Toimetus: Toetage lapsi ja peresid kohe, et kaitsta homme täiskasvanute tervist

  Caroline Costongs

Lapsed ja noored kogevad igal sotsiaalmajanduslikul redelil astumisel kõrgemal tasemel füüsilise ja vaimse tervise probleeme, mis mõjutavad nende tulevast tervist ja eluvõimalusi. …

Toimetuse autor: Caroline Costongs - EuroHealthNeti tegevdirektor

  Caroline Costongs

Maailma juhid leppisid hiljuti kokku järgmise viieteistkümne aasta ambitsioonikas tegevuskavas. Nad võtsid vastu 17 säästva arengu eesmärki. Iga riik - ja see hõlmab ka kõiki Euroopa riike ...