Terveys nyt, mutta ongelmia tulevaisuudessa? Miten terveys- ja sosiaalikysymysten kertyminen vaikuttaa haavoittuvien ryhmien tulevaan terveyteen.

  Henk Hilderink ja Marieke Verschuuren

Alankomaiden kansanterveys näyttää olevan hyvä. Keskimääräinen elinikä kasvaa tasaisesti, ja useimmat ihmiset tuntevat olonsa terveeksi eikä heitä rajoita toimintarajoitukset. …

Mikä on eurooppalainen ohjausjakso ja miten se voi auttaa terveyselimiä?

  Alexandra Latham

Eurooppalainen ohjausjakso on EU: n vuosittainen talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointisykli. Se vaikuttaa terveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen, työttömyyteen sekä sosiaalisiin siirto- ja eläkejärjestelmiin. Lukukausi on…

Samankaltaisten terveyskäyttäytymisten ja asenteiden tunnistaminen koululaisilla-Unkarin kokemus

  Péter Csizmadia

Unkarilaisten terveydentilan paraneminen ei ole viime vuosina vastannut maan sosioekonomista kehitystä. Unkarin väestössä on useita epäterveellisiä käyttäytymismalleja, joten muutokset…

Tutkitaan Saksan ehkäisylain työllisyyden ja terveyden edistämisen välisiä yhteyksiä

  Frank Lehman

Työttömyys-ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys-rajoittaa kykyä suunnitella tulevaisuutta. Tämä voi aiheuttaa psyykkistä ja sosiaalista taakkaa, joka liittyy ahdistukseen, stressiin ja psyykkiseen…

Parannetaan terveyttä, ympäristön kestävyyttä ja tasapuolisuutta paikallisella tasolla keskittymällä ruokajärjestelmiin

  Ingrid Stegeman ja Marjolijn Vos

INHERIT on EuroHealthNetin koordinoima tutkimusaloite, jonka tavoitteena on tunnistaa politiikat ja käytännöt, jotka parantavat samanaikaisesti terveyttä, vähentävät eriarvoisuutta ja edistävät ympäristön kestävyyttä.

Kuinka siirtää hyviä käytäntöjä integroidussa hoidossa kansainvälisesti: Itsearvioinnista tiedon siirtoon ja hoidon parantamiseen

  Tri Francesca Avolio, Donna Henderson ja tohtori Andrea Pavlickova

Väestön ikääntymisen haaste on monien Euroopan alueiden ja maiden edessä, ja integroitu hoito on tunnustettu ratkaisu siihen. Lisäämme valmiutta ja kapasiteettia…

Kommentoi unuveau label -ruokavaliota, joka sisältää kaikki repos et de soins commence à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Marc Delwaide

En Belgique, 14% de résidents de 70 ans et plus en maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en état de deneutrition et 49% sont à…

Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im Rahmen des deutschen Präventionsgesetzes

  Frank Lehman

Arbeitslosigkeit - und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit - schränken die Möglichkeit, eine Zukunft zu planen, ein. Dies führt zu psychischen und sozialen Belastungen, die verbunden sind mit Ängsten, Stress und auch psychischen…