Savuton urheilustadia: Tapaustutkimus suojatoimenpiteiden toteuttamisesta ilman lainsäädäntöä.

  Tohtori Matthew Philpott ja Michael Viggars

Yli 20 miljoonaa ihmistä käy ammattilaisjalkapallo-otteluissa eri puolilla Eurooppaa joka viikko, ja ne järjestetään yleensä puoliksi suljetuissa paikoissa, jotka eivät aina kuulu savuttoman lainsäädännön piiriin. Terve Stadia…

Ruotsin kokemus kansallisen mielenterveysstrategian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä pyrkimykset estää itsemurha.

  EuroHealthNet

Ruotsin hallitus on ottanut käyttöön uuden kansallisen mielenterveysstrategian vuosille 2016-2020. Täällä Ruotsin kansanterveysvirasto keskustelee tietojen analysoinnin ja levittämisen tärkeydestä edistämiseksi…

Ruokaturvan torjuminen ja terveellisen ravitsemuksen edistäminen kouluissa epäsuotuisilla alueilla Kreikassa: DIATROFI -ohjelma

  DIATROFI -ohjelman tutkimusryhmä

Köyhyysvaarassa olevien lasten määrän ja kasvavan lihavuusepidemian vuoksi Kreikassa Prolepsis kehitti kattavan elintarvikeapu- ja terveellisen ravitsemusohjelman. Perustuen …

Seniorien vapaaehtoistyö - Vanhusten sosiaalinen osallisuus vapaaehtoistyön kautta

  Karolina Mackiewicz

Ikääntyneillä ihmisillä on tietoa, taitoja ja kokemusta voidakseen antaa arvokkaan panoksen yhteiskunnalle. Kolme kaupunkia on kehittänyt uusia tapoja edistää ja kehittää vapaaehtoistyömahdollisuuksia…

Alkoholivahinkojen paradoksi - Tai miksi alkoholiin liittyvät haitat vaikuttavat enemmän köyhiin ihmisiin, vaikka he juovat vähemmän

  Anna Gallinat

Kirjailija: Anna Gallinat. Me kaikki tiedämme, että terveyserot ovat olemassa ja jatkuvat. Järjestelmälliset erot ihmisten terveydessä esiintyvät sosioekonomisten luokkien tai maantieteellisten alueiden välillä, vaikka on olemassa myös muita epätasa-arvoja, esimerkiksi…

Riian aloite: Rajat ylittävä yhteistyö terveempien elämäntapojen ja terveellisen matkailun puolesta

  Nikola Tilgale - Platace

Kirjailija Nikola Tilgale - Platace. Riian kaupunginhallinnon kansanterveysasiantuntijat ovat työskennelleet rajat ylittävässä yhteistyöhankkeessa Riga Initiative vuoden 2015 lopusta lähtien. Yhteistyö naapurialueiden kanssa…

Monialainen ja tiedonvaihto lähestymistapa terveyden edistämiseen DoRS-keskuksessa Italiassa

  EuroHealthNet

Kirjailija: Elena Barbera Piemonten alueen terveysosaston Doug Health Promotion Documentation Center, joka perustettiin vuonna 1998 Piemonten alueen terveysosaston aloitteesta ja sijaitsee Grugliascossa, lähellä Torinoa, Italia.