Kuidas linnakoristajad võtavad endale tervise- ja ohutuskultuuri

Tööl linna koristajad

Hinnanguline lugemisaeg: 5 protokoll

Meie linnade puhtana hoidmine on hädavajalik ja potentsiaalselt ohtlik töö. Kui see on valesti tehtud, võib see kahjustada nii koristajate tervist kui ka kogukondi, kus nad töötavad. Tervishoiu projekti MUC koolitus töötab koos linna koristajatega, et arendada tervise- ja ohutuskultuure ning koolitust, mis aitab tagada kõigi kaitset. Prolepsise instituut räägib meile, kuidas nad toetavad tänavakoristajate ja nende kolleegide tervist ja ohutust.

Kirjutanud Aikaterini Kandyliari ja Pania Karnaki raamatust Prolepsise Instituut, Ateena

Tervise- ja ohutusalaste meetmete vajaduse kindlakstegemine

Euroopa kodanikud toodavad tänapäeval Euroopas igal aastal miljardeid tonne jäätmeid. Selle prügi käitlemise ja kõrvaldamise viis seab ohtu keskkonna ja rahvatervise. Samas aitab jäätmete kogumine ja käitlemine hoida meie linnad puhtana ning kaitseb meid haiguste leviku eest. Linnakoristajad on rinde töötajad1 kes mängivad olulist rolli linnade puhtana hoidmisel-eriti oluline COVID-19 pandeemia ajal.

Olmejäätmed on keerulised, kuna need kujutavad endast suurimat ja kõige erinevamat ohtude kogumit kogu jäätmekäitlusest. Jäätmete kogumine ja linnade koristamine seavad töötajad erinevatesse ja ohtlikesse tingimustesse2. Kuna töörõhk on suur, juhtub õnnetusi sagedamini, mis tähendab, et linnakoristajad on altid vigastustele ja kutsehaigustele. Rahvusvahelised uuringud on hästi määratlenud linnade koristajate vajadused. Nende töötajate koolitus on aga piiratud ja mitte korduv. Töötajate vähene teadlikkus ja piisavad koolitusvõimalused on seotud vigastuste ja tööõnnetuste suure hulgaga3.

Projekt „MUC -koolitus tervise heaks”

. MUC koolitus terviseprojektile parandab linnakoristajate tervist ja heaolu, suurendades riskiteadlikkust ja teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse kohta. Läbi ühisloome tegevuste ja osalusuuringute uuritakse projektis linna koristajate karjäärivõimalusi ja haridusvajadusi. Selle eesmärk on:

 • Töötage välja interaktiivne koolituskava, mis kajastab linnakoristajate ja nende juhendajate erivajadusi.
 • Suurendage teadmisi, oskusi ja pädevusi, et tuvastada ja kontrollida tööalaseid ohte, inspireerida kaasamist ja luua ohutuskultuuris vastutust.
 • Luua kommunikatsioonikanalid ohtudest teatamiseks.
 • Kujundada kutseharidust ja -koolitusi ning muid haridussüsteeme, et kohaneda tervishoiu ja tööohutuse spetsialistide õppekavade muudatustega.

Projekti MUC koolitus tervise heaks toetatakse kohalike linnakoristajate tervist ja ohutust kooskõlas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) eesmärkidega.

Tervisealane koolitus MUC kestab kolm aastat, alates 2020. aasta algusest kuni 2023. aasta lõpuni. Projekti rahastab Euroopa Liidu programm ERASMUS+. Tervishoiualane koolitus on kooskõlas Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) eesmärkidega.

Projekti koordineerib Ateena Arengu- ja Sihtkohtade Agentuur (Kreeka) ning see teeb koostööd Prolepsis Instituudiga (Kreeka), CSI sotsiaalse innovatsiooni keskusega (Küpros), IKM Pro -ga (Poola), Varna majandusarengu agentuuriga (Bulgaaria) ja Andrano vald (Itaalia)

Linna koristajate selge vajadus tervise ja ohutuse alase koolituse järele

Projekti esimestel kuudel keskendus konsortsium linna koristajate töötervishoiu ja tööohutusega seotud koolitusvõimaluste, väljakutsete ja vajaduste kaardi väljatöötamisele Euroopas. See kaardistamine hõlmas ulatuslikke töölauauuringuid ja osalusuuringuid. Nüüd korraldame projektiriikides fookusgruppe, kuhu kuuluvad MUC töötajad, MUC juhendajad, kõrgemad haldustöötajad, töötervishoiu ja tööohutuse komiteede liikmed ning kutseala praktikud.

