Kas oleme õigel teel, et täita SDG 3, et vähendada mittenakkuslikke haigusi Euroopas?

  Caroline Costongs

EuroHealthNeti direktor Caroline Costongs annab ülevaate viimastest tõenditest selle kohta, kas Euroopa riigid on õigel teel, et saavutada mittenakkushaiguste koormuse vähendamise eesmärke. Samal ajal kui EL…

Toimetus: Toetage lapsi ja peresid kohe, et kaitsta homme täiskasvanute tervist

  Caroline Costongs

Lapsed ja noored kogevad igal sotsiaalmajanduslikul redelil astumisel kõrgemal tasemel füüsilise ja vaimse tervise probleeme, mis mõjutavad nende tulevast tervist ja eluvõimalusi. …

Toimetuse autor: Caroline Costongs - EuroHealthNeti tegevdirektor

  Caroline Costongs

Maailma juhid leppisid hiljuti kokku järgmise viieteistkümne aasta ambitsioonikas tegevuskavas. Nad võtsid vastu 17 säästva arengu eesmärki. Iga riik - ja see hõlmab ka kõiki Euroopa riike ...