Kestävien investointien tukeminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvään oikeudenmukaisuuteen - Käytännön opas

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton ja Anna Stielke

Tarvitaan kiireellisiä toimia, jotta voidaan vastata kasvaviin terveys-, epätasa -arvo-, taloudellisiin ja ympäristöhaasteisiin, jotka uhkaavat nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia. Nykyinen sijoituspolitiikka ja -käytännöt ovat kestämättömiä…