Esimesed tulemused näitavad, et ohutuspraktikate ja -põhimõtete osas puudub piisav koolitus. Tundub, et MUCi töötajad ja nende juhendajad tunnevad muret kaitsevahendite problemaatilise kasutamise pärast ning teadmiste puudumise kohta töötervishoiu ja tööohutuse asjakohaste meetmete kohta. Üks töötaja ütles: "Tervis ja ohutus on teema, mis mind töö ajal iga päev puudutab" ja teine ​​"Töötajate koolitus peaks olema regulaarne”. Vajadus linna koristajate haridus- ja koolitusvõimaluste järele on selge.

Uuenduslik koolituskava linnakoristajate tervise ja ohutuse tagamiseksMUC Municible Urban Cleaners tervise ja ohutuse projekti logo

MUCi töötajate haridusvajaduste rahuldamiseks töötame välja interaktiivse digitaalse koolituse koos e-õppe platvormiga. Eesmärk on suurendada osalejate pädevust tervise- ja ohutusküsimustes-eriti rahvatervisega seotud hädaolukordade, näiteks COVID-19 pandeemia ajal. Projekti lõppeesmärk on:

 • Arendada linnade koristajate teadmisi ja oskusi.
 • Motiveerida töötajate kaasamist.
 • Ehitage ohutuskultuuris omandiõigus.

Õppekava täpne sisu sõltub uurimistöö tulemustest ja projektides osalejate tagasisidest, kuid eeldame, et kaasame moodulid:

 • Nakkushaigused (sealhulgas COVID-19) ja keemilised ohud.
 • Isikukaitsevahendite (PPE) nõuetekohane kasutamine.
 • Hädaolukorrad, esmaabi ja vigastuste juhtimise protseduurid töökohal.
 • Koostöö kutseala praktikutega ning ettenähtud vaktsineerimise ja sõeluuringute ajakavade järgimine.
 • Vaimse tervise tugevdamine.
 • Ühistegevus tagab, et väljatöötatud koolitus vastab täielikult konkreetse sihtrühma vajadustele ja hariduslikule taustale, maksimeerides oodatavat kasu.

Mõju

Tervishoiualane koolitus peaks pakkuma linnakoristajatele spetsiaalset koolitust ja aitama neil teha oma tööd nii neile, nende töökaaslastele kui ka üldsusele turvalisemal viisil. Usume, et sellest on mitmeid kasu nii linna koristajate kui ka laiema kogukonna tervisele ja heaolule.

Projekti viimaste uudistega kursis hoidmiseks külastage muc-trainingforhealth.eu

viited

 1. van Kampen, V., Hoffmeyer, F., Seifert, C., Brüning, T. ja Bünger, J. (2020). Tänavakoristajate töötervishoiuga seotud ohud - kirjandusülevaade, mis käsitleb ennetustavasid töökohal. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 33 (6), lk 701-732. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01576
 2. OSHA (tööohutuse ja töötervishoiu amet) (2021). Töötajate kaitsmine: juhised COVID-19 leviku leevendamiseks ja vältimiseks töökohal. Saadaval aadressil: https://www.osha.gov/coronavirus/safework
 3. EU-OSHA (Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur) (2014). Tööohutuse ja töötervishoiu uuringute prioriteedid Euroopas: 2013–2020. Saadaval aadressil: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
Pania Karnaki
+ postitused

Pania Karnaki on Euroopa ja rahvusvaheliste projektide direktor Prolepsise Instituudis. Tema teadushuvid keskenduvad haavatavate elanikkonnarühmade tervisele ja tervisealasele ebavõrdsusele. Prolepsise Instituut viib ellu mitmeid projekte, mis puudutavad sisserändajate/pagulaste tervist. 

Aikaterini Kandyliari portree
Aikaterini Kandyliari
+ postitused

Aikaterini Kandyliari on Prolepsis Instituudi teadur ja Kreeka järeldoktor. Ta osaleb mitmete rahvatervise edendamisega seotud projektide elluviimises.

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Selle veebisaidi sisu on masintõlgitud inglise keelest.

Ehkki täpsete tõlgete saamiseks tehti mõistlikke jõupingutusi, võib esineda vigu.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Otse sisu juurde