Kuidas integreeritud hoolduse häid tavasid rahvusvaheliselt üle kanda: enesehindamisest teadmiste edasiandmiseni ja hoolduse parandamiseni

Vananeva elanikkonna väljakutsega seisavad silmitsi paljud Euroopa piirkonnad ja riigid ning integreeritud hooldus on sellele tunnustatud lahendus. Piirkondade valmisoleku ja suutlikkuse suurendamine integreeritud hoolduse rakendamiseks on ülioluline. Šotimaal ja Itaalia Apuulia piirkonnas on teadmiste edasiandmine läbi viidud Scirocco mudel just seda tegema. Kahepoolne teabevahetus on mõlemale süsteemile osutanud tugevate ja nõrkade külgede kindlakstegemisel vastastikku kasulikuks ning toonud esile valdkonnad, kus on selged võimalused teadmiste ja praktika edastamiseks.

Dr Francesca Avolio, Donna Henderson ja dr Andrea Pavlickova

Miks on teadmiste edasiandmine meile ja meie vananevale ühiskonnale oluline

Scirocco pilt
Scirocco pilt

Šotimaa, nagu ka teised Euroopa piirkonnad ja riigid, seisab silmitsi rahvastiku vananemise mõjudega. Praegune keskendumine haiglapõhistele, haiguspõhistele ja siloravimudelitele õõnestab tervishoiusüsteemi võimet pakkuda kvaliteetset ja rahaliselt jätkusuutlikku ravi.

. Tehnoloogiapõhise hoolduse (TEC) programm asutas Šoti valitsus, et tegeleda vajadusega keskenduda esmasele, kogukondlikule ja kodusele hooldusele, mitte ägedatele erialadele. Eesmärk on tagada, et üksikisikute tulemusi kodus või kogukonnas parandatakse, rakendades tehnoloogiat kvaliteetse tasuva ravi lahutamatu osana. See on andnud riikliku fookuse; TECi profiili ja nähtavust on märkimisväärselt suurendatud, mille tulemusel suureneb üksikisikute kohort selle kasutamise eest. Siiski on TEC algatuste süvalaiendamine tavapärasesse hooldusesse endiselt väljakutse. Seetõttu uuriti Itaalias Apuulia piirkonnaga täiendavalt võimalusi nende algatuste tutvustamiseks ja säilitamiseks tavapärase äritegevusena. SCIROCCO ELi terviseprogrammi rahastatud projekt.

Mis on SCIROCCO tööriist?

Tööriist SCIROCCO (Scaling Integrated Care in Context) on kontseptuaalne mudel piirkondade jaoks, et hinnata nende punasust integreeritud hoolduses. Selle töötas välja aktiivse ja tervisliku vananemise Euroopa innovatsioonipartnerlus integreeritud hoolduse tegevusrühma poolt. Eesmärk oli töötada välja enesehindamisvahend, mis hõlbustab integreeritud hoolduse heade tavade edukat laiendamist ja edasiandmist Euroopa piirkondades. SCIROCCO tööriist uurib, kuidas tugevused ja nõrkused sobivad, ning loob aluse edukaks mestimiseks ja praktiliseks toeks heade tavade laiendamiseks.

Miks kasutada teadmiste edastamise hõlbustamiseks tööriista SCIROCCO?

Teadmiste edastamisel üksuste vahel on oluline arvestada nii kohalike oludega kui ka vastavate tervishoiusüsteemide konkreetse struktuuri ja eripäradega. Oluline aspekt SCIROCCO enesehindamise tööriist on kontekst ja ülekantavus. Tööriist arvestab eelkõige konteksti, milles integreeritud hoolduslahendus on välja töötatud, ja konteksti, millesse see lahendus viiakse. Selle tulemusel kasutati SCIROCCO tööriista Apuulia piirkonna ja Šotimaa vahelise sõprus- ja juhendamisprotsessi hõlbustamiseks järgmiselt.

SCIROCCO metoodika mestimiseks ja juhendamiseks
SCIROCCO metoodika mestimiseks ja juhendamiseks

1. samm - valige strateegilise huvi pakkuv hea tava - haigla@kodu Puglia piirkonnas

. Haigla@Kodu (.pdf) integreeritud hoolduslahendus Apuulias peeti lahenduseks, mis on strateegiliselt kooskõlas Šotimaa ambitsioonidega TEC -s ning laiema digitaalse tervise ja hoolduse tegevuskavaga. Haigla@Kodu on tehnoloogiline tugi olemasolevatele koduhoolduse struktureeritud tegevustele. Peamine eesmärk on vähendada haiglaravi ja uuesti hospitaliseerimise määra ning parandada patsientide koduse hoolduse kvaliteeti.

Valitud patsiente telemonitoorivad nende perearstid, kasutades uuenduslikku kodu- ja tervisekontrolli tehnoloogilist lahendust (haigla@kodu). See lahendus suudab lisaks terapeutilisele manustamisele tuvastada peamised kliinilised ja instrumentaalsed parameetrid, mis põhinevad hapnikul ja bronhide aspiratsioonil. See paigutatakse patsientide koju ja on arvuti, telefoni, tahvelarvuti ja muude seadmetega püsivalt ühendatud üldarsti ja/või eriarstiga. Samal ajal on Ceglie Messapica (Brindisi) linna haiglas keskne jälgimisruum kõigi patsientide ja nende kodudes asuvate seadmete jaoks. Süsteem võimaldab tervishoiutöötajatel (neuroloogid, pulmonoloogid, kardioloogid, diabeetikud jne) patsiente eemalt jälgida ja nendega rääkida. Patsiendid võivad käivitada ka tervishoiutöötajate külastuse oma kodus. Lisaks füsioloogiliste parameetrite reaalajas jälgimisele saavad tervishoiutöötajad jälgida ka koduseadme füüsilisi ja tehnilisi omadusi. Selle tulemusena on võimalik patsiendile teraapiat edastada kaugjuhtimisega.

2. etapp: hinnake haigla@Home hea tava nõudeid, kasutades SCIROCCO tööriista, et mõista, millised on lahenduse edukaks muutmise põhijooned:

Haigla@Kodu hea tava küpsusnõuded
Haigla@Kodu hea tava küpsusnõuded

 

3. samm- hinnake Šotimaa tervishoiusüsteemi valmisolekut, kasutades SCIROCCO tööriista, et mõista, kui küps on kohalik keskkond Hospital@Home lahenduse vastuvõtmiseks:

Šotimaa tervishoiusüsteemi küpsus
Šotimaa tervishoiusüsteemi küpsus

4. samm - tutvuge ühilduvusega Šotimaa kohalikust keskkonnast ja Hospital@Home lahenduse nõuetest, kasutades SCIROCCO tööriista, et mõista ülekande teostatavust:

Hea tava küpsusnõuete võrdlus Šotimaa tervishoiusüsteemi küpsusega
Hea tava küpsusnõuete võrdlus Šotimaa tervishoiusüsteemi küpsusega

 

5. samm. Alustage mestimist ja juhendamist- õppekäik Apuulia piirkonda

12. – 13. Juunil 2018 korraldati Šotimaalt pärit ekspertidele õppekäik Itaaliasse Barisse, et uurida, mil määral saab haigla@Home lahenduse funktsioone üle kanda ja kohandada, et teavitada kogukonna arengut, kodust hooldusalgatused Šotimaal.

Tulemused

Mestimis- ja juhendamistegevuse tulemused aitasid välja töötada Šotimaa tegevuskava. Tegevuskava eesmärk on kaaluda võimalust viia Apuulia piirkonna Haigla@Kodu lahenduse kohta saadud teave üle ja võtta see kasutusele Šotimaa kohalikes oludes, sealhulgas ülekande teostatavus ja soovitused poliitiliste prioriteetsete meetmete kohta, mis võimaldaksid luua kohalikud tingimused selle lahenduse vastuvõtmiseks.

Vahetus võimaldas hinnata mitmeid teadmiste edastamiseks vajalikke mõõtmeid:

 • Valmisolek muutuda
 • Struktuur ja juhtimine
 • e -tervise teenused
 • Standardimine ja lihtsustamine
 • Rahastamine
 • Inhibiitorite eemaldamine
 • Rahvastiku lähenemine
 • Kodanike mõjuvõimu suurendamine
 • Hindamismeetodid
 • Ambitsioonide laius
 • Innovatsioonijuhtimine
 • Suutlikkuse suurendamise

Puglia ja Šotimaa süsteemidele anti skoor (2-4), uuriti hea tava tunnuseid, samuti Šotimaa tervishoiusüsteemi iseärasusi. Lõpuks hinnati ülekande teostatavust ja selle taga peituvat ratsionaalsust: esiteks, kas üleandmine on võimalik ja kas see oleks väikese vaeva, mõningase või märkimisväärse pingutusega ülekantav.

Õppekäikude üksikasjalikud tulemused on jäädvustatud siin (.pdf).

Selle tulemusena peetakse Šotimaa jaoks esmatähtsateks tegevusteks järgmiste funktsioonide tundmaõppimist:

 • Parandada üldarstide kaasamist ja värbamist;
 • Parandada kodanike kaasamist ja teadlikkuse tõstmist TEC -teenuste eelistest ning töötada välja vahendid/stiimulid selle kaasamise toetamiseks;
 • Edendada süstemaatilise hindamise eeliseid; Teenuse väärtuse näitamiseks parandage andmekogumise kvaliteeti.

Tegevuskava aitab sellisena teavitada tulevasi strateegiaid ja poliitikat, mis on seotud kogukondlike, eelkõige koduhooldusega seotud algatustega Šotimaa digitaalne tervise- ja hooldusstrateegia, Tervise- ja sotsiaalhoolduskava,  ja esmatasandi arstiabi ümberkujundamise reform.

Dr Francesca Avolio
Dr Francesca Avolio
+ postitused

Dr Francesca Avolio on Apuulia tervise- ja sotsiaalhoolekande piirkondliku strateegilise ameti (AReSS Puglia), Bari rahvusvahelise üksuse juht.

Francesca on pärit õiguslikust taustast, kellel on spetsiifiline pädevus tervishoiuteenuste haldamisel ja korraldamisel. Ta vastutab tervise rahvusvahelistumise talituse ja suhete eest ELiga.

Donna Henderson
Donna Henderson
+ postitused

Donna Henderson on Šotimaa valitsuse Šotimaa valitsuse rahvusvahelise kaasamise, tehnoloogiapõhise hoolduse ja digitaalse tervishoiu innovatsiooni osakonna juhataja. Tema roll on toetada Šotimaal digitaalsete tervishoiu- ja hooldusteenuste ning innovatsiooni arendamist ja rakendamist, luues partnerlusi ELi ja rahvusvahelistes võrgustikes, et edendada koostööd ja kindlustada ELi ja muudest allikatest pärinevad investeeringud.

Dr Andrea Pavlickova
Dr Andrea Pavlickova
+ postitused

Dr Andrea Pavlickova on Šotimaa valitsuse Edinburghi Šotimaa valitsuse rahvusvahelise töövõtu juht, tehnoloogiapõhise hoolduse ja digitaalse tervishoiu innovatsiooni osakond. Tema roll on toetada Šotimaa rahvusvahelist kaasamist ja koostööd digitaalse tervise ja hoolduse valdkonnas, tagades ja juhtides projekte, mis keskenduvad digitaalsete tervise- ja hoolduslahenduste kasutuselevõtmisele ja laiendamisele, partnerluste loomisele ja teadmiste vahetamise võimalustele ELis ja rahvusvaheliselt võrkudes.

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *


ReCAPTCHA kinnitusperiood on aegunud. Palun laadige leht uuesti.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Selle veebisaidi sisu on masintõlgitud inglise keelest.

Ehkki täpsete tõlgete saamiseks tehti mõistlikke jõupingutusi, võib esineda vigu.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Otse sisu juurde