Krooniliste haiguste koormuse vähendamine: kas ühismeede CHRODIS võib vähendada tõkkeid tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel?

  Anne Pierson

Kroonilised haigused on siiani Euroopas kõige levinumad haigused, mis mõjutavad umbes nelja viiest üle 4 -aastastest Euroopa kodanikest. Need moodustavad 5% aastasest…