Hea tava portaalid: tervise edendamise, haiguste ennetamise ja võrdsuse tagamise sekkumiste kaardistamine ja hindamine kogu Euroopas

iss_logo Heade tavade portaalid aitavad praktikutel, poliitikakujundajatel ja teadlastel leida hinnatud tööriistu ja sekkumisi. Siin vaatame ühe portaali arengut Itaalias. See portaal keskendub tervisealasele ebavõrdsusele ja rahvusvahelistele teabevahetustele selle kohta, kuidas portaale tõhusalt arendada.

Kirjutasid Alison Maassen, EuroHealthNet ja Luisella Gilardi, DoRSi tervisealase ebavõrdsuse töörühma nimel

EuroHealthNeti tervise edendamise ja haiguste ennetamise programmi registrite temaatiline töörühm

Aastal 2019 lõid EuroHealthNeti liikmed tervise edendamise ja haiguste ennetamise programmide registrite temaatilise töörühma (TWIG), mida nimetatakse sagedamini heade või heade tavade portaalideks. Need portaalid, mis eksisteerivad riiklikul tasandil nii mõnes ELi riigis kui ka Euroopa tasandil, on loodud selleks, et aidata praktikutel, poliitikakujundajatel ja teadlastel leida hinnatud vahendeid ja sekkumisi tervise edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Portaalide esmane eesmärk on hõlbustada selliste tavade ülekandmist ja ulatust, et lõppkokkuvõttes parandada tervise edendamist ja haiguste ennetamist nii riikides kui ka kogu Euroopas. Nagu allpool näete, on Itaalias ka uus portaal, mis on keskendunud just aktsiapõhiste tavade jagamisele.

Nende portaalide muutmine atraktiivseks ja kasulikuks nii sekkumise omanikele kui ka lõppkasutajatele on edu võti. TWIG -i liikmed, kes esindavad EuroHealthNeti liikmeid kaheksast riigist, on loonud praktikakogukonna, kus nad saavad vahetada oma kogemusi nende portaalide kujundamisel ja haldamisel, samuti algatada ühisprojekte ja jagada tulemusi teadusajakirjades ja rahvusvahelistel konverentsidel. Töörühm on avatud kõikidele EuroHealthNeti liikmetele, kes töötavad seotud teemadel ja saavad igal ajal liituda.

Rühm seab esikohale:

  • Toetada tõendusbaasi rahvusvaheliste konverentside ja teadusväljaannete kaudu
  • Programmiregistrite põhikriteeriumide või tõendite miinimumstandardite kehtestamine
  • Uuringute toetamine, et kavandada ülekantavuse vahend tervishoiu sekkumiseks
  • Riiklike portaalide ja ELi parimate tavade portaali edasiste sidemete potentsiaali uurimine.

TWIG saavutused

Oktoobris 2020 esitles TWIG Ülemaailmne rahvatervise kongress, uurides heade tavade kasutuselevõtu parandamise teemasid. Osalejad kuulsid teavet asjakohaste lähenemisviiside ja infrastruktuuride kohta, et parandada praktika levikut mitmes riigis. TWIG -i liikmed valmistavad praegu ette ka teaduslikku väljaannet. See pakub rühmas esindatud olemasolevate ja kavandatavate riiklike portaalide võrdlevat analüüsi. Analüüsi osana uurivad liikmed kõigi portaalide jaoks keskseid põhikriteeriume või põhikomponente. See on oluline panus olemasolevasse portaalide kujundamist ja rakendamist käsitlevasse kirjandusse, eriti Euroopa kontekstis.

Novembris 2020 juhtis TWIG koostöös Maastrichti Ülikooli ja BZgA-ga (Saksamaa föderaalne tervisehariduskeskus) fookusgruppe. Nende fookusgruppide ajal andsid üle 40 rahvusvahelise ja Euroopa eksperdi tervishoiualase sekkumise ülekandmisel ja rakendamisel tagasisidet praktilise tööriista väljatöötamise kohta, et toetada tervisealase sekkumise ülekandmist ühest keskkonnast teise. Nende fookusgruppide tulemuste põhjal jätkatakse täiendavat analüüsi ja tööriistade väljatöötamist 2021. aastal.

Samuti on TWIG pidanud korrapärast suhtlust Euroopa Komisjoni esindajatega, kes haldab Euroopa parimate tavade portaal. Need arutelud on hõlmanud võimalikke viise riiklike ja Euroopa tasandi portaalide vaheliste sidemete loomiseks ning võimaliku koostöö valdkondi.

Enamik TWIGis esindatud portaale on keskendunud tervise edendamisele ja haiguste ennetamisele. Terviseedenduse dokumenteerimiskeskuse (DoRS) ja riikliku terviseinstituudi (ISS) loodud uus portaal keskendub aga ainulaadselt õiglusele. The Aktsiale orienteeritud tegevuste kataloog (CARE).testata_care logo

Aktsiapõhiste tegevuste kataloog (CARE)

Logo tegijad

"Kui maja põleb, tuleb tuli kõigepealt kustutada." Kuid kui see on kustutatud, tuleb see tulekindla materjaliga uuesti üles ehitada. Selle metafoori abil peaksime uuesti mõtlema ennetamisele ja tervise edendamisele, kui pandeemiast tingitud tervisehäda on ületatud. On vaja mõelda uutele abimudelitele, ennetamisele ja tervise edendamisele, mis hõlmavad nii kogukonda kui ka territooriumi ja mis hõlmavad kõiki poliitikaid.

On oluline, et keegi ei jääks maha, et me alustaksime koos, pöörates erilist tähelepanu inimestele, kes olid või on muutunud pandeemia järgselt nõrgemaks ja haavatavamaks. Sel põhjusel vajame nii inimressursse kui ka majanduslikke ressursse, kuid ennekõike häid ideid. Seda silmas pidades loodi aktsiatele suunatud tegevuste kataloog CARE. See on andmebaas, mis sisaldab näiteid sekkumistest Itaalias, Euroopas ja teistes riikides, mille heaoluomadused on sarnased Itaalia ja Euroopa omadega. See hõlmab erimeetmeid, mida viiakse läbi väikestel territooriumidel, või osa laiematest poliitikatest, mida kohaldatakse kohalike või piirkondlike kontekstide suhtes.

Kellele see on?

See on mõeldud tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele, õpetajatele, erinevate valdkondade sidusrühmadele ja kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi otsustajatele.

Kust praktikad pärinevad?iss_logo

Enamasti on need tavad, mis pärinevad rahvusvaheliselt akrediteeritud hoidlatest. Need valitakse järgmiste kriteeriumide alusel: keskendumine võrdsusele ja uues riiklikus ennetuskavas sisalduvate terviseküsimustega tegelemine. Samuti on selle raames esitatud ja hinnatud tavad Ühismeede - Health Equity Europe praegu käimas. Sel põhjusel ei ole paljudel neist veel mõjukaid hinnanguid. Mõnel juhul on kaasatud praktikaid, mis ei pärine akrediteeritud repertuaaridest. Nende kaasamise kriteeriumid olid keskendumine võrdsusele ja võrdlusrepertuaaridesse mittekuuluvate küsimuste kajastamine.

Mitu praktikat see sisaldab?

Hetkel 93, kuid rakendamine on pidev. Iga lugeja võib soovitada praktikat, mida hinnatakse ja kui see on piisav, lisatakse see seejärel CARE -sse.

Seda koordineerib Piemonte piirkonna terviseedenduse dokumentatsioonikeskus (DoRS) koostöös Istituto Superiore di Sanità (ISS) algatus, osana projektist Equity in Regional Prevention Plans, mida rahastab tervishoiuministeeriumi riiklik haiguste ennetamise ja tõrje keskus (Ccm). CARE on tasuta saadaval mitteäriliseks kasutamiseks aadressil https://www.dors.it/CARE/index.php

Dorsi meeskonna liikmed on Antonella Bena, Paola Capra, Umberto Falcone ja Renata Leardi.

ISSi meeskonna liikmed on Benedetta Mattioli, Loredana Falzano ja Raffaella Bucciardini

Luisella Gilardi
Piemonte piirkondlik terviseedenduse dokumentatsioonikeskus (DoRS) | + postitused

Luisella Gilardi on töötanud Loode -Itaalias Regione Piemonte'i terviseedenduse dokumentatsioonikeskuses alates selle loomisest 1998. aastal. Ta tegeleb teadusliku dokumentatsiooniga erinevatel teemadel, nagu tervis ja ohutus töökohal ning tõenditel põhinev ennetus. Viimastel aastatel tegi ta koostööd mitmete tervisealase ebavõrdsuse projektidega epidemioloogia üksusega, mille tulemusi levitati veebisaidi kaudu www.disuguaglianzedisalute.it

Alison Maassen
Vanemkoordinaator at EuroHealthNet | + postitused

Alison toetab direktorit üldistes juhtimistegevustes, eelkõige EuroHealthNeti tegevuseesmärkide ja äriplaani väljatöötamisel ja rakendamisel. Alison on 2-aastase projekti IMMUNION („Improving immunisation communication in the European UNION”) projektikoordinaator.rd Terviseprogramm koostööks vaktsineerimiskoalitsiooniga, et pakkuda tervishoiutöötajatele paremat vaktsiinialast koolitust ja avalikkust paremini teavitada. Ta juhib ka EuroHealthNeti kaastööd projektis RIVER-EU ("Ebavõrdsuse vähendamine vaktsiinide kasutuselevõtus Euroopa piirkonnas – alateenitatud kogukondade kaasamine"), mis on teabevahetuse ja levitamise tööpaketi juht.   

Jäta vastus

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Kohustuslikud väljad on märgitud *

Privaatsuse eelistuskeskus

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Selle veebisaidi sisu on masintõlgitud inglise keelest.

Ehkki täpsete tõlgete saamiseks tehti mõistlikke jõupingutusi, võib esineda vigu.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Otse sisu juurde