yhdenmukaistaminen: Islannin kokemus

  Gígja Gunnarsdóttir ja Ingrid Stegeman

Monet terveyteemme vaikuttavista tekijöistä ovat terveysalan ulkopuolella. Siksi terveydenhuoltojärjestelmillä on tärkeä rooli vaikuttaa muihin aloihin suojellakseen ja…

Iäkkäiden ihmisten tukeminen syrjäisillä alueilla COVID-19-ajan jälkeen

  Monika Robnik, Andreja Mezinec, Ria Jagodic, tohtori Luka Kronegger ja tohtori Mojca Gabrijelčič Blenkuš

Pandemian aikana terveydenhuollon saatavuus on ollut rajoitettua ja meidät on pakotettu eristäytymään. Miten näissä olosuhteissa voimme auttaa ikääntyneitä elämään itsenäisesti…

Järjestelmän laajuinen lähestymistapa tulosten parantamiseen ensimmäisen 1000 päivän aikana

  Angela Jones

Aiemmin raskaan teollisuuden vetämässä walesilaisessa yhteisössä Cwm Tafin kansalaiset kokevat edelleen suurta puutetta ja huonoja terveydellisiä tuloksia. Tämä tarina toistuu…

Parannetaan terveyttä, ympäristön kestävyyttä ja tasapuolisuutta paikallisella tasolla keskittymällä ruokajärjestelmiin

  Ingrid Stegeman ja Marjolijn Vos

INHERIT on EuroHealthNetin koordinoima tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tunnistaa politiikat ja käytännöt, jotka parantavat samanaikaisesti terveyttä, vähentävät eriarvoisuutta ja edistävät ympäristön kestävyyttä